Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Politechnika Poznańska - kierunki studiów

Inżynieria materiałowa – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku inżynieria materiałowa na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria materiałowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia
 • fizyka
 • grafik inżynierska
 • nauka o materiałach
 • metalurgia i odlewnictwo
 • zasady gospodarki rynkowej i organizacji
 • elektrotechnika i elektronika

 

Politechnika Poznańska to ponad sto specjalności, prowadzonych w ramach prawie trzydziestu kierunków kształcenia. Na długiej oferowanych kierunków kandydaci odnajdą Inżynierię materiałową, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

 Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat różnych materiałów stosowanych w szeroko rozumianej technice. Studenci poznają materiały, ale także technologie ich wytwarzania i przetwarzania oraz wzajemne relacje pomiędzy budową i właściwościami materiałów, co umożliwia lepsze ich zastosowanie, czy dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: chemia, fizyka, grafik inżynierska, nauka o materiałach, metalurgia i odlewnictwo, zasady gospodarki rynkowej i organizacji, elektrotechnika i elektronika, podstawy metrologii, wytrzymałość materiałów, krystalografia, metody mikroskopowe, polimery, materiały konstrukcyjne, obróbka powierzchniowa, przetwórstwo tworzyw sztucznych, technologia łączenia materiałów. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii materiałowej na Politechnice Poznańskiej znajdą zatrudnienie w przemyśle elektro-maszynowym, zakładach przemysłu motoryzacyjnego, zakładach przemysłu lotniczego, hurtowniach materiałów.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Bartosz, student Inżynierii materiałowej mówi:

„Politechnika Poznańska to uznana uczelnia i studiowanie na niej to prestiż i powód do dumy. Cieszę się, że właśnie tutaj zdobywam wiedzę i umiejętności, bo dyplom ukończenia uczelni stawia mnie w dobrym miejscu na starcie do kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - ważne informacje

Inżynieria materiałowa studia Poznań

Inżynieria materiałowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię materiałową na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Inżynierii materiałowej na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
 • doboru materiałów inżynierskich,
 • doboru metod kształtowania struktury i własności materiałów do zastosowań technicznych,
 • oceny uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów inżynierskich,
 • projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych,
 • metodyki badania materiałów,
 • technologii procesów materiałowych,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i układów mechanicznych,
 • termodynamiki technicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle elektro-maszynowym,
 • zakładach przemysłu motoryzacyjnego,
 • zakładach przemysłu lotniczego,
 • hurtowaniach materiałów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa- wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

 

Komentarze (0)