Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Politechnika Poznańska - kierunki studiów

Inżynieria środowiska – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • grafika inżynierska
 • mechanika płynów
 • biologia środowiska i ekologia
 • inżynieria ochrony atmosfery
 • ciepłownictwo i gazownictwo

 

Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach, prowadzących łącznie dwadzieścia siedem kierunków studiów. Jednym z nich jest Inżynieria środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do planowania, projektowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji instalacji ochrony środowiska. Studenci poznają technologie energetyczne, eksploatację urządzeń energetycznych, systemy dystrybucji ciepła, energetyczne wykorzystanie paliw alternatywnych, ogrzewnictwo, a także nabywają umiejętności w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, czy systemów centralnego ogrzewania.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: komputerowe wspomaganie projektowania, grafika inżynierska, mechanika płynów, biologia środowiska i ekologia, inżynieria ochrony atmosfery, ciepłownictwo i gazownictwo, ogrzewnictwo, planowanie przestrzenne, inżynieria elektryczna, chemia wody i ścieków, metody numeryczne i statystyczne, biologia z biochemią, wymiana ciepła. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Politechniki Poznańskiej będą mogli wykorzystać w firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, systemów kanalizacyjnych, ogrzewczych, przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Poznania, warto wiedzieć: Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Malwina, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Fajnie należeć do grona studentów Politechniki Poznańskiej. To nowoczesna uczelnia, dająca poczucie, że zdobywana wiedza już niedługo zostanie wykorzystana w karierze zawodowej.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Inżynieria środowiska studia Poznań

Inżynieria środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Inżynierii środowiska na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • gospodarki odpadami,
 • gospodarki wodnej i ochrony wód,
 • eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • rozwiązywania problemów inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • wykonywania i koordynowania prac badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych,
 • firmach zajmujących się projektowaniem systemów kanalizacyjnych,
 • przedsiębiorstwach komunalnych,
 • przedsiębiorstwach energetyki cieplnej,
 • firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska- wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

 

 

Komentarze (0)