Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia chemiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • materiałoznawstwo
 • grafika inżynierska
 • termodynamika chemiczna i techniczna
 • obliczenia w chemii technicznej
 • chemia techniczna organiczna
 • chemia ogólna

 

Politechnika Wrocławska to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. Szeroka oferta dydaktyczna przyciąga co roku nową rzeszę kandydatów. Jaki kierunek mogą wybrać? Na przykład, Technologię chemiczną, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Studenci poznają problemy ochrony środowiska, zasady zrównoważonego rozwoju, procesy wytwarzania kosmetyków, czy też przetwarzania surowców wtórnych. Technologia chemiczna na Politechnice Wrocławskiej to także nauka kierowania zespołami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, z naciskiem położonym na branżę chemiczną.
Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: materiałoznawstwo, grafika inżynierska, termodynamika chemiczna i techniczna, obliczenia w chemii technicznej, chemia techniczna organiczna, chemia ogólna, kontrola jakości surowców i produktów, analiza matematyczna, inżynieria chemiczna, modelowanie procesów technologicznych, metody badań materiałów. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Technologię chemiczną na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle rafineryjnym, biurach projektowych.
Decyzja o wyborze szkoły wyższej czasami do łatwych nie należy. W jaki sposób przekonać się, że wybór, którego dokonaliśmy jest słuszny? Jeśli planujemy podjąć naukę we Wrocławiu, warto zadać fundamentalne pytanie: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Kasia, studentka Technologii chemicznej mówi:
„Dla mnie wybór uczelni był prosty. Wiedziałam, że chcę studiować na Politechnice Wrocławskiej, bo słyszałam o niej wyłącznie pozytywne opinie. Wszystko się potwierdziło. To świetna uczelnia, na dodatek w świetnym mieście.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię chemiczną na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozumienia zjawisk i procesów fizycznych występujących w technologii chemicznej,
 • posługiwania się nazewnictwem chemicznym,
 • opisu okresowych właściwości i reaktywności pierwiastków,
 • opisu zachowania i reaktywności związków nieorganicznych i organicznych,
 • analizy strukturalnej,
 • opisu surowców stosowanych w technologii chemicznej i materiałów,
 • stosowania surowców poużytkowych,
 • postępowania z odpadami,
 • stosowania termodynamiki technicznej do modelowania procesów technologicznych,
 • wykonywania obliczeń projektowych,
 • projektowania aparatury do produkcji chemicznej,
 • zarządzania produkcją z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie :
 • w przemyśle chemicznym,
 • w przemyśle spożywczym,
 • w przemyśle rafineryjnym i wydobywczym,
 • w przemyśle farmaceutycznym,
 • w przemyśle materiałów paszowych i przetwórstwa surowców rolniczych,
 • jako technolog procesu w dużych instalacjach przemysłowych,
 • jako projektant w biurach projektowych,
 • jako specjalista do spraw kontroli jakości. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku technologia chemiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki chemiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)