studia chemiczne

Studia chemiczne

Czujesz chemię do chemii? Warto byś przyjrzał się studiom chemicznym, oferowanym przez uczelnie wyższe. Może któryś z nich odpowiada twoim oczekiwaniom i planom zawodowym?
Będąc absolwentem kierunku chemia, pracy szukać możesz w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym. Wiedza zdobyta podczas studiów chemicznych wykorzystana może być również w instytucjach zajmujących się ochroną i monitorowaniem stanu środowiska naturalnego. Zatrudnienia szukać możesz także w państwowych organach kontrolnych, takich jak SANEPID, w laboratoriach diagnostycznych. Kończąc specjalizację nauczycielską zdobędziesz uprawnienia do nauczania chemii
Absolwenci kierunku analityka chemiczna posiadają wiedzę, która niezbędna jest w procesie kontroli procesów przemysłowych, w ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach analitycznych: przemysłowych, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych. Po ukończeniu analityki chemicznej pracy możesz szukać również w organizacjach zajmujących się ochroną środowiska.
Kierunek chemia kosmetyczna przygotuje cię pod kątem pracy w konkretnej branży. Podczas studiów zdobędziesz kompetencje, które będziesz mógł wykorzystać  w laboratoriach firm kosmetycznych. W toku studiów poznasz przepisy prawne regulujące proces produkcji oraz dystrybucji produktów kosmetycznych. Dowiesz się, jak opracować receptury wyrobów kosmetycznych oraz jak kontrolować ich jakość oraz bezpieczeństwo. Takie umiejętności wykorzystywane są podczas wprowadzania na rynek nowych produktów.
Z kolei chemia budowlana skupia się na wykorzystaniu wiedzy chemicznej w branży budowlanej. Podczas studiowania tego kierunku zdobędziesz wiedzę z takich dziedzin jak inżynieria materiałowa czy analityka produktów budowlanych.
Podczas rekrutacji na studia chemiczne pod uwagę brane są wyniki z matury z chemii, matematyki, biologii, fizyki, informatyki oraz ęzyka obcego nowożytnego.
 
Chcesz zostać specjalistą dwóch dziedzin? Chciałbyś połączyć swoją wiedzę z zakresu chemii z naukami rolniczymi? To świetny pomysł, ponieważ są nauki pochodne, a bez rozwoju chemii nie byłby możliwy tak szybki i prężny rozwój technologii w rolnictwie.
Obecnie nie ma rolnictwa bez nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Niewątpliwie rozwój dziedziny chemii napędza rolnictwo, daje nowe możliwości i stwarza kolejne perspektywy. Jako absolwent tych studiów chemicznych posiądziesz wiedzę z zakresu tych dwóch dziedzin, poznasz nowe rozwiązania w dziedzinie zwiększania ilości plonów czy podnoszenia ich jakości. Staniesz się specjalistą do spraw nowoczesnych technologii w rolnictwie! Dodatkowo w ramach studiów odbędzie się wiele zajęć terenowych i pracy w laboratorium, dlatego możesz mieć pewność, że nie będziesz się nudzić!
 

Czytaj wiecej: Agrobiochemia studia - kierunek studiów


Analityka chemiczna studia chemiczneAnalityka chemiczna studia - kierunek studiów

Absolwenci kierunku Analityka chemiczna posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metod analitycznych pełniących istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. W planie tych studiów chemicznych położono duży nacisk na wszechstronne wykształcenie chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem analityki chemicznej środowiska, która umożliwi rozpoznanie zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby i żywnosci. Oprócz przedmiotów chemicznych studenci poznają podstawy biochemii, mikrobiologii i analizy DNA. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych.
 

 


Czytaj więcej: Analityka chemiczna studia - kierunek studiów


Analityka chemiczna i spożywcza studia chemiczneAnalityka chemiczna i spożywcza studia - kierunek studiów

Absolwent studiów chemicznych na kierunku analityka chemiczna i spożywacza zdobędzie wiedzę nie tylko z zakresu przedmiotów podstawowych ale także o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym, technikach i metodach charakteryzowania, identyfikacji i oznaczania związków chemicznych oraz z zakresu inżynierii procesowej i materiałoznawstwa chemicznego.
 
 
 


Czytaj więcej: Analityka chemiczna i spożywcza studia - kierunek studiów


Biochemia studia chemiczneBiochemia studia - kierunek studiów

Czujesz, że nauki matematyczno-przyrodnicze to Twoja mocna strona i chciałbyś zgłębić tajniki genetyki molekularnej z jednoczesnym nastawieniem na pracę laboratoryjne i praktykę? Nie są Ci straszne przemiany energetyczne, badania makrocząsteczek i syntezy związków organicznych? Biochemia to kierunek dla Ciebie!
W trakcie tych studiów chemicznych nauczysz się podstaw biochemii, chemii organicznej, genetyki, matematyki, statystyki i biologii molekularnej z naciskiem na pracę w laboratorium, gdzie będziesz członkiem zespołów badawczych różnych bloków tematycznych – od genetyki molekularnej roślin po biochemię człowieka.

 


Czytaj więcej: Biochemia studia - kierunek studiów


Biznes i technologia ekologiczna studia chemiczneBiznes i technologia ekologiczna studia - kierunek studiów

Szukasz unikatowego, interdyscyplinarnego kierunku? Nauki matematyczno-przyrodnicze to Twoja mocna strona, ale jednocześnie chciałbyś poznać tajniki biznesu by w przyszłości móc skutecznie przełożyć swoje umiejętności na praktykę? Jeśli tak to ten kierunek jest dla Ciebie świetną propozycją.
Na czym będą skupiać się Twoje studia chemiczne? Będzie to wiedza interdyscyplinarna, co oznacza, że zgłębisz tajniki kilku dziedzin. Nacisk będzie kładziony na takie przedmioty jak: ekonomia, finanse, modele biznesowe przedsiębiorstw czy zarządzanie biznesowe. Z zakresu nauk przyrodniczych skupisz się na ekologii, technologii remediacji środowiska czy energii odnawialnej.


Czytaj więcej: Biznes i technologia ekologiczna studia - kierunek studiów


Chemia studia chemiczneChemia studia - kierunek studiów

Chcesz poznać naturę i właściwości substancji, które nas otaczają? Fascynuje Cię świat cząsteczek i atomów, a Twoim zamiłowaniem są nauki przyrodnicze? Jeśli tak to chemia będzie świetnym kierunkiem, podczas którego rozwiniesz swoje zainteresowanie i przełożysz je następnie na karierę zawodową!
Studia chemiczne  na kierunku chemia to nauka o nieograniczonych możliwościach, która otwiera oczy na otaczający nas świat. Tę dziedzinę świetnie charakteryzują słowa Alberta Einsteina: "Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

 


Czytaj więcej: Chemia studia - kierunek studiów


Chemia budowlana studia chemiczneChemia budowlana studia - kierunek studiów

Szukasz międzyuczelnianego kierunku, który pozwoli Ci w pełni wykorzystać potencjał dydaktyczny polskich uczelni, a jednocześnie jesteś zainteresowany naukami matematyczno-przyrodniczymi? Jeśli tak to studia chemiczne na kierunku chemia budowlana są dla Ciebie!
Dotychczas nie było kierunku, który kształciłby studentów gotowych do wejścia prężnych krokiem w rynek zakładów przemysłowych produkujących materiały budowlane. Studia te wychodzą zatem naprzeciw obecnym zapotrzebowaniom pracodawców. Warto dodać, że jest to kierunek międzuczelniany, co oznacza, że będziesz mieć okazję do studiowania w różnych miastach.

 


Czytaj więcej: Chemia budowlana studia - kierunek studiów


energetyka i chemia jądrowa studia chemiczneEnergetyka i chemia jądrowa studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawego i innowacyjnego kierunku w zakresie studiów chemicznych, który wychodziłby naprzeciw zapotrzebowaniom polskiego oraz europejskiego rynku? Interesujesz się nowoczesnymi technologiami i chciałbyś przełożyć swoja pasję na życie zawodowe? Jeżeli tak to nie mogłeś wybrać lepiej – Energetyka i chemia jądrowa to świetny kierunek dla Ciebie!
Jaką wiedzę i umiejętności zdobędziesz w ramach studiów na kierunku Energetyka i chemia jądrowa? Przede wszystkim skupisz się na przedmiotach z dziedziny fizyki i chemii. Nie będzie Ci także obce posługiwanie się przyrządami pomiarowymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym.

 

Czytaj więcej: Energetyka i chemia jądrowa studia - kierunek studiów


Konserwacja i degradacja materiałów studia chemiczneKonserwacja i degradacja materiałów studia - kierunek studiów

Jak konserwować metale by zapobiec korozji? Jakie są właściwości szkła, ceramiki, drewna czy polimerów? Tego wszystkiego, a także wiele więcej nauczysz się studiując Konserwację i degradację materiałów. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe i chciałbyś poznać tajniki budowy naszego otoczenia to studia chemiczne Konserwacja i degradacja materiałów mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!
Dzięki studiom na kierunku Konserwacja i degradacja materiałów zdobędziesz wiedzę z zakresu budowy chemicznej, struktury oraz własności fizykochemicznych metali i stopów, polimerów, szkieł i ceramiki, drewna, betonu czy żelbetonu.


Czytaj więcej: Konserwacja i degradacja materiałów studia - kierunek studiów


Materiały współczesnych technologii studia chemiczneMateriały współczesnych technologii studia - kierunek studiów

Czym są materiały współczesnych technologii i dlaczego warto studiować ten kierunek? Jest to kierunek, który kształci w zakresie matematyki, fizyki czy chemii. Szkła, polimery, materiały ciekłokrystaliczne, tworzywa metalowe, biomateriały, bioprotezy czy materiały chirurgiczne to materiały, którymi będziesz zajmować się w ramach kierunku Materiały współczesnych technologii. Jeżeli zatem chcesz mieć wpływ na gospodarkę materiałową to na pewno warto wziąć pod uwagę studia na kierunku Materiały współczesnych technologii! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Materiały współczesnych technologii? Studia kształcą z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowań, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów. 


Czytaj więcej: Materiały współczesnych technologii studia - kierunek studiów


technologia chemiczna studia chemiczneTechnologia chemiczna studia - kierunek studiów

Dziedzina nauki, jaką jest technologia chemiczna zajmuje się metodami przekształcania różnych surowców w produkty, które używamy na co dzień. Kierunek ma charakter praktyczny i stoi na pograniczu nauk technicznych oraz chemii. Są to świetne studia dla osób, które chcą wykorzystać nowoczesne technologie chemiczne do wytworzenia lub ulepszenia produktów. Jeżeli zatem masz głowę pełną pomysłów i zdolności w kierunku nauk ścisłych to technologia chemiczna jest kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku technologia chemiczna? Studia kształcą w zakresie chemicznych procesów technologicznych, nauk chemicznych oraz technicznych. Nauczysz się wyodrębniać surowce z danych składników oraz przetwarzać je. Mogą to być tworzywa sztuczne, kosmetyki czy barwników lub detergentów. 

Czytaj więcej: Technologia chemiczna studia - kierunek studiów

 

 

Komentarze (1)

  • Oliwia

    Bardzo przydatny materiał!


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE