Fizyka Techniczna

Fizyka Techniczna

Fizyka Techniczna

03.06.2022

Fizyka techniczna – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku fizyka techniczna na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku fizyka techniczna w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka techniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra z geometrią
 • podstawy fizyki
 • podstawy technologii informacyjnej
 • podstawy programowania

 

 

Politechnika Warszawska to największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. W ofercie dydaktycznej, pod literą „F” kandydaci odnajdą kierunek Fizyka techniczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest zapoznanie się zagadnieniami związanymi z fizyką komputerową, metodami numerycznymi, optyką, fizyką powierzchni i cienkich warstw, fizyką półprzewodników, fizyką kryształów stałych i ciekłych oraz technikami laserowymi. Studenci poznają zasady biofizyki, anatomii i histologii, terapii medycznej oraz fizykalnych metod diagnostyki. Fizyka techniczna na Politechnice Warszawskiej to także teoretyczne i praktyczne przygotowanie do programowania, komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych oraz analizy danych eksperymentalnych.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: analiza matematyczna, podstawy programowania, algebra z geometrią, metody matematyczne fizyki, programowanie obiektowe, probabilistyka, fizyka kwantowa, elektrodynamika, elektronika w eksperymencie fizycznym, fizyka laserów, przedsiębiorczość technologiczna, sieci komputerowe, sieci neuronowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Fizyki technicznej na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w laboratoriach badawczych, laboratoriach projektowych, firmach informatycznych, firmach teleinformatycznych, placówkach diagnostyki medycznej, szpitalach, instytucjach finansowych.
 
 

Opinie

Jeśli wybraliśmy Fizykę techniczną jako nasz kierunek studiów, warto zastanowić się nad tym, która uczelnia będzie dla nas najlepsza. Jeśli skierowaliśmy swoją uwagę na Poznań, należy zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Jarek, student Fizyki technicznej mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej to nie jest tzw. Spacerek. Tutaj trzeba się uczyć i napracować, by osiągać dobre wyniki. Ale ta praca i włożony wysiłek zaprocentują na rynku pracy, więc każdy przykłada się do nauki.”
 
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FIZYKA TECHNICZNA - ważne informacje

Fizyka techniczna studia Warszawa

Fizyka techniczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę techniczną na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • fizykalnych metod diagnostyki,
 • wytwarzania i badania nowych materiałów oraz struktur niskowymiarowych,
 • komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych,
 • wykorzystywania techniki obrazowania,
 • analizy danych eksperymentalnych oraz procesów technologicznych,
 • obsługi aparatury pomiarowej, 
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • terapii medycznej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka techniczna:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach projektowych,
 • firmach informatycznych,
 • firmach teleinformatycznych,
 • placówkach diagnostyki medycznej,
 • szpitalach,
 • instytucjach finansowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)