Geoinformatyka

Geoinformatyka

Geoinformatyka

13.03.2023

Geoinformatyka – Politechnika Warszawska rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku geoinformatyka na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku geoinformatyka w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geoinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa w geodezji
 • bazy danych
 • myślenie projektowe
 • geometria obliczeniowa
 • fizyka
 • podstawy geodezji
 • podstawy informatyki
 • wprowadzenie do geomatyki

 

Politechnika Warszawska to uczelnia oferująca kandydatom nowoczesne kierunki kształcenia. W ofercie dydaktycznej, pod literą „G” kandydaci odnajdą kierunek Geoinformatyka, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.
 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do zrozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego, a także nabycie umiejętności gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych geograficznych za pomocą nowoczesnych technik i metod komputerowych. Studenci poznają zasady projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: algebra liniowa w geodezji, analiza matematyczna, matematyka dyskretna, bazy danych, infrastruktura danych przestrzennych, bazy i modele danych przestrzennych, oprogramowanie GIS, analizy przestrzenne, geometria obliczeniowa, podstawy odwzorowań kartograficznych, teledetekcja, planowanie przestrzenne, zarządzanie projektami informatycznymi, fotogrametryczne technologie pomiarowe, systemy monitorowania przemieszczeń, modelowanie informacji o budynkach, bazy danych topograficznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geoinformatyki na Politechnice Warszawskiej mogą wykorzystać w organach administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach badawczych, wojsku, policji, straży pożarnej, podmiotach gospodarczych świadczących wyspecjalizowane usługi bazujące na zaawansowanych rozwiązaniach geoinformatycznych.
 
 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Maciek, student Geoinformatyki mówi:

„Politechnika Warszawska to prawdziwa kuźnia talentów. Tutaj rodzą się świetne pomysły i rozpoczynają kariery. To, po prostu, najlepsza uczelnia na świecie.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku geoinformatyka prowadzone są przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zlokalizowany przy pl. Politechniki 1 w Warszawie.

Kontakt:

tel. 22 234 5650

www.gik.pw.edu.pl

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GEOINFORMATYKA - ważne informacje

Geoinformatyka studia Warszawa

Geoinformatyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geoinformatykę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Geoinformatyka na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wykorzystywania zaawansowanych technik informatycznych, metod statystycznych i narzędzi geoinformatycznych do opisu zjawisk przestrzennych,
 • wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • zarządzania i administrowania Systemami Informacji Geograficznej na poziomie instytucji i przedsiębiorstw.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geoinformatyka:

Absolwent kierunku Geoinformatyka na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach geodezyjnych,
 • przedsiębiorstwach kartograficznych,
 • przedsiębiorstwach informatycznych i geoinformacyjnych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • firmach i instytucjach wykorzystujących zasoby danych przestrzennych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)