Telekomunikacja

Telekomunikacja

Politechnika Warszawska - kierunki studiów

Telekomunikacja – Politechnika Warszawska 2021

Studia na kierunku telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku telekomunikacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra i teoria mnogości
 • podstawy pomiarów
 • podstawy programowania
 • architektura sieci telekomunikacyjnych
 • teoria obwodów
 • programowanie obiektowe
 • fizyka ogólna

 

Politechnika Warszawska to uczelnia charakteryzująca się nowoczesnym podejściem do tematu kształcenia. Wśród propozycji edukacyjnych, odnaleźć można Telekomunikację, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na technice cyfrowej i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Studenci uczą się projektowania i programowania urządzeń radioelektronicznych i sieci transmisji radiowej, układów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku, a także urządzeń telewizyjnych oraz systemów multimedialnych.
W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: algebra i teoria mnogości, podstawy pomiarów, podstawy programowania, architektura sieci telekomunikacyjnych, teoria obwodów, programowanie obiektowe, fizyka ogólna, sygnały, modulacje i systemy, układy cyfrowe, algorytmy i struktury danych, elektronika ciała stałego, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, programowanie zdarzeniowe, elementy i układy elektroniczne, systemy operacyjne, podstawy transmisji cyfrowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w ośrodkach badawczo- wdrożeniowych, firmach telekomunikacyjnych, firmach informatycznych, studiach nagrań, działach telekomunikacyjno-informatycznych, administracji państwowej, u operatorów sieci stacjonarnych i mobilnych, producentów sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego, nadawców telewizyjnych, nadawców radiowych.
 
 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Kamil, student Telekomunikacji mówi:
„Politechnika Warszawska to inny świat. Ciekawi ludzie, zajęcia, a nawet formy spędzania czasu wolnego od nauki. Polecam każdemu, kto myśli o studiach technicznych.”
 
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TELEKOMUNIKACJA - ważne informacje

Telekomunikacja studia Warszawa

Telekomunikacja studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Telekomunikację na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania sprzętu radiowego, telewizyjnego i elektroakustycznego,
 • przetwarzania obrazu i dźwięku,
 • projektowania systemów multimedialnych,
 • tworzenia specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w telekomunikacji,
 • projektowania systemów i sieci telekomunikacji przewodowej (telefoniczne, teleinformatyczne i zintegrowane) i mobilnej (w tym satelitarne) oraz kierowania ich eksploatacją,
 • tworzenia infrastruktury wspomagającej procesy zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Telekomunikacja:

Absolwent kierunku Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie :
 • u operatorów sieci stacjonarnych i mobilnych,
 • u dostawców usług oraz producentów sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego,
 • u nadawców i producentów telewizyjnych i radiowych,
 • w studiach nagrań,
 • w działach telekomunikacyjno- informatycznych,
 • w administracji państwowej,
 • w ośrodkach badawczo- wdrożeniowych,
 • w firmach telekomunikacyjnych,
 • w firmach informatycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Telekomunikacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektronicznym i Technik Informacyjnych

Komentarze (0)