Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ochrona ludności i ratownictwo
 • podstawy zarządzania kryzysowego
 • niepubliczne podmioty bezpieczeństwa powszechnego
 • patologie społeczne i przestępczość nieletnich
 • taktyka i techniki czynności dochodzeniowo-śledczych
 • kryminologia

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie naszego kraju. Jakie kierunki kształcenia czekają na kandydatów? Na przykład, Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień społecznych i prawnych, tworzących fundament zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają nauki społeczne, prawa człowieka, zasady funkcjonowania państwa, a także reguły analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie to przygotowanie do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych.

Program nauczania zbudowany jest z takich przedmiotów jak: ochrona ludności i ratownictwo, podstawy zarządzania kryzysowego, niepubliczne podmioty bezpieczeństwa powszechnego, patologie społeczne i przestępczość nieletnich, taktyka i techniki czynności dochodzeniowo-śledczych, kryminologia, konflikty i negocjacje, marketing polityczny, interwencja kryzysowa i podstawy bezpieczeństwa personalnego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie będą mogli wykorzystać w straży granicznej, policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych, komórkach zarządzania kryzysowego, administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne, a nasza uwaga skierowana jest na stolicę, należy zadać pytanie: Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Wiktor, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Mnie spodobała się oferta Akademii Sztuki Wojennej przez ilość specjalności, a przede wszystkim przez to, że są bardzo ciekawe i dzięki wiedzy na nich zdobytej można wiele osiągnąć w życiu zawodowym.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • wywierania wpływu na ludzi,
 • tworzenia systemów informacyjnych,
 • zasad funkcjonowania państwa,
 • analizy zagrożeń,
 • praw człowieka i etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • zwalczania przestępczości,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • definiowania i rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • straży granicznej,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • służbach ratowniczych,
 • komórkach zarządzania kryzysowego,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASW

Komentarze (0)