Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

23.01.2022

Finanse i rachunkowość – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę oraz szereg umiejętności, dzięki którym będzie można nie tylko znaleźć interesującą pracę, ale i założyć własną działalność gospodarczą. W toku studiów studenci poznają mechanizmy funkcjonowania polskich i zagranicznych rynków finansowych, zasady zarządzania działalnością przedsiębiorstwa oraz jego finansami, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, czy zasad oceny projektów inwestycyjnych. Oprócz tego, dowiadują się jak skutecznie prowadzić negocjacje oraz podejmować strategiczne decyzje, mające wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości i audytu. Z pozyskanym wykształceniem bez trudu odnajdą się na współczesnym rynku zatrudnienia. Oznacza to, że wśród wielu propozycji mogą pracować na przykład w bankach, korporacjach finansowych, firmach konsultingowych, czy firmach audytowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • narzędzia matematyczne w biznesie
 • mikroekonomia
 • podstawy marketingu
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • matematyka finansowa
 • wnioskowanie statystyczne
 • finanse międzynarodowe
 • finanse publiczne
 • analiza finansowa

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie realizuje misję kształcenia wyższego od 1993 roku. Przez cały ten czas, oferta dydaktyczna uczelnia zmieniała się, rozrastała i dostosowywała do potrzeb i wymagań rynku. Jakie kierunki znajdziemy w tej ofercie? Na przykład Finanse i rachunkowość, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najistotniejszym celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych w Polsce oraz za granicą, zasady skutecznych negocjacji i podejmowania strategicznych decyzji, jak również branżowy język angielski.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: narzędzia matematyczne w biznesie, mikroekonomia, podstawy marketingu, międzynarodowe stosunki gospodarcze, matematyka finansowa, wnioskowanie statystyczne, finanse międzynarodowe, finanse publiczne, analiza finansowa.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w bankach, korporacjach finansowych, korporacjach audytowych, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach doradztwa podatkowego.

 

Opinie

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„Uczelnia Łazarskiego to szkoła wyższa, która nastawiona jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, innowacyjnej. Tutaj nie tracimy czasu na rzeczy zbędne. Uczymy się tego, co będziemy mogli wykorzystać w przyszłości, na drodze zawodowej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Warszawa

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

Finanse i rachunkowość studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania systemu bankowego w Polsce i poza jej granicami,
 • tajników działalności banków na rynku finansowym,
 • produktów bankowych,
 • instrumentów rynku kapitałowego,
 • przeprowadzania analiz ekonomicznych i finansowych,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • korporacjach finansowych,
 • korporacjach audytowych,
 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach doradztwa podatkowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Komentarze (0)