Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Stosunki międzynarodowe – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie to szkoła wyższa, dostosowująca profil kształcenia do wymagań współczesnego świata z naciskiem na kształtowanie kompetencji zawodowych. Każdy zainteresowany światem biznesu i prawa, w ofercie edukacyjnej odnajdzie kierunek dla siebie. Przykładem mogą być Stosunki międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, która umożliwia zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz światowej gospodarki. Studenci uczą się przeprowadzać analizy sytuacji międzynarodowej, dokonywać oceny zjawisk i procesów zachodzących w Polsce, Europie i na świecie, jak również poznają branżowy język angielski. Stosunki międzynarodowe w Uczelni Łazarskiego w Warszawie to kompetencje analityczne pozwalające na wykonywanie obowiązków na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo- społecznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: nauka o państwie, socjologia, historia stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, współczesne systemy polityczne, cywilizacja zachodnia, demografia, polityka społeczno- gospodarcza, integracja europejska, handel zagraniczny w Europie Środkowo- Wschodniej, problemy globalne, współczesne konflikty międzynarodowe.

Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Stosunki międzynarodowe w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, korporacjach, mediach, ośrodkach naukowo- badawczych, ośrodkach eksperckich, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie zdecydowaliście się na kierunek Stosunki międzynarodowe, warto zadać pytanie: Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Tomek, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„W Uczelni Łazarskiego najbardziej podoba mi się to, że uczą tutaj doświadczeni praktycy, którzy nauczanie opierają nie tylko na podręcznikach i faktach w nich zawartych, ale także na własnych doświadczeniach.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktury i procedur podejmowania decyzji i podstaw prawnych Unii Europejskiej,
 • procesów integracji europejskiej,
 • prawnych uwarunkowań umów międzynarodowych dotyczących handlu,
 • zasad prowadzenia skutecznych działań lobbystycznych i marketingowych,
 • prowadzenia transakcji i rozliczeń w handlu międzynarodowym,
 • logistyki i rozwoju przedsięwzięć transportowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • korporacjach,
 • mediach,
 • ośrodkach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach eksperckich,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach marketingowych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)