Biotechnologia

Biotechnologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Biotechnologia – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • genetyka
 • biologia komórki
 • biochemia
 • biochemia fizyczna
 • mikrobiologia
 • immunologia

 

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, której historia sięga 1364 roku. Obecnie, kształci prawie pięćdziesiąt tysięcy studentów, którzy mają możliwość obrania kierunku kształcenia z bogatej oferty dydaktycznej. Jednym z jej punktów jest Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: matematyka, fizyka, genetyka, biologia komórki, biochemia, biochemia fizyczna, mikrobiologia, immunologia, enzymologia, inżynieria komórkowa, biotechnologia roślin, biotechnologia medyczna, inżynieria bioprocesowa, mikrobiologia przemysłowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na UJ mogą wykorzystać w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, firmach kosmetycznych, placówkach i instytucjach naukowych.

 

Opinie

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Krakowie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Milena, studentka Biotechnologii mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to coś więcej niż szkoła wyższa. Studiowanie tutaj to prestiż, ale i niemały wysiłek. Wysiłek, który potem zaprocentuje na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Kraków

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych,
 • wykonywania pomiarów,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym,
 • bezpiecznego postepowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów infekcji bakteryjnych,
 • diagnostyki chorób genetycznych,
 • biologii nowotworów,
 • ilościowego opisu podstawowych procesów jednostkowych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach biotechnologicznych,
 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej,
 • zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • placówkach i instytucjach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Komentarze (0)