Filologia orientalna - Arabistyka

Filologia orientalna - Arabistyka

Filologia orientalna - Arabistyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Filologia orientalna- Arabistyka – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku filologia orientalna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia orientalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • antropologia kulturowa
 • historia państw arabskich
 • literatura i kultura arabska
 • sztuka islamu
 • gramatyka języka arabskiego
 • kaligrafia arabska
 • fonetyka arabska
 • dialekt języka arabskiego

 

Uniwersytet Jagielloński to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga wielu kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Filologia orientalna- Arabistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najistotniejszym założeniem kształcenia pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu językoznawstwa arabskiego, literatury klasycznej i współczesnej, jak również religii świata arabskiego. Studenci uczą się czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej państw arabskich, analizować najważniejsze zjawiska, a także analizować i interpretować wydarzenia współczesnego świata, wykorzystując wiedzę z zakresu historii państw arabskich.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: antropologia kulturowa, historia państw arabskich, literatura i kultura arabska, sztuka islamu, gramatyka języka arabskiego, kaligrafia arabska, fonetyka arabska, dialekt języka arabskiego, religia i filozofia islamu, lektura tekstów arabskich. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii orientalnej- Arabistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w mediach, muzeach, wydawnictwach, urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Szymon, student Filologii orientalnej- Arabistyki mówi:

„Nauka na Uniwersytecie Jagiellońskim to czas aktywnie spędzony, wypełniony ciekawymi zajęciami. Każdego polecam tę uczelnie. To najlepsze miejsce do zdobywania wykształcenia.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię orientalną- Arabistykę:

Absolwent kierunku Filologia orientalna- Arabistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury i piśmiennictwa w języku arabskim,
 • historii państw arabskich,
 • sztuki, estetyki i filozofii muzułmańskiej,
 • uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji państw arabskich,
 • przekładu z języka arabskiego na język polski,
 • analizy i interpretacji różnych wytworów kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia orientalna- Arabistyka:

Absolwent kierunku Filologia orientalna- Arabistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia orientalna - Arabistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym UJ

Komentarze (0)