Elektroradiologia

Elektroradiologia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierunki studiów

Elektroradiologia – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2021

Studia na kierunku elektroradiologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektroradiologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Statystyka z rachunkiem prawdopodobieństwa
 • Anatomia radiologiczna
 • Fizjologia
 • Epidemiologia i zakażenia szpitalne
 • Techniczne podstawy RTG
 • Zasady radiologii klasycznej
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Informatyka w zastosowaniach
 • Anatomia prawidłowa
 • Ratownictwo medyczne
 • Opieka nad pacjentem w radiologii
 • Anatomia radiologiczna
 

Kim jest elektroradiolog? To osoba należąca do personelu medycznego, która dysponuje wiedzą w zakresie metod diagnostycznych z obszaru radiologii. Kandydaci, którzy chcieliby kształcić się w tej profesji muszą charakteryzować się spostrzegawczością, podzielnością uwagi, refleksem, a nawet wyobraźnią przestrzenną. Jeżeli posiadamy wymienione cechy, to nie pozostaje nic innego jak wybrać kierunek Elektroradiologia. A gdzie? Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności, przede wszystkim z obszaru budowy i działania aparatury obrazującej, fizycznych i matematycznych zasad dozymetrii promieniowania jonizującego, budowy i działania aparatury radioterapeutycznej, budowy i działania aparatury elektromedycznej. Studenci uczą się wykonywać diagnostyczne badanie radiologiczne, badania magnetycznego rezonansu jądrowego, czy też obsługi aparatów do fluoroskopii i ultrasonografów.

Studia na kierunku Elektroradiologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: matematyka, anatomia prawidłowa, opieka nad pacjentem w radiologii, fizjologia, anatomia radiologiczna, techniczne podstawy radioterapii, choroby wewnętrzne, fizjologia porównawcza z elementami patofizjologii, ultradźwięki w medycynie, metody leczenia promieniowaniem, podstawy medycyny nuklearnej, onkologia, dozymetria promieniowania jonizującego, kliniczne zastosowania medycyny nuklearnej.

A co po studiach? Absolwenci Elektroradiologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi znajdą zatrudnienie w zakładach diagnostyki  obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej, zakładach radioterapii, firmach dystrybuujących i serwisujących aparaturę radiologiczną, nadzorze sanitarno-epidemiologicznym.

 

Opinie

Studia medyczne nigdy nie należały do najłatwiejszych, ale i tak chętnych do kształcenia nie brakuje. Łódź jako jedno z największych miast oferuje kandydatom wiele interesujących dyscyplin związanych z szeroko pojętą medycyną, a uczelnia medyczna w tym mieście cieszy się bardzo dużą popularnością. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Agata, studentka Elektroradiologii mówi:

„Studia na łódzkim UMEDZIE to prestiż. To także czas intensywnej nauki i dużej aktywności. Najważniejsze jest to, aby czerpać z tych studiów jak najwięcej, bo w końcu kształcimy się po to, aby stać się prawdziwymi profesjonalistami.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ELEKTRORADIOLOGIA - ważne informacje

Elektroradiologia studia Łódź

Elektroradiologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektroradiologię na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent kierunku Elektroradiologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rentgenodiagnostyki,
 • tomografii komputerowej,
 • rezonansu magnetycznego,
 • budowy i działania aparatury radioterapeutycznej,
 • budowy i działania aparatury elektromedycznej, wykorzystywanej w procedurach medycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektroradiologia:

Absolwent kierunku Elektroradiologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach diagnostyki  obrazowej,
 • zakładach medycyny nuklearnej,
 • zakładach radioterapii,
 • firmach dystrybuujących i serwisujących aparaturę radiologiczną,
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs średniej ocen uzyskanych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń podczas studiów. Dyplom studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia, albo studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizyka medyczna lub innym pokrewnym. Rozmowa kwalifikacyjna w j. polskim, dotycząca zakresu pracy dyplomowej na ukończonych studiach wyższych i zagadnień biomedycznych

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku elektroradiologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)