Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierunki studiów

Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2021

Studia na kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia
 • Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
 • Fizjologia i etyka ratownika medycznego
 • Podstawy psychologii
 • Komunikacja społeczna i w zespole interdyscyplinarnym
 • Technologie informacyjne
 • Toksykologia
 • Transfuzjologia
 • Procedury ratunkowe przedszpitalne
 • Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne
 • Medyczne czynności ratunkowe

 

Ratownictwo medyczne, wedle przyjętej definicji, to system organizacyjny polegający na zwartej i skoordynowanej gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych uruchamianych w trybie pilnym celem opanowania nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Na tych, którzy chcieliby stać się częścią tej definicji czeka kierunek Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz, co najważniejsze, wiedzy specjalistycznej i umiejętności z obszaru nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Studenci nabywają umiejętności oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej, przywracania drożności dróg oddechowych, czy wykonywania defibrylacji.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi charakteryzują się obszernym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: patofizjologia, farmakologia, radiologia kliniczna, podstawy traumatologii narządu ruchu, zatrucia pokarmowe, medycyna ratunkowa, kardiologia inwazyjna, intensywna terapia, medycyna ratunkowa wieku dziecięcego, higiena z epidemiologią, zaawansowane procedury ratunkowe, chirurgia urazowa, chemia medyczna, biofizyka.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne przygotowują głównie do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym. Jakie elementy składają się na obowiązki ratownika medycznego? Zawód ten polega między innymi na: zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar, dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych. Oprócz miejsc, które wymieniliśmy powyżej absolwenci kierunku mogą pracować również w ośrodkach badawczych, ośrodkach szkoleniowych, organizacjach społecznych, zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

 

Opinie

Studia w Łodzi to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia mają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Jeśli postanowimy studiować Ratownictwo medyczne, to musimy skierować swoją uwagę na uczelnię medyczną w mieście. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Łukasz, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Uniwersytet Medyczny w Łodzi to zdecydowana czołówka kształcenia medycznego i jestem szczęśliwy, że studiuję właśnie tutaj. Nauki jest dużo, zajęcia są wymagające, ale świadczy to o wysokim poziomie jaki prezentuje ta uczelnia.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - ważne informacje

Ratownictwo medyczne studia Łódź

Ratownictwo medyczne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • komunikowania się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielania jej wsparcia psychicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • stacjach pogotowia ratunkowego,
 • izbach przyjęć szpitali,
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym,
 • zakładowych służbach ratowniczych,
 • ośrodkach badawczych,
 • ośrodkach szkoleniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku ratownictwo medyczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Komentarze (0)