Towaroznawstwo

Towaroznawstwo

Towaroznawstwo

04.07.2022

Towaroznawstwo – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Towaroznawstwo to dyscyplina zajmująca się badaniem użytkowych właściwości towarów oraz ich wyrobu. Łączy w sobie różne elementy, począwszy od ekonomii na zarządzaniu kończąc. To dziedzina dla tych, którzy planują zostać specjalistami w zakresie kształtowania i oceny jakości towarów oraz zarządzania jakością. Powinni oni zwrócić uwagę na Towaroznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku towaroznawstwo w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne II stopnia: 24

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, jak również fizyki, mikrobiologii, chemii, biochemii, ekonomii, zarządzania, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów. Kierunek zakłada także rozwijanie umiejętności pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania i zarządzania firmami, a także radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Towaroznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: analiza sensoryczna, chemia ogólna, matematyka, podstawy ekologii, rachunkowość, chemia organiczna z biochemią żywności, grafika inżynierska, informacja patentowa, prawo żywnościowe, prowadzenie działalności gospodarczej, inżynieria materiałowa, komunikacja w biznesie, mikrobiologia, podstawowe metody analizy żywności.

Towaroznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to dyscyplina, która wyposaża studentów w wiedzę z różnorodnego obszaru tematycznego. Poznają oni nowoczesne technologie wytwarzania, oceny oraz obrotu żywnością, zasady koordynacji, organizowania  i nadzorowania pracy laboratorium badawczego, zasady testowania produktów, czy organizacji zaplecza technicznego. Z tak szerokim wachlarzem wiedzy i umiejętności absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, laboratoriach analitycznych, jednostkach certyfikujących wyroby i usługi, organach nadzoru urzędowego, czy ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Opinie

Olsztyn jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Olga, studentka Towaroznawstwa mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to usytuowana we wspaniałym mieście świetna uczelnia. Ma wysoką pozycję, oferuje nowoczesne kierunki kształcenia, gwarantuje pozyskanie praktycznego wykształcenia.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

TOWAROZNAWSTWO - ważne informacje

Towaroznawstwo studia Olsztyn

Towaroznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Towaroznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów zachodzących w poszczególnych fazach cyklu życia towarów,
 • zasad funkcjonowania europejskiego i krajowego prawa żywnościowego oraz systemu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności,
 • prowadzenia badań wyrobów na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych, w tym samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych,
 • monitorowania parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów i usług,
 • zasad opracowywania i wprowadzania nowych procesów,  produktów czy usług w firmach sektora rolno- spożywczego,
 • prowadzenia badań marketingowych produktu i marki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Towaroznawstwo:

Absolwent kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • jednostkach certyfikujących wyroby i usługi,
 • organach nadzoru urzędowego,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)