Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Bezpieczeństwo narodowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geopolityka bezpieczeństwa
 • podstawy socjologii
 • podstawy teorii bezpieczeństwa
 • dzieje Wojska Polskiego
 • współczesne systemy polityczne
 • podstawy samoobrony
 • komunikowanie społeczne i polityczne
 • myśl narodowa i polityczna w Polsce

 

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej cenionych wartości. Jego zapewnienie stanowi fundament rozwoju zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa państwa. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż definicje bezpieczeństwa się zmieniają, a także ulegają zmianie strategie i pomysły na jego zapewnienie. Na wszystkich, którzy interesują się tym tematem czeka kierunek Bezpieczeństwo narodowe. A gdzie? Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w życiu, jak i pracy zawodowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również zasady negocjacji i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Kształcenie stanowi przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem publicznym i obronnością, a lista zawodów związanych z wymienionymi dziedzinami jest bardzo wiele.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: geopolityka bezpieczeństwa, podstawy socjologii, podstawy teorii bezpieczeństwa, dzieje Wojska Polskiego, współczesne systemy polityczne, podstawy samoobrony, komunikowanie społeczne i polityczne, myśl narodowa i polityczna w Polsce, polityka i strategia bezpieczeństwa, podstawy strzelectwa sportowego, środowisko bezpieczeństwa RP, terroryzm międzynarodowy, media w systemie bezpieczeństwa, procesy migracyjne, polityka ochrony ludności cywilnej, organizacja centrum kryzysowego, polityka zarządzania ruchem granicznym, logistyka sytuacji kryzysowych, negocjacje międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa NATO.

Jak już wspomnieliśmy, Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem dostarczającym wielu, szczególnych kompetencji. Przygotowuje do kierowania i zarządzania bezpieczeństwem w czasie pokoju, w czasie kryzysu i w czasie wojny, kształci specjalistów w zakresie właściwego reagowania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, rozwija umiejętności w zakresie analizy zjawisk bezpieczeństwa obejmujących przestrzeń międzynarodową. Z tak szerokim wachlarzem wiedzy absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach państwowych, publicznych i prywatnych, zajmujących się bezpieczeństwem państwa, a także w służbach mundurowych, takich jak policja, państwowa straż pożarna, czy straż graniczna.

Lublin to niezwykle istotny punkt na akademickiej mapie naszego kraju, a wybór dyscyplin w jakich mogą kształcić się studenci należy do najobszerniejszego. Omawiany przez nas kierunek cieszy się rosnącą popularnością, zatem kandydaci na studia nie będę mieli problemów z odnalezieniem go w ofertach dydaktycznych lubelskich szkół wyższych. Ale którą z nich wybrać? Skupiając się opisywanej uczelni, warto odpowiedzieć na pytanie: jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Szymon, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Katolicki Uniwersytet Lubelski od zawsze był uczelnią, do której dążyłem. Studiowali tutaj moi rodzice, moje rodzeństwo i ja również chciałem dołączyć do tego zaszczytnego grona. Udało się i jestem z tego szalenie dumny. KUL to prestiż i powód do dumy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji mapy fizycznej, gospodarczej i politycznej,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • właściwego reagowania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego w tym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • analizy i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa,
 • polityki i strategii bezpieczeństwa,
 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków politycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach państwowych, publicznych i prywatnych, zajmujących się bezpieczeństwem państwa,
 • służbach mundurowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Nauk Społecznych KUL

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia KUL w Stalowej Woli

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Nauk Społecznych KUL

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia KUL w Stalowej Woli

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki społeczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych KUL 

Komentarze (0)