Hispanistyka

Hispanistyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Hispanistyka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku hispanistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku hispanistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia literatury hiszpańskiej
 • historia Hiszpanii
 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego
 • wypowiedź pisemna, konwersacja i leksyka
 • wypowiedź ustna
 • zintegrowane sprawności językowe

 

Język hiszpański uznawany jest za drugi język na świecie i szacuje się, że posługuje się nim jako ojczystym ponad pół miliarda ludzi. Na tę liczbę składają się nie tylko obywatele samej Hiszpanii, lecz także mieszkańcy krajów Ameryki Północnej i Południowej, wśród których wyróżnić można Meksyk, Kolumbię, czy Argentynę. Kiedy po raz pierwszy posłużono się językiem hiszpańskim? Podobno w 959 roku, kiedy bliżej nieznany mnich spisywał listę przepisów na produkcję sera. Język hiszpański przeżywa renesans. W telewizji oglądamy filmy i seriale produkowane w tym języku, a w rozgłośniach radiowych rekordy popularności biją hiszpańskojęzyczne piosenki. Czy trudny to język? Uznawany jest za jeden z najszybszych, bazując na liczbie sylab, które przeciętny mówca jest w stanie wymówić na sekundę. A czy przyjemny to język dla ucha? To już kwestia upodobań. Jedno należy przyznać, że pochodzi z pięknego kraju o interesującej kulturze. Na wszystkich zainteresowanych krajem z półwyspu iberyjskiego czeka kierunek Hispanistyka, który na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.  

Kierunek Hispanistyka oferowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka hiszpańskiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu codziennym. Poprzez naukę studenci mają osiągnąć znajomość języka hiszpańskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także zdolność posługiwania się językiem w przestrzeni turystyki, ekonomii i administracji. Ponadto, kształcenie prowadzi do rozwinięcia umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, a także sprawnego uczestniczenia w pracy zespołowej. Dzięki temu przyszła przestrzeń zawodowa poszerza się, stwarzając absolwentom wiele możliwości. Hispanistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Hispanistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak: historia literatury hiszpańskiej, historia Hiszpanii, praktyczna nauka języka hiszpańskiego, wypowiedź pisemna, konwersacja i leksyka, wypowiedź ustna, zintegrowane sprawności językowe, historia literatury latynoamerykańskiej, gramatyka kontrastywna, gramatyka opisowa języka hiszpańskiego, tłumaczenia, historia sztuki hiszpańskiej, geografia turystyczna Hiszpanii, historia Ameryki Łacińskiej, geografia turystyczna Ameryki Łacińskiej, współczesna cywilizacja hiszpańska, system polityczny Hiszpanii, współczesna literatura hiszpańska, współczesna cywilizacja Ameryki Łacińskiej, język hiszpański w administracji, geopolityka Hiszpanii, język hiszpański w hotelarstwie i turystyce.

Czym wyróżnia się absolwent omawianego kierunku? Przede wszystkim posiada wysoką praktyczną znajomość języka hiszpańskiego oraz szeroką wiedzę na temat historii, kultury, literatury i sztuki oraz współczesnych realiów i sytuacji Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego. Ponadto, posługuje się językiem specjalistycznym z dziedzin takich jak administracja, turystyka i ekonomia. To wszystko składa się na kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach społeczno- kulturalnych, w mediach czy jednostkach administracji związanych z językiem i kulturą świata hiszpańskiego. Czy to wszystko? Osoby, które ukończyły Hispanistykę mogą również znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego.

Studia związane z Hiszpanią i jej językiem stają się coraz popularniejsze, zatem wydawać się może, że odnalezienie odpowiedniego kierunku nie stanowi najmniejszego problemu. Ale nie o wybór samego kierunku chodzi. Należy znaleźć jeszcze odpowiednią uczelnię. Gdzie kształcić się w Lublinie? Czy dobrą propozycją będzie omawiana przez nas uczelnia? Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Michalina, studentka Hispanistyki mówi:

„Gdybym miała ponownie iść na studia i wybierać uczelnię, to byłby to KUL. To jedna z najlepszych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju, która oferuje wysokiej jakości wykształcenie, a same studia są czystą przyjemnością.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Hispanistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Hispanistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • zjawisk społeczno- kulturowych Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych,
 • interpretacji gramatycznej tekstu,
 • analizy tekstów literackich,
 • historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Hispanistyka:

Absolwent kierunku Hispanistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • jednostkach administracji,
 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • sektorze turystyki i usług,
 • jednostkach społeczno- kulturalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku hispanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Hispanistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL 

Komentarze (0)