European and International Business Law

European and International Business Law

European and International Business Law

European and International Business Law – Uniwersytet Gdański

Postępująca globalizacja wpływa na rozwój stosunków biznesowych o skali międzynarodowej. Aby ułatwić ich egzystencję stworzono pewne zasady i reguły. Wyjaśnia je kierunek European and International Business Law zapewniający mocne podstawy do odniesienia sukcesu w prawie gospodarczym.

Kształcenie na kierunku European and International Business Law na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania rynków międzynarodowych i europejskich. Studenci nabywają umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się w europejskiej i międzynarodowej przestrzeni gospodarczej. European and International Business Law na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym w trybie niestacjonarnym.

Studia na kierunku European and International Business Law na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: zielona gospodarka i przedsiębiorczość, etyka biznesu w eko- zarządzaniu, prawo rynku wewnętrznego, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, międzynarodowe transakcje handlowe, negocjacje i korespondencja biznesowa, prawo gospodarcze i społeczne, koncepcje finansowe w zakresie działalności gospodarczej w ochronie środowiska, międzynarodowe spory sądowe, regulacje gospodarcze na świecie, polityki sektorowe Unii Europejskiej.

A co po studiach? Absolwenci kierunku European and International Business Law na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej, administracji samorządowej, instytucjach europejskich, instytucjach politycznych, administracji prywatnej, przedsiębiorstwach działających na rynkach europejskich i międzynarodowych.

European and International Business Law to kierunek dla tych, którzy chcą zgłębić zagadnienia związane z europejskim i międzynarodowym prawem gospodarczym. Gdzie można go studiować? Naturalnie, w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Artur, student European and International Business Law mówi:

„Wybrałem studia anglojęzyczne na UG, aby dać sobie szansę na więcej możliwości zawodowych. Biznes to szeroki temat i pracować w jego zakresie można w niemal każdym miejscu na świecie. Dlatego język jest bardzo ważny. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując European and International Business Law na UG:

Absolwent kierunku European and International Business Law na Uniwersytecie Gdańskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • regulacji gospodarczych na świecie,
 • międzynarodowych transakcji handlowych,
 • negocjacji i korespondencji biznesowej,
 • prawa gospodarczego i społecznego,
 • międzynarodowych sporów sądowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku European and International Business Law:

Absolwent kierunku European and International Business Law na Uniwersytecie Gdańskim znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • administracji rządowej,
 • administracji samorządowej,
 • instytucjach europejskich,
 • instytucjach politycznych,
 • administracji prywatnej,
 • przedsiębiorstwach działających na rynkach europejskich i międzynarodowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia prawnicze w Gdańsku

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)