O uczelni - Akademia Kujawsko- Pomorska

O uczelni – Akademia Kujawsko- Pomorska

Akademia Kujawsko- Pomorska została założona w 2000 roku i dzisiaj należy do grona najprężniej rozwijających się szkół wyższych w kraju. Świadczą o tym wysokie miejsca w rankingach, dostosowywane do wymagań rynku programy kształcenia, a przede wszystkim absolwenci, doskonale radzący sobie po zakończeniu nauki. KPSW jest jedną z tych uczelni, które prowadzą działalność naukową w dyscyplinach posiadających wysoką kategorię, co pozwala na kształcenie zarówno na profilach ogólno- akademickich, jak i praktycznych.  

Oprócz kształcenia studentów Akademia Kujawsko- Pomorska realizuje wiele przedsięwzięć międzynarodowych, wśród których wymienić można konferencje, sympozja, czy fora dyskusyjne.

STUDIA

Akademia Kujawsko- Pomorska prowadzi studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, jak również oferuje szereg dyscyplin studiów podyplomowych. Uczelnię wyróżnia system studiów równoległych, dzięki którym studenci mogą otrzymać kilka dyplomów w tym samym cyklu edukacyjnym. Atutem KPSW jest konkurencyjna wysokość czesnego. Opłaty za kształcenie należą do najniższych w regionie, a najlepsi i najaktywniejsi otrzymują możliwość bezpłatnej nauki. Międzynarodowy charakter uczelni daje studentom możliwość kształcenia w dowolnym miejscu na świecie, a wszystko to za sprawą współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz programów wymiany studenckiej.  

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu umiejętności służy także aktywność w kołach naukowych, a tych w KPSW jest bardzo wiele. Na szczególną uwagę zasługuje Klinika Prawa, w której młodzi adepci nauk prawnych nabywają kompetencji pod okiem doświadczonych sędziów, radców prawnych, czy prokuratorów.

WYKŁADOWCY

Nad realizacją programów kształcenia w Akademii Kujawsko- Pomorskiej czuwa grono wykładowców, złożone z doświadczonych praktyków i ekspertów swoich dziedzinach. Wyróżniają się oni nie tylko olbrzymim dorobkiem naukowym, ale także podejściem do kształcenia studentów, tworząc tym samym przyjazną i komfortową atmosferę nauki.

INFRASTRUKTURA

Obiekty Akademii Kujawsko- Pomorskiej mieszczą się przy ulicy Toruńskiej 55/57, ulicy Piotrowskiego 12/14 oraz ulicy Bełzy 2. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia spełniają najwyższe wymogi Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która przyznała uczelni ocenę wyróżniającą. Na infrastrukturę KPSW składają się między innymi: sale wykładowe, sale laboratoryjne, sale ćwiczeniowe, aule, czy nowoczesne pracownie komputerowe. Do tego, studenci mogą korzystać z sali sportowej, biblioteki, czytelni, czy pokoju matki i dziecka. Uczelnia posiada także Centrum Medialne, w którym działają Akademickie Radio Internetowe „Megafon” oraz Akademicka Internetowa TV KPSW. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Kujawsko-Pomorska

Komentarze (0)