Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ratownictwo medyczne jest dyscypliną medyczną obejmującą działania lecznicze i organizacyjne w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Działania te to, między innymi: podtrzymywanie i stabilizowanie zagrożonych czynności życiowych, szybka identyfikacja i rozpoznanie genezy nagłego zagrożenia, opanowanie i ograniczenie jego dalszych skutków i powikłań, opanowanie bólu i cierpienia pacjenta. Nietrudno odgadnąć, że działania te mogą wykonywać wyłącznie osoby wykwalifikowane, posiadające konkretną wiedzę i umiejętności. Gdzie można się wszystkiego nauczyć? Na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności z nauk medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Studenci uczą się między innymi oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej, bezprzyrządowego i przyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych, czy wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • badanie fizykalne,
 • komunikowanie z pacjentem,
 • medycyna ratunkowa,
 • procedury ratunkowe przedszpitalne,
 • techniki zabiegów medycznych,
 • choroby wewnętrzne z elementami onkologii,
 • patologia,
 • medycyna taktyczna,
 • toksykologia,
 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • medyczne czynności ratunkowe,
 • położnictwo i ginekologia,
 • pediatria

 

Nabywane umiejętności

Studenci Ratownictwa medycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają licznych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie rozpoznawania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, podejmowania działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób, czy współdziałania z innymi podmiotami systemu ratownictwa medycznego w różnych zdarzeniach.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu nauki absolwenci Ratownictwa medycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, ratownictwie górskim, ratownictwie narciarskim, Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia mają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Jeśli postanowimy studiować Ratownictwo medyczne, to musimy skierować swoją uwagę na omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Sebastian, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Nie da się wykonywać zawodu ratownika medycznego bez solidnego przygotowania. To zawód trudny, wymagający, w którym liczą się różne umiejętności. Na szczęście wszystkiego można nauczyć się w jednym miejscu, czyli na Uniwersytecie Rzeszowskim, najlepszej uczelni na świecie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • rozpoznawania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • farmakologii,
 • toksykologii,
 • medycznych czynności ratunkowych,
 • organizacji, kierowania i prowadzenia akcji ratunkowych podczas wypadków masowych i katastrof,
 • zasad prawidłowego żywienia,
 • traumatologii narządów ruchu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • ratownictwie górskim,
 • ratownictwie narciarskim,
 • Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)