Systemy diagnostyczne w medycynie

Systemy diagnostyczne w medycynie

Systemy diagnostyczne w medycynie

Systemy diagnostyczne w medycynie – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Medycyna rozwija się nieustannie i wykorzystuje coraz to nowsze efekty postępu technologicznego. Między innymi dlatego powstał kierunek o nazwie Systemy diagnostyczne w medycynie, aby kształcić kadrę do pracy w jednostkach służby zdrowia oraz odpowiednich laboratoriach badawczych i przemysłowych.

Kształcenie na kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, łączącej obszar nauk ścisłych, nauki medyczne, a także nauki techniczne. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z obrazowaniem medycznym, podstawami fizycznymi działania różnych rodzajów aparatury medycznej, jak również przeprowadzaniem i interpretacją analiz statystycznych wykorzystywanych w naukach biomedycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, a plan zajęć uwzględnia między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia,
 • fizyka,
 • biofizyka,
 • analiza matematyczna,
 • propedeutyka nauk medycznych,
 • mikroskopia w medycynie,
 • bazy danych,
 • elementy fizyki jądrowej,
 • komputerowe systemy pomiarowe,
 • fizyczne podstawy rentgenodiagnostyki,
 • fizyka atomowa i molekularna w badaniach biologiczno- chemicznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Systemów diagnostycznych w medycynie pozyskują wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie anatomii i fizjologii człowieka oraz patologii w aspekcie obsługi aparatury medycznej, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i medycznych systemów diagnostycznych, identyfikowania i formułowania zadań inżynierskich w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji oraz przeprowadzania i interpretacji podstawowych analiz statystycznych wykorzystywanych w naukach biomedycznych, jak również analizy sygnałów i obrazów w naukach medycznych i fizycznych.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Systemów diagnostycznych w medycynie na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szpitalach, jednostkach klinicznych, jednostkach ambulatoryjnych, poradniach, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, jednostkach projektowych, jednostkach technologicznych, instytutach naukowo- badawczych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Rzeszowie tworzą niemałą przestrzeń, a jej istotnym elementem są Systemy diagnostyczne w medycynie. Jeśli chcemy studiować ten właśnie kierunek, należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Agnieszka, studentka Systemów diagnostycznych w medycynie mówi:

„Warto postawić na Uniwersytet Rzeszowski, ponieważ daje możliwość zdobycia wiedzy nowoczesnej, wiedzy na miarę XXI wieku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Systemy diagnostyczne w medycynie na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy i działania aparatury naukowej z zakresu fizyki i medycyny,
 • budowy i funkcji organizmu człowieka,
 • metod oceny stanu zdrowia z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury medycznej,
 • planowania i wykonywania badań doświadczalnych,
 • stosowania metod numerycznych,
 • posługiwania się sprzętem i aparaturą stosowanymi w medycynie,
 • pozyskiwania i przechowywania danych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie:

Absolwent kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • jednostkach klinicznych,
 • jednostkach ambulatoryjnych,
 • poradniach,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach technologicznych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego,
 • jednostkach akredytacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)