Germanistyka

Germanistyka

Germanistyka

28.04.2023

Germanistyka – Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu rekrutacja 2023/2024

Język naszych zachodnich sąsiadów, pomimo tego, iż nie jest używany przez najliczniejszą grupę ludzi na świecie, to śmiało można nazwać go ważnym. Przede wszystkim z powodów gospodarczych, bowiem Niemcy od wielu lat plasują się w gospodarczej czołówce. Język niemiecki jest popularny i często poszukiwany na rynku zatrudnienia, zatem warto kształcić się w jego zakresie. Zainteresowani nauką powinni zwrócić uwagę na Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu, która oferuje Germanistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku germanistyka w WSJO
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Germanistyka w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu umożliwia nabycie dogłębnej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z obszaru języka niemieckiego oraz pozyskanie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym. Studenci otrzymują możliwość rozwijania się w wybranej specjalizacji, którą mogą wybrać z następującej oferty: Mediator językowy, Akademia trenera, Grafika komputerowa, Logistyka. Ponadto, w ramach Germanistyki w WSJO studenci mogą uczyć się drugiego języka obcego. Do wyboru jest język angielski, hiszpański, francuski na różnych poziomach zaawansowania, również od podstaw.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Germanistyka w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu realizowane są na fundamencie bogatego programu kształcenia. Jakie przedmioty w nim widnieją? Między innymi:

 • gramatyka praktyczna,
 • pisanie i analiza tekstów,
 • konwersacje,
 • wiedza o języku współczesnym,
 • wystąpienia publiczne,
 • fonetyka,
 • język pisany,
 • praktyka przekładu,
 • historia literatury,
 • metodologia badań językowych,
 • struktury językowe w użyciu

 

Nabywane umiejętności

Germanistyka w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu jest kierunkiem, który kładzie szczególny nacisk na praktyczną naukę języka. Rozwijanie umiejętności wypowiedzi dotyczy analizy tekstów z różnych źródeł i ma na celu rozbudowanie słownictwa i frazeologii. Teksty te stanowią bazę dla różnorodnych zadań komunikacyjnych, rozwijających umiejętność swobodnej interakcji w sytuacjach o różnym stopniu formalności. Zajęcia z języka pisanego poświęcone są głównie kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności pisania krótkich tekstów formalnych o tematyce ogólnej oraz tekstów dłuższych o charakterze akademickim.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Germanistyki w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, szkołach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce, placówkach i organizacjach kulturalnych, międzynarodowych firmach i korporacjach.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Poznaniu, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu opinie? Sylwia, studentka Germanistyki mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Języków Obcych to dużo wszystkiego. Dużo satysfakcji, dużo umiejętności, dużo wiedzy, dużo ciekawych zajęć. Tę uczelnię powinni wybrać ci, którym zależy na umiejętnościach językowych, na których mogliby oprzeć swoją karierę zawodową. WSJO to najlepsze miejsce do nauki języków.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

GERMANISTYKA - ważne informacje

Germanistyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Germanistykę w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu:

Absolwent kierunku Germanistyka w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • wyszukiwania, analizowania i użytkowania informacji,
 • interpretacji gramatycznej tekstu,
 • analizy tekstów literackich,
 • funkcjonowania mediów,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • wygłaszania prezentacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Germanistyka:

Absolwent kierunku Germanistyka w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • szkołach,
 • redakcjach,
 • środkach masowego przekazu,
 • turystyce,
 • placówkach i organizacjach kulturalnych,
 • międzynarodowych firmach i korporacjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Komentarze (0)