Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – rekrutacja na studia 2022/2023

Zakończyła się pierwsza tura rekrutacji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W rekrutacji na studia 2022/2023 najpopularniejsze okazały się kierunki studiów związane z informatyką.

W roku akademickim 2022/2023 AGH przygotowała 4971 miejsc na studiach I stopnia. Kandydaci mogli aplikować na ponad 60 kierunków studiów od 6 czerwca do 11 lipca 2022 r., a wyniki I tury rekrutacji poznali 12 lipca 2022 r.

Dodatkowa rekrutacja na AGH 2022 - ewentualna dodatkowa rekrutacja na kierunki studiów I stopnia (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) w rekrutacji 2022/2023 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się od 19 lipca do 25 lipca 2022 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na kandydaci.agh.edu.pl

 

AGH - najpopularniejsze kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka i Systemy Inteligentne: 9,92
 • Informatyka Społeczna: 8,94
 • Inżynieria i Analiza Danych: 8,50
 • Cyberbezpieczeństwo: 7,50
 • Informatyka Stosowana: 7,50
 • Teleinformatyka: 7,36
 • Informatyka i Ekonometria: 5,64
 • Zarządzanie: 5,22
 • Automatyka i Robotyka: 5,06
 • Informatyka Techniczna: 4,95

*pod względem liczby kandydatów na miejsce

 

AGH - najpopularniejsze kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka: 1127
 • Informatyka i Systemy Inteligentne: 1042
 • Automatyka i Robotyka: 728
 • Budownictwo: 665
 • Informatyka Społeczna: 644
 • Informatyka Stosowana: 630
 • Informatyka Techniczna: 594
 • Geodezja i Kartografia: 544
 • Mechanika i Budowa Maszyn: 539
 • Teleinformatyka: 515

*pod względem liczby zgłoszeń

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 6 czerwca do 11 lipca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

12 lipca 2022

Składanie dokumentów - I tura

od 13 lipca do 18 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 12 lipca do 18 lipca 2022 

Ogłoszenie wyników - II tura

19 lipca 2022 

Składanie dokumentów - II tura

od 20 lipca do 27 lipca 2022
Elektroniczna rejestracja - III tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc od 19 lipca do 25 lipca 2022
Ogłoszenie wyników - III tura 26 lipca 2022
Składanie dokumentów - III tura od 27 lipca do 1 sierpnia 2022
Elektroniczna rejestracja - IV tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc od 29 sierpnia do 12 września 2022
Ogłoszenie wyników - IV tura 13 września 2022
Składanie dokumentów - IV tura od 14 września do 19 września 2022

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 20 czerwca do 20 lipca2022

Ogłoszenie wyników - I tura 26 lipca 2022
Składanie dokumentów - I tura od 27 lipca do 3 sierpnia 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 29 sierpnia do 14 września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura 20 września
Składanie dokumentów - II tura od 21 września do 24 września 2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 6 czerwca do 26 lipca 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura 27 lipca 2022
Składanie dokumentów - I tura od 28 lipca do 2 sierpnia 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura

od 29 sierpnia do 13 września 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji - II tura 14 września 2022
Składanie dokumentów - II tura od 15 września do 23 września 2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 29 sierpnia do 14 września 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji 20 września 2022

Składanie dokumentów

od 21 wrzesnia do 24 września 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na kandydaci.agh.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Akademii Górniczo Hutniczej znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki - rekrutacja 2022/2023

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (67 kierunków) i drugiego (60 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AGH mogą aplikować na 68 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki 2022/2023

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • automatyka i robotyka
 • automatyka przemysłowa i robotyka
 • budownictwo
 • ceramika
 • chemia budowlana
 • computer science
 • cyberbezpieczeństwo
 • edukacja techniczno - informatyczna
 • ekologiczne źródła energii
 • electronics and telecommunications
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • energetyka odnawialna i zarządzanie energią
 • energetyka wodorowa
 • fizyka medyczna
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • geofizyka
 • geoinformatyka
 • geoinżynieria i górnictwo otworowe
 • geologia stosowana
 • geoturystyka
 • informatyka
 • informatyka - data science
 • informatyka geoprzestrzenna
 • informatyka i ekonometria
 • informatyka i systemy inteligentne
 • informatyka społeczna
 • informatyka stosowana
 • informatyka techniczna
 • inżynieria akustyczna
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria ciepła
 • inżynieria górnicza
 • inżynieria i analiza danych
 • inżynieria i monitoring środowiska
 • inżynieria i ochrona środowiska
 • inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
 • inżynieria kształtowania środowiska
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna i materiałowa
 • inżynieria mechatroniczna
 • inżynieria metali
 • inżynieria metali nieżelaznych
 • inżynieria naftowa i gazownicza
 • inżynieria obliczeniowa
 • inżynieria procesów odlewniczych
 • inżynieria procesów przemysłowych
 • inżynieria produkcji i jakości
 • komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
 • kulturoznawstwo
 • matematyka
 • materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa
 • materiały i technologie metali nieżelaznych
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronic engineering
 • metalurgia
 • mikro­elektronika w technice i medycynie
 • mikro- i nanotechnologie w biofizyce
 • nanoinżynieria materiałów
 • nowoczesne technologie paliwowe
 • nowoczesne technologie w kryminalistyce
 • recykling i metalurgia
 • rewitalizacja terenów zdegradowanych
 • socjologia
 • technologia chemiczna
 • technologie przemysłu 4.0
 • teleinformatyka
 • tworzywa i technologie motoryzacyjne
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Dowiedz się więcej kandydaci.agh.edu.pl

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie to uczelnia o bogatej historii, sięgającej początków XX wieku, kiedy to w 1912 roku grupa inżynierów i działaczy górniczych pod przewodnictwem Jana Zarańskiego rozpoczęła starania o zgodę na powołanie w mieście uczelni kształcącej inżynierów górnictwa.

Dzisiaj krakowska AGH jest jedną z najpopularniejszych szkół wyższych, zajmującą wysokie pozycje w różnego rodzaju rankingach i kształcącą ponad 25 tysięcy studentów, jak również patentową potęgą – Akademia zajmuje bowiem czołowe miejsce wśród podmiotów zgłaszających największą liczbę wynalazków oraz wzorów użytkowych.

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie prowadzi kształcenie na wszystkich rodzajach studiów: pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich i podyplomowych, stacjonarnych i niestacjonarnych, oferując szeroki profil nauczania dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć, bądź siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Studia drugiego stopnia trwają 3 albo cztery semestry i kończą się otrzymaniem tytułu magistra.

Kierunki studiów oferowane przez Akademię Górniczo- Hutniczą w Krakowie to szeroka paleta dyscyplin technicznych i inżynierskich. Można w niej odnaleźć między innymi takie kierunki jak: Automatyka przemysłowa i robotyka, Geologia stosowana, Geoinżynieria i górnictwo otworowe, Inżynieria górnicza, czy Metalurgia. W gronie dyscyplin o charakterze inżynierskim funkcjonują również kierunki odbiegające od tego charakteru i reprezentujące nauki humanistyczne. AGH oferuje kształcenie również w zakresie takich kierunków jak: Kulturoznawstwo, czy Socjologia.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.06.2022 do 11.07.2022 od 06.06.2022 do 26.07.2022
Studia II stopnia od 20.06.2022 do 20.07.2022 od 29.08.2022 do 14.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2022 do 11.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 20.06.2022 do 20.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2022 do 26.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 29.08.2022 do 14.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: znaleziono 80

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Automatyka i robotyka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka przemysłowa i robotyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ceramika
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia budowlana
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Computer science
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekologiczne źródła energii
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Electronics and telecommunications
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Elektronika
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka wodorowa
Wydział Energetyki i Paliw AGH

II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geofizyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geologia stosowana
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoturystyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka - data science
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

II stopnia

stacjonarne

Informatyka geoprzestrzenna
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i systemy inteligentne
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka społeczna
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka techniczna
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria akustyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria ciepła
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria górnicza
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i analiza danych
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i monitoring środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i ochrona środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria kształtowania środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria metali
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria metali nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria naftowa i gazownicza
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria obliczeniowa
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów odlewniczych
Wydział Odlewnictwa AGH

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów przemysłowych
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria produkcji i jakości
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa
Wydział Odlewnictwa AGH

II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie metali nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronic engineering
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Metallurgical engineering
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne

Metalurgia
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikro­elektronika w technice i medycynie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie paliwowe
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Recykling i metalurgia
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie przemysłu 4.0
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)