Prawo w samorządzie terytorialnym

Prawo w samorządzie terytorialnym

Prawo w samorządzie terytorialnym

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Prawo w samorządzie terytorialnym – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Samorząd terytorialny to rodzaj samorządu obejmującego wszystkie osoby, które mieszkają na terenie określonej jednostki podstawowego podziału terytorialnego. Wykonuje on różnego rodzaju zadania, między innymi w zakresie podnoszenia stanu gospodarczego, kulturalnego i zdrowotnego. Co oczywiste, wszystkie działania wymagają podstaw prawnych i sprawnego poruszania się po ich przestrzeni. W jaki sposób nabyć umiejętności posługiwania się przepisami prawnymi? Na odpowiednich studiach, a te realizuje Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Prawo w samorządzie terytorialnym w Uczelni Łazarskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy między innymi z zakresu działania instytucji publicznych, finansowania zadań realizowanych ze środków publicznych, zasad tworzenia prawa miejscowego, przygotowywania przetargów publicznych, czy wykonywania zawieranych umów. Celem kierunku jest przygotowanie kadry wyspecjalizowanej w zakresie wykonywania przez samorząd zadań własnych z dziedziny polityki publicznej, administrowania sprawami wspólnoty samorządowej, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, podatków, realizacji inwestycji publicznych, zamówień publicznych, czy polityki społecznej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Prawo w samorządzie terytorialnym w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce,
 • zasady zatrudnienia w samorządzie,
 • prawo administracyjne w samorządzie,
 • gospodarka komunalna,
 • prawo budowlane,
 • prawo gospodarowania nieruchomościami,
 • prawo opieki społecznej,
 • instytucje społeczeństwa obywatelskiego

 

Nabywane umiejętności

Studenci Prawa w samorządzie terytorialnym uczą się jak skutecznie wnioskować o środki z budżetu Unii Europejskiej, przygotowywać przetargi publiczne i nadzorować umowy o zamówienie publiczne, składach oferty, wykonywać umowy zawarte przez przedsiębiorców z samorządem.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu kształcenia? Absolwenci Prawa w samorządzie terytorialnym będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji gminnej, administracji powiatowej, administracji wojewódzkiej, spółkach komunalnych, administracji straży miejskiej, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania publiczne, instytucjach kontroli.

 

Opinie

Studia w Warszawie to olbrzymia przestrzeń kształcenia, w której każdy kandydat znajdzie coś dla siebie. Osoby zainteresowane zagadnieniami prawa i administracji bez problemu odnajdą odpowiednie miejsce do zdobycia wykształcenia. Jednym z nich jest omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Dominika, studentka Prawa w samorządzie terytorialnym mówi:

„Łazarski to jedna z najlepszych uczelni w kraju. Studia dają satysfakcję, a także poczucie bezpieczeństwa, ponieważ wiem, że ze zdobytym wykształceniem poradzę sobie na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - ważne informacje

Prawo w samorządzie terytorialnym studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo w samorządzie terytorialnym w Uczelni Łazarskiego:

Absolwent kierunku Prawo w samorządzie terytorialnym w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • działania instytucji publicznych,
 • finansowania zadań realizowanych ze środków publicznych,
 • tworzenia prawa miejscowego,
 • przygotowywania przetargów publicznych,
 • prawa gospodarowania nieruchomościami,
 • prawa budowlanego,
 • prawa opieki społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo w samorządzie terytorialnym:

Absolwent kierunku Prawo w samorządzie terytorialnym w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji gminnej,
 • administracji powiatowej,
 • administracji wojewódzkiej,
 • spółkach komunalnych,
 • administracji straży miejskiej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania publiczne,
 • instytucjach kontroli.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia prawnicze w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)