Psychologia

Psychologia

Psychologia

11.07.2022

Psychologia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 120
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 180

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 7000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Psychologia skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę oraz liczne umiejętności, które razem stanowić będą podstawę do realizowania przyszłych działań zawodowych, a zatem prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych, a także udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z psychologią poznawczą, psychologią emocji i motywacji, psychologią osobowości, czy psychologią różnic indywidualnych. Ponadto, poznają biologiczne mechanizmy zachowania i psychopatologii.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają się obszerną wiedzą, licznymi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach psychologii społecznej, psychologii klinicznej człowieka dorosłego, psychologii pracy i organizacji, a także psychologii edukacji.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia z elementami logiki
 • procesy poznawcze
 • psychologia rozwoju człowieka
 • zdrowie publiczne
 • diagnoza psychologiczna

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu to 15 wydziałów oraz 285 kierunków i specjalności. Wśród nich znajduje się Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza zakłada uzyskanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej (osobowości, emocji i motywacji, różnic indywidualnych), metodologii badań (diagnozy psychologicznej i psychometrii), biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii, oraz umiejętności wymaganych do prowadzenia różnych działań. Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza to przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej. Istotne jest także poczucie odpowiedzialności etycznej związanej z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się szerokim programem nauczania. W planach zajęć widnieje wiele przedmiotów, a wśród nich są, między innymi: filozofia z elementami logiki, procesy poznawcze, psychologia rozwoju człowieka, zdrowie publiczne, diagnoza psychologiczna. Cechą charakterystyczną kierunku jest przynależność do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, lecz jego specyfika polega na tym, że w programie nauczania znajdują się także zagadnienia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu czy nauk o kulturze fizycznej. Wszystkie przedmioty mają rozwinąć konkretne umiejętności. Należą do nich, na przykład: planowania i przeprowadzania badań empirycznych, nawiązywania kontaktu i prowadzenia postępowania diagnostycznego z osobami bądź grupami społecznymi w obliczu różnych wyzwań lub zagrożeń, czy też dobieranie odpowiednich narzędzi do rozwiązywania konkretnego problemu. Zdobytą wiedzę absolwenci mogą wykorzystać w poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach socjoterapii, gabinetach terapeutycznych, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, placówkach oświatowych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Marlena, studentka III- roku Psychologii mówi:

„Opuszczanie rodzinnej miejscowości z powodu studiów to nic nadzwyczajnego, ale ja pokonałam trzysta kilometrów, aby studiować właśnie w Poznaniu, właśnie na tej uczelni i właśnie psychologię. To chyba najlepsza recenzja."

 

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Poznań

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia funkcjonowania procesów poznawczych, których badaniem zajmuje się psychologia i nauki pokrewne,
 • etapów postępowania diagnostycznego oraz zasad prowadzenia diagnozy,
 • etycznych i prawnych uwarunkowań badań naukowych,
 • planowania i przeprowadzania badań empirycznych,
 • rozpoznania i oceny przebiegu różnych zjawisk społecznych,
 • tworzenia scenariuszy postępowania diagnostycznego, profilaktycznego i pomocowego,
 • nawiązywania kontaktu i prowadzenia postępowania diagnostycznego z osobami i grupami społecznymi w obliczu różnych wyzwań i zagrożeń.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach zdrowia psychicznego,
 • w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych,
 • w gabinetach terapeutycznych,
 • w placówkach leczenia uzależnień,
 • w placówkach oświatowych,
 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w ośrodkach socjoterapii,
 • w świetlicach terapeutycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Proces rekrutacyjny na Psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wydaje się niezwykle prosty i wymaga jedynie skrupulatnego podejścia do tematu i wypełnianiu określonych zadań. Całe postępowanie opiera się tak naprawdę na Systemie Internetowej Rekrutacji, czyli specjalnym serwisie internetowym dla kandydatów, w którym nie tylko zapisują się na kierunek, lecz wykonują wszystkie istotne polecenia rekrutacyjne.

Każdy kandydat zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta, a następnie do wprowadzenia niezbędnych danych osobowych, uzyskanych wyników, jak również dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Co ważne, wszystkie informacje dotyczące procesu kwalifikacyjnego będą przekazywane za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, zatem nie trzeba kontaktować się z innymi jednostkami uczelni. Rekrutacja na Psychologię rusza zazwyczaj późną wiosną, natomiast warto sprawdzać aktualności, aby poznać dokładną datę rozpoczęcia procesu kwalifikacyjnego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zbiór dokumentów, które składają wszystkie osoby poinformowane o zakwalifikowaniu na studia. Wiadomość otrzymują za pośrednictwem indywidualnego konta w Systemie Internetowej Rekrutacji, zatem nie ma obawy o to, że któryś kandydat zostanie pominięty i pozostawiony bez odpowiedzi. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście na uczelni, bądź przekazać przez wskazaną osobę. Można również uczynić to za pośrednictwem kuriera albo poczty. W zestawie dokumentów muszą się znaleźć między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej jest obowiązkiem wszystkich kandydatów na studia. Opłata ta stanowi swego rodzaju bilet wstępu do postępowania kwalifikacyjnego. Jej brak niemal automatycznie skreśla nas z grona ubiegających się o przyjęcie na studia. Wysokość opłaty można sprawdzić w systemie internetowym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Mówiąc o rekrutacji na Psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza należy podkreślić, iż jest to bardzo popularny kierunek, a z racji sporego zainteresowania i liczby kandydatów, trzeba wykazać się bardzo dobrymi wynikami maturalnymi. Do grona przedmiotów kwalifikacyjnych należą: język obcy nowożytny, język polski, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język regionalny – język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Oczekiwanie na rozwiązanie procesu rekrutacyjnego bywa stresujące i niejeden kandydat nerwowo zastanawia się czy ma szanse znaleźć się w gronie studentów. Zamiast się niecierpliwić i denerwować wystarczy zajrzeć na stronę internetową uczelni i spojrzeć na wzór, dzięki któremu każdy kandydat może oszacować swoje szanse na rekrutacyjny sukces.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach wiedzy posiada same zalety. W przypadku zwycięstw bądź osiągnięcia stopnia finalisty możemy liczyć na pewne ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Warto zajrzeć na stronę internetową uczelni, aby sprawdzić czy ubiegając się o przyjęcie na Psychologię możemy liczyć na dodatkowe punkty, bądź inne udogodnienia związane z uczestnictwem w różnorakich olimpiadach.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.


 

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)