Studia psychologiczne i społeczne Poznań

Studia psychologiczne i społeczne Poznań

studia psychologia poznań

Studia psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Studia psychologiczne i społeczne w Poznaniu to rodzaj kształcenia ukierunkowany na rozwój umiejętności miękkich, zrozumienie drugiego człowieka, pojęcie licznych procesów społecznych, jakie zachodzą między nami. Czołowym kierunkiem kształcenia z zakresu studiów społecznych jest socjologia, która tłumaczy sposób funkcjonowania społeczności, grup, wielokulturowości, jak i przedstawia różne sposoby patrzenia na świat. Dzięki podjęciu tego rodzaju studiów, dowiesz się jak mądrze i rozsądnie działać w świecie pełnym różnorodności i sprzeczności. Pogłębione zrozumienie mechanizmów zachowania człowieka w obliczu innych, jak i środowiska, w jakim żyje, pozwoli Wam na podjęcie pracy związanej z pomaganiem innym, jak i związanej z polityką, reklamą, administracją, czy organizacjami pozarządowymi. Studia społeczne to także nauka politologii - kierunku, który pozwoli Wam zrozumieć zasady politycznej rywalizacji, wprowadzi Was w świat dużych graczy, dowiecie się co to znaczy władza, rządzenie innymi, podejmowanie decyzji, a także zdobędzie narzędzia do analizy wydarzeń politycznych, których będziecie uczestnikami. Studia społeczne ukierunkowane są na możliwość wykorzystywania w praktyce zawodowej wiedzy teoretycznej. Liczą się tu umiejętności miękkie - czyli takie, które ułatwiają nam bycie w świecie z innymi. Szereg narzędzi, o jakich wspominamy, to narzędzia analityczne, obserwatorskie, pozwalające na głębszą analitykę i racjonalne wyciąganie wniosków z zaistniałej sytuacji. Studia społeczne to także studia psychologiczne, które przybliżą Was do tajemnicy emocjonalności człowieka i obudzą w Was potrzebę pomagania innym. Dzięki takim studiom dowiecie się, jak skutecznie pomagać innym - czy to jest możliwe? Jeśli Was to interesuje, to sprawdźcie sami, na jakich kierunkach moglibyście się tego dowiedzieć.

 

Uczelnie i kierunki studiów psychologicznych i społecznych w Poznaniu

Kierunki psychologiczne możecie studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Instytucie Psychologii, gdzie realizowane są studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne. Pokrewnym do psychologii kierunkiem, na jakim możecie się kształcić jest Kognitywistyka - czyli nauka o umyśle, o sposobach myślenia, zapamiętywania, odpowiadająca na pytania: jak myślimy, jak zapamiętujemy, jak kategoryzujemy pojęcia. Kognitywistykę możecie również studiować na magisterskich jednolitych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 


UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje studia psychologiczne i społeczne w poniższych jednostkach uczelnianych:

Wydział Teologiczny UAM: 

 • Dialog i doradztwo społeczne (studia I i II stonia)

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM:

 • Filmoznawstwo i kultura mediów (studia I i II stopnia),
 • Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (studia II stopnia),
 • Literatura powszechna (studia II stopnia),
 • Media interaktywne i widowiska (studia II stopnia),
 • Polacy i Niemcy w Europie (studia stacjonarne II stopnia),
 • Polonistyka w kontekstach kultury (studia II stopnia)

Wydział Historyczny:

 • Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (studia I stopnia)

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa:

 • Politologia (studia I i II stopnia, ze specjalnościami: Administracja europejska, Administracja samorządowa, Marketing polityczny i doradztwo polityczne, Reklama i promocja, Zarządzanie organizacjami  społeczno-ekonomicznymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi),
 • Stosunki międzynarodowe - studia w języku angielskim,
 • Stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia ze specjalnościami: Azja Wschodnia i Południowa, Bliski Wschód, Dyplomacja i stosunki konsularne, Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy, Współpraca europejska),
 • Zarządzanie państwem,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia, ze specjalnościami: Dziennikarstwo, Dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie, Nowe media, Reklama i promocja, Zarządzanie komunikacją w biznesie)

Wydział Anglistyki:

 • English Studies: Literature and Culture, studia w języku angielskim (studia I stopnia)

Wydział Nauk Społecznych:

 • Psychologia (studia jednolite magisterskie),
 • Praca socjalna (studia I i II stopnia),
 • Filozofia (studia I i II stopnia ze specjalnościami: Etyka, Komunikacja społeczna, Zarządzanie wiedzą, Życie publiczne),
 • Kognitywistyka (studia I stopnia),
 • Kulturoznawstwo (studia I i II stopnia, ze specjalnościami: Komunikacja międzykulturowa, Komunikacja międzykulturowa - studia w języku angielskim, Kulrura chrześcijańska, Religioznawstwo),
 • Socjologia (studia I i II stopnia).

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej:

 • Wiedza o teatrze

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie:

 • Cywilizacja zachodnioeuropejska (studia stacjonarne I stopnia),
 • Komunikacja europejska (studia I i II stopnia),
 • Projektowanie kultury (studia I stopnia)
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS) (stusia stacjonarne I i II stopnia).

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada w ofercie studia psychologiczne i społeczne na wydziałach:

Wydział Gospodarki Międzynarodowej:

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia I stopnia ze specjalnościami: International Business, Logistyka międzynarodowa, Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie, Biznes międzynarodowy, Zarządzanie i finanse międzynarodowe i studia II stopnia ze specjalnościami: Zarządzanie i finansowanie międzynarodowe, Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie, Logistyka międzynarodowa, International Business).

Wydział Ekonomii:

 • Polityka społeczna (studia I stopnia ze specjalnościami: Finanse i zarządzanie  usługami społecznymi, Komunikacja społeczna i II stopnia ze specjalnościami: Finanse i zarządzanie usługami społecznymi, Komunikacja społeczna),
 • Psychologia w biznesie (studia podyplomowe)

 


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY STUDIA SPOŁECZNE

Wydział Ekonomiczny-Społeczny:

 • Polityka społeczna (studia I stopnia)

 


PWSZ W PILE STUDIA SPOŁECZNE

Instytut Humanistyczny PWSZ w Pile:

 • Politologia (studia I stopnia ze specjalnościami: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, Administracja Europejska),
 • Praca Socjalna (studia I i II stopnia ze specjalnościami: Wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej, Zarządzanie projektami socjalnymi).


PWSZ W KONINIE STUDIA SPOŁECZNE

Wydział Społeczno-Ekonomiczny:

 • Praca Socjalna (ze specjalnościami: Praca socjalna z socjoterapią, Praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień, Praca socjalna z resocjalizacją, Praca socjalna w pomocy społecznej).

 


SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZENEJ STUDIA PSYCHOLOGICZNE

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, na której to możecie podjąć jednolite studia magisterskie z psychologii realizowane przez 5 lat, jak i studia dla magistrów bądź licencjatów, realizowany program 5-letni w 3,5 roku w trybie niestacjonarnym. Specjalności, jakie możecie wybrać po 3 roku studiów to:

 • psychologia kliniczna
 • psychologia sądowa
 • psychologia wspierania rozwoju i coaching
 • psychologia biznesu
 • psychologia edukacji
 • psychologia zdrowia
 • psychologia ogólna

 


WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu realizuje kierunek psychologia w trybie studiów licencjackich, w specjalnościach:

 • psychologia dialogu międzykulturowego

 • psychologia dowodzenia i pola walki

 • psychologia i nowe technologie

 • psychologia kryminalistyczno-śledcza

 • psychologia marketingu politycznego

 • psychologia mediacji i negocjacji

 • psychologia sieci i e-commerce

 • psychologia służb mundurowych

 • psychologia sytuacji kryzysowych

 • psychologia w biznesie i zarządzaniu

Szkoła ta również realizuje szereg kierunków studiów społecznych:

 • bezpieczeństwo narodowe - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, w specjalnościach: bezpieczeństwo antyterrorystyczne, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo publiczne (specjalizacja policyjna), bezpieczeństwo obiektów osób i mienia, bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP, detektywistyka i wywiad gospodarczy, logistyka bezpieczeństwa narodowego, obrona terytorialna, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

 • bezpieczeństwo zdrowotne - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, w specjalnościach: BHP i ochrona P.Poż. w zakładzie pracy, bezpieczeństwo żywności i żywienia, coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia, edukacja zdrowotna i gerontologia, hortiterapia, psychoprofilaktyka - trener personalny, psychoprofilaktyka w wojsku, ratownictwo medyczne, terapia zajęciowa

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

W Wyższej Szkole Bankowości możecie podjąć studia psychologii biznesu w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, jak i administracji i bankowości. Podobnie jest w Wyższej Szkole Bankowej - tu także możecie realizować studia psychologia w biznesie - licencjackie i magisterskie, w specjalnościach psychologia menedżera, psychologia marketingu i reklamy, psychologia negocjacji i mediacji.

 

Rekrutacja na studia psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Wybitnie zdana matura z historii, polskiego, języka obcego, jak i na przykład geografii czy wiedzy o społeczeństwie, może znacząco przybliżyć Was do dostania się na wybrany kierunek studiów psychologicznych i społecznych w Poznaniu. Na wszystkie wyżej wymienione kierunki obowiązuje konkurs świadectw. Komisja rekrutacyjna ocenia Wasze osiągnięcia maturalne i ustala kolejkę rekrutacyjną. Ci, których świadectwa maturalne pobijają innych, mają miejsca na studia zaklepane! Tak więc bierzcie się do pracy i działajcie, podbijajcie wyniki matur dzięki swej wiedzy i umiejętnościom!

 

Praca po studiach psychologicznych i społecznych

Jako absolwenci studiów społecznych możecie wejść na rynek jako cenieni specjaliści, eksperci w swej dziedzinie, o ile podczas studiów nie zapomnicie o zdobywaniu praktyki zawodowej i doświadczeń, dzięki którym zasłużycie na to miano. Studia społeczne są tak zorganizowane, że nie wymagają nadmiernego siedzenia w szkolnych ławach czy bibliotekach. Liczne projekty realizowane w trakcie studiów mogą być powiązane z Waszą działalnością,teraz wykładowcy nie wymagają do Was oderwania się od rzeczywistości, by dowodzić jakichś tez, wręcz odwrotnie - nadszedł czas łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną i takie zachowania na studiach są najbardziej cenione. Jeśli więc już znajdziecie ścieżkę zawodową, którą będziecie chcieli podążać, to nią idźcie, nie czekajcie na tytuł absolwenta, wtedy będzie nieco późno na rozpoczynanie zbierania wpisów do CV! Praca w roli specjalisty ds. konfliktów zbrojnych czy ds. kampanii wyborczych, albo ds. badań zjawisk społecznych w danej grupie, to zajęcie, którym na pewno się nie znudzicie, bowiem będziecie obserwatorami i analitykami zachodzących procesów, zapewnicie sobie stały przepływ informacji do analizy. Każdy dzień będzie inny. Pracę znajdziecie w ośrodkach badań społecznych, w jednostkach samorządowych, administracji, jak i w ugrupowaniach politycznych, czy organizacjach pozarządowych. Aby ułatwić sobie swoją drogę, warto na samym początku przygody studenckiej zadać sobie pytanie: w jakiej roli siebie widzę? Dokąd mam dążyć? Jeśli tylko znajdziecie odpowiedź na to pytanie, to podążajcie dalej za swoją intuicją. W kwestii studiów psychologicznych jest nieco inaczej - psycholodzy także sprawdzą się w biznesie, w reklamie, będą mogli pracować nad różnego rodzaju projektami społecznymi, ale też mogą wejść w rolę pomagaczy i pójść drogą terapeutyczną. Aby zostać certyfikowanym psychoterapeutą nie wystarczą studia psychologiczne. Potem należy podjąć dalsze kształcenie, własną terapię, by móc nazwać siebie psychoterapeutą.To zawód nie dla wszystkich, nie każdy jest w stanie wytrzymać tak duże napięcie emocjonalne i tak wymaganą trzeźwość umysłu przy zasłyszanych różnych trudnych historiach. Wiedza psychologiczna przyda się tak naprawdę w każdej pracy. 
 

Olga HuckoTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)