Pedagogika

Pedagogika

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Pedagogika – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Gdański to 75 kierunków. Jednym z nich jest Pedagogika, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności diagnozowania różnych potrzeb, projektowania, ewaluacji działań wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych oraz własnego rozwoju i tworzenia warsztatu pracy. Pedagogika na Uniwersytecie Gdańskim to połączenie wiedzy z zakresu pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej. 

Na pierwszym stopniu nauki studenci zaznajamiają się z elementami gerontologii społecznej i psychogerontologii, poznają modele edukacji seksualnej oraz metodykę zajęć wychowania seksualnego, uczą się resocjalizacji nieletnich w całodobowych placówkach resocjalizacyjnych, a także podstaw prawnych i metodyki pracy kuratora sądowego. Na drugim stopniu mogą poznać organizację i funkcjonowanie systemów resocjalizacyjnych, modele edukacji wielo- międzykulturowej i regionalnej, pedagogikę medialną, dydaktykę dorosłych, politykę oświatową. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, placówkach kulturalnych, placówkach poradnictwa rodzinnego, placówkach penitencjarnych, ośrodkach pracy z młodzieżą, placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kuratorskich zespołach służby sądowej. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Agnieszka, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogikę wybrałam z jednego powodu; chciałam pomagać. Ale pomagać trzeba wiedzieć jak. Tutaj wszystkiego się nauczę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy rzeczywistości społecznej, 
 • aktywizacji seniorów i wspierania ich środowiska rodzinnego,
 • metodyki zajęć wychowania seksualnego,
 • organizacji i funkcjonowanie systemów resocjalizacyjnych,
 • tworzenia oraz realizacji programów edukacyjnych, 
 • zakładania i organizacji placówek alternatywnych,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • monitorowania warunków i przebiegu rozwoju kompetencji dziecka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w domach pomocy społecznej,
 • w klubach seniorów,
 • w placówkach poradnictwa rodzinnego,
 • w kuratorskich zespołach służby sądowej,
 • w placówkach opiekuńczych,
 • w placówkach penitencjarnych,
 • w placówkach diagnostyczno-rozdzielczych,
 • jako pedagog szkolny,
 • jako wychowawca w placówkach pomocowych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Gdańsku

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych UG

Uniwersytet Gdański kierunki

Kierunki studiów w Gdańsku

 

Komentarze (0)