• GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) (jednolite) czas trwania: 3 lata • 2 lata • 5 lat
  tryb: niestacjonarne, stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie I stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 5 lat 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunek studiów animacja

  Studenci Katedry Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu kształceni są w zakresie Grafiki Artystycznej w trybie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich oraz na studiach II stopnia (dwuletnich magisterskich) w zakresie Grafiki Warsztatowej. Grafika Artystyczna obejmuje graficzne działania twórcze i projektowe.

  Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych technik graficznych (wypukłodruku, wklęsłodruku, litografii, offsetu, druku cyfrowego oraz serigrafii) jak również działań edytorskich, technik drukarskich, przygotowania do druku, poligrafii, zagadnień introligatorskich i sposobów prezentacji prac (portfolio, wystawiennictwo). Uczą się również tworzyć wielowątkowy przekaz artystyczny, historie obrazowe oparte na komunikatywnych sekwencjach (komiks – powieść graficzna).

  Studiowanie grafiki artystycznej umożliwia nabycie szczegółowej wiedzy dotyczącej zagadnień graficznych i umiejętności rzemieślniczych, m.in. w obszarze wypukłodruku, sitodruku, druku płaskiego, wklęsłodruku czy obsługi programów graficznych, grafiki komputerowej, DTP, projektowania. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: