• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek Administracja w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej z wiedzy z obszaru nauk społecznych, z wyszczególnieniem nauk o prawie i administracji oraz zagadnień ekonomicznych. Studenci poznają techniki zarządzania jakościowego w nowoczesnej administracji, uczą się opracowywać projekty unijne, jak również realizują branżowy kurs języka angielskiego. Administracja w Uczelni Łazarskiego to kwalifikacje zawodowe i wiedza prawnicza, na bazie której można założyć własną działalność gospodarczą, pracować na stanowiskach wymagających praktycznego zastosowania wiedzy z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych, czy też rozwijać się zawodowo na stanowiskach menedżerskich.

  Studia na kierunku Administracja w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiadają następujące specjalności: administracja publiczna, administracja gospodarcza, administrowanie ruchem lotniczym, administracja w ochronie zdrowia, administrowanie nieruchomościami oraz obiektami sportowymi (na pierwszym stopniu), 

  Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: system prawa w Polsce, zasady ustroju politycznego państwa, socjologia organizacji, geneza nowoczesnej administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo finansów publicznych, postępowanie administracyjne, rachunkowość finansowa, zarządzanie jakością w administracji, europejski system ochrony praw człowieka, zarządzanie kryzysowe.

  A co po studiach? Absolwenci Administracji w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w centralnych urzędach państwowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach pozarządowych, korporacjach międzynarodowych, firmach doradczych i konsultingowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja gospodarcza
  • Administrowanie ruchem lotnicznym
  • Administracja w ochronie zdrowia
  • Administrowanie nieruchomościami oraz obiektami sportowymi

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Opinie (0)