• BAZY DANYCH I ICH APLIKACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami danych oraz systemami informacyjnymi. W trakcie dwusemestralnych zajęć słuchacze uczą się: posługiwać językiem SQL służącym do komunikacji z bazami danych, prowadzić projekty informatyczne przy użyciu narzędzi komputerowych typu CASE, administrować bazami danych, projektować hurtownie danych i aplikacje typu OLAP (Business Intelligence), a także projektować strony WWW i aplikacje internetowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIG DATA - INŻYNIERIA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku dał się zaobserwować gwałtowny wzrost zapotrzebowania na analizę dużych zbiorów danych. Rozwój technologii internetowych oraz informacyjnych i komunikacyjnych w połączeniu z jakościową zmianą zachodzącą w technice, naukach ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych, a także w medycynie – spowodował możliwość kolekcjonowania danych rzędu terabajtów lub nawet petabajtów na potrzeby studium pojedynczych przypadków. Takie ilości danych nie są możliwe do przeanalizowania metodami klasycznymi.

  Z drugiej strony reguły oraz informacje, które mogą być w nich zawarte – gdy odpowiednio wykorzystane – w sposób istotny mogą przyczynić się do poprawy jakości życia jednostki, jednostki jako pacjenta, społeczeństwa, organizacji korporacyjnej, mogą wreszcie być kluczowe przy odkrywaniu nowych praw przyrody i struktury materii zarówno w skali mikro jak i makroświata. Wraz ze wzrostem objętości zgromadzonych danych obserwujemy rozwój nowej nauki określanej jako Data Science, a wraz z rozwojem technologicznym tworzą się możliwości ich analizy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod inżynierii dużych zbiorów danych zwanych Big Data.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ramach realizacji programu współpracujemy z firmą STM Solutions, wykorzystując m.in. platformę "HackingDept" służącą do nauki technik obronnych przed atakami hakerskimi na infrastrukturę informatyczną użytkownika. System ten został stworzony, zaś sceniariusze są aktualizowane przez zespół złożony z członków najlepszych polskich grup CTF - P4 i Dragon Sector. Niejednokrotnie potwierdzili oni swoje umiejętności wygrywając najbardziej prestiżowe konkursy na świecie.

  Nowoczesne społeczeństwo XXI wieku jest społeczeństwem informacyjnym. Władza i pieniądze to dwie namiętności targające cywilizacją od czasów starożytnych po współczesność. Można przyjąć, że do zasobów świadomości powszechnej weszły stwierdzenia, iż tyle mamy władzy – ile mamy wiedzy, zaś wiedzy mamy tyle ile mamy informacji.

  Już złamanie zabezpieczeń Enigmy według oszacowań skróciło drugą wojnę światową o 3 lata ratując życie 30 milionów ludzi. Informacja stała się więc dobrem, umożliwiającym sprawowanie władzy, prowadzeniem wojny, w tym cyberwojny oraz zarządzenie ekonomiczne w każdym wymiarze, co w świecie szybko zmieniającym się dzięki rozwiniętej technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej – czyni z informacji jedno z dóbr podstawowych. A ochrona dóbr podstawowych leży w podstawowym interesie jednostki, przedsiębiorstwa, społeczeństwa i cywilizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GRAFIKA PROJEKTOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nauczenie słuchacza wszystkich etapów kreacji komunikacji wizualnej począwszy od briefingu, ustalenia założeń projektowych, a na własnej realizacji projektu kończąc. Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na świadome podejście do kreacji oraz samodzielnie podejmowanie zadań projektowych.

  Studia łączą fachową wiedzę projektową z informacjami na temat estetyki, sztuki, ale też percepcji informacji wizualnej z wykorzystania mediów cyfrowych w procesie kreacji.

  Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (minimum licencjat) specjalizujących się w grafice użytkowej, zainteresowanych projektowaniem graficznym i szeroko pojętą sztuką reklamy. Kandydaci to osoby działające w promocji, marketingu, public relations, wydawnictwach, agencjach reklamowych, mediach, instytucjach powiązanych z mediami, architekturze, wzornictwie oraz telewizji.

  Główne zagadnienia programowe to:

  • tworzenia kreatywnej grafiki w komunikacji wizualnej;
  • tworzenie złożonych układów typograficznych;
  • budowania zależności między treścią, a formą komunikatu wizualnego;
  • wykorzystania fotografii do celów reklamowych;
  • zasady projektowania identyfikacji firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SYSTEMY INFORMATYCZNE, APLIKACJE I BAZY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informatyczne wspomagające ich codzienną pracę zawodową, w tym w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych. Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi, zamierzające uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania oraz tworzenia systemów informatycznych, aplikacji i baz danych.

  Program przewiduje 210 godzin przeliczeniowych (2 semestry). Każdy uczestnik wybiera 7 z puli 11 przedmiotów realizowanych przez Internet przy użyciu Systemu Edu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z EDUKACJĄ SPERSONALIZOWANĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań edukacji spersonalizowanej:

  • Uzyskają kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora w szkołach i placówkach zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
  • Nabędą kompetencje do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków.
  • Poznają elementy edukacji spersonalizowanej i nauczą się je stosować, takie jak opieka mentorska nad uczniami, organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, ocenianie wspierające rozwój ucznia, organizowanie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacja pracy własnej ucznia.
  • Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji.
  • Po ukończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.
  • Zostaną także przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań – wprowadzania elementów edukacji spersonalizowanej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Opinie (0)