Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

 • APPLIED INFORMATICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów applied informatics

  The main objective of this study program is to deliver IT knowledge and specific skills needed for effective information systems management in a fast changing world. This field of study focuses on theoretical principles of computer science, algorithms, computer programming, database systems and operating systems.

  The program has also been prepared to provide students with knowledge about micro and macroeconomics, management, business, corporate finance & other related issues. During the lectures students will be introduced to theoretical and practical aspects of IT projects management, implementation and teamwork. One of the essential factors for foreign students is that all courses are conducted in English, by both local and external professors.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku applied informatics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie:1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów informatyka stosowana

  Studiując ten kierunek poznasz przedmioty wchodzące w skład kanonu informatyki, a oprócz tego zyskasz solidne podstawy nauk ekonomicznych. Obok znajomości teoretycznych podstaw informatyki, budowy i zasad działania systemów komputerowych, programowania, baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz projektowania systemów informacyjnych, będziesz mógł uzyskać wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości czy prawa.

  Dzięki temu po skończeniu studiów będziesz dobrze rozumieć rzeczywistość gospodarczą i tym samym, z powodzeniem będziesz mógł zarówno projektować, wdrażać, administrować i analizować systemy informatyczne wspierające działalność biznesową, jak również projektować oprogramowanie tworzące systemy informatyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Systemy informacyjne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy informacyjne
  • Systemy inteligentne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Systemy informacyjne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy informacyjne
  • Systemy inteligentne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INNOWACJE W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów innowacje w biznesie

  Wiedza, przedsiębiorczość i innowacyjność to fundamenty rozwoju współczesnego biznesu. Kierunek pozwala pozyskać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, technologii informacyjnych i prawa, które są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej związanej z innowacjami.

  Student nabywa specjalistyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sektorów kreatywnych i start-upów, metod zarządzania innowacjami i funkcjonowania przemysłu 4.0.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menedżer innowacji
  • Zarządzanie start-upem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
  • Zarządzanie innowacjami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menedżer innowacji
  • Zarządzanie start-upem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
  • Zarządzanie innowacjami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku innowacje w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów innowacyjność produktu

  Kierunek studiów należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych i technicznych, z efektami kształcenia prowadzącymi do uzyskania kompetencji licencjata (studia I stopnia) oraz magisterskich (studia II stopnia). Nabyta wiedza oraz umiejętności

  Absolwenta pozwolą na monitorowanie parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / procesów, opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmie, prowadzenie projektów związanych z uzyskiwaniem oszczędności, opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług, aktywną wymianę informacji z innymi działami (z działami produkcyjnymi, działem ds. jakości i działem marketingu), współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi, prowadzenie auditów wewnętrznych oraz przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i doskonalenie produktu
  • Rozwój i komercjalizacja produktu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rozwój i komercjalizacja produktu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie i doskonalenie produktu
  • Rozwój i komercjalizacja produktu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rozwój i komercjalizacja produktu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku innowacyjność produktu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów inżynieria organizacji i zarządzania

  Kierunek otwiera przed Studentami możliwość wyboru jednej z trzech specjalności, ukierunkowanych na praktyczne aspekty zarządzania i praktyczny wymiar organizacji. Poza kanonem wiedzy niezbędnej przyszłemu menedżerowi w prowadzeniu współczesnego biznesu, studia kładą szczególny nacisk na rolę kapitału ludzkiego w organizacjach oraz efektywność działań zarządczych i rozwojowych.

  We współczesnym biznesie uznaje się jako szczególnie istotny interdyscyplinarny aspekt wymiaru techniczno- operacyjnego, uwzględniający rozwój umiejętności przywódczych i komunikacyjnych, jako kompetencji strategicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Audyt wewnętrzny i kontroling zarządczy
  • Zarządzanie i doradztwo personalne
  • Zarządzanie rozwojem biznesu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Audyt wewnętrzny i kontroling zarządczy
  • Zarządzanie i doradztwo personalne
  • Zarządzanie rozwojem biznesu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów logistyka

  Kierunek studiów, który realizuje efekty uczenia się prowadzące do uzyskania stopnia magistra. Nabyta wiedza oraz umiejętności Absolwenta pozwolą na umiejętne zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach, w tym międzynarodowych. Absolwenci oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania posiadają wiedzę i umiejętności związane z organizacją i projektowaniem, koordynacją oraz bezpośrednim nadzorem funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw.

  Posiadają umiejętności efektywnego zarządzania zasobami logistyki, które pozwalają na osiągnięcie właściwej efektywności pracy i sprawności organizacji oraz zapewniają wymagany poziom obsługi klienta

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
  • Business logistics

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
  • Business logistics

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów logistyka międzynarodowa

  Studia inżynierskie na kierunku Logistyka Międzynarodowa mają charakter interdyscyplinarny - studenci zdobywają wiedzę zarówno z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, jak i technicznych oraz informatycznych. Program studiów opracowany został w taki sposób, by absolwenci kierunku posiadali kompetencje niezbędne do pracy w zróżnicowanym otoczeniu.

  Studia przygotowują studentów do pracy w obszarze logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Celem studiów jest zapoznanie studentów z wpływem procesów globalizacji na systemy logistyczne, pokazanie złożoności i wieloaspektowości międzynarodowych systemów logistycznych oraz pokazanie możliwości i warunków kształtowania logistyki w ujęciu międzynarodowym

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka międzynarodowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów marketing i komunikacja rynkowa

  Jest to unikatowy w Polsce kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę, kompetencje i praktyczne umiejętności niezbędne w pracy współczesnego marketera w zakresie: dokonywania analizy rynku i badań konsumentów, rozumienia potrzeb i pragnień nabywców, tworzenia innowacyjnych rozwiązań dotyczących oferty marketingowej i komunikacji z klientem, wykorzystania najnowszych technologii i narzędzi internetowych w budowaniu i realizacji strategii marketingowej.

  Zajęcia prowadzą docenieni przez studentów wysokiej klasy naukowcy i praktycy prowadzący badania oraz kształtujący programy i narzędzia marketingowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • E-marketing
  • Handel i budowanie relacji z nabywcami
  • Marketing miast i regionów
  • Marketing międzynarodowy
  • Reklama i public relations

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka rynku
  • Handel elektroniczny
  • Zarządzanie produktem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • E-marketing
  • Handel i budowanie relacji z nabywcami
  • Marketing miast i regionów
  • Marketing międzynarodowy
  • Reklama i public relations

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityka rynku
  • Handel elektroniczny
  • Zarządzanie produktem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODERN BUSINESS MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów modern business management

  Nowoczesny kierunek uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie studiów bardziej praktycznych przygotowujących studentów do zarządzania w środowisku międzynarodowym. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kursach prowadzonych przez zagranicznych wykładowców.

  Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, dając szansę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych i rozwijania kompetencji międzykulturowych ze względu na studiowanie wspólnie ze studentami z innych krajów Europy i świata.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku modern business management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - STUDIA MENEDŻERSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów organizacja i zarządzanie

  Specjalistyczny program studiów na kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy z zakresu strategicz- -nego i operacyjnego wymiaru zarządzania biznesem. Ideą, która spaja zróżnicowany, autorski projekt kierunku, jest holistyczne kształtowanie procesu zarządzania organizacjami.

  Umiejętności w zakresie analizy determinant międzynarodowego i globalnego kontekstu funkcjonowania organizacji, opracowania i wdrażania strategii jednostek biznesu, doboru i aplikacji nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania a także kształtowania wizji strategicznego rozwoju zarówno na poziomie organizacji, jak i jednostki, to tylko niektóre spośród umiejętności kształtowanych w ramach trzech specjalności oferowanych na kierunku

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie systemów zarządzania
  • Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie systemów zarządzania
  • Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów rachunkowość i controlling

  Kierunek ma charakter unikatowy w skali kraju. Łącząc problematykę rachunkowości i controllingu uwzględnia fakt, że w środowiskach menedżerskich controlling staje się synonimem skutecznego systemu zarządzania w walce z kryzysem, inflacją, konkurencją i zmiennością otoczenia.

  Utożsamiany on jest z systemem wspomagania kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji istotnych dla działalności przedsiębiorstwa. Trafność tych decyzji uzależniona jest od posiadania wiarygodnej informacji tworzonej i raportowanej przez system rachunkowości.

  Projektując nowy, a zarazem unikatowy kierunek studiów, wszystkie działania ukierunkowano na przygotowanie planu i programu studiów dostarczającego kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu. Dla obu obszarów zabezpieczono znaczną liczbę godzin laboratoriów informatycznych, które przygotują Cię od strony praktycznej do przyszłej pracy zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość wg msr/mssf

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość wg msr/mssf

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rachunkowość i controlling brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Turystyka to dynamicznie rozwijająca się branża usługowa na świecie.

  Kierunek turystyka i rekreacja oferuje prorynkowe studia pozwalające zdobyć kluczowe umiejętności obsługi w biznesie hotelarskim i gastronomicznym, spa & wellness, pracy w biurach podróży, organizacji eventów, korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (ICT) na rynku międzynarodowym.

  Zajęcia prowadzone są nie tylko w formie wykładów, ale i ćwiczeń z bogatą ofertą projektów indywidualnych i grupowych (inspirowanych profesjonalnymi szkoleniami zapewniającymi wzrost kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych, umiejętności cyfrowych, jak i prowadzenia zajęć w grupach międzynarodowych). Specyficznymi dla kierunku są także warsztaty terenowe, realizowane w terenie, wśród atrakcji i podmiotów gospodarki turystycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przedsiębiorczość w rekreacji i sporcie
  • Nowoczesny biznes hotelarski i gastronomiczny
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • International tourism management (in english)
  • Menedżer hotelarstwa i gastronomii
  • Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przedsiębiorczość w rekreacji i sporcie
  • Nowoczesny biznes hotelarski i gastronomiczny
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • International tourism management (in english)
  • Menedżer hotelarstwa i gastronomii
  • Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie

  Kierunek kształci w zakresie zarządzania, ekonomii i finansów. Absolwent posiada kompetencje niezbędne do zarządzania i pełnienia funkcji menedżerskich oraz sztabowych w przedsiębiorstwach, instytucjach administracyjnych i finansowych oraz do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Studia II stopnia pozwalają rozszerzyć wiedzę o zagadnienia z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania, sprawozdawczości, marketingu międzynarodowego, komunikacji międzykulturowej, ekonometrii i analizy statystycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kooperacja w biznesie
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
  • Zarządzanie wiedzą i informacjami
  • Zarządzanie small businessem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
  • Zarządzanie zasobami niematerialnymi
  • Zarządzanie small businessem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kooperacja w biznesie
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
  • Zarządzanie wiedzą i informacjami
  • Zarządzanie small businessem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
  • Zarządzanie zasobami niematerialnymi
  • Zarządzanie small businessem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

  Studia interdyscyplinarne, które łączą wiedzę z dziedziny zarządzania i ekonomii z podstawami nauk technicznych. Po Zarządzaniu i inżynierii produkcji będziesz specjalistą ds. przygotowania procesów produkcyjnych i zarządzania nimi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
  • Zarządzanie projektami w produkcji
  • Projakościowe zarządzanie produkcją

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
  • Zarządzanie projektami w produkcji
  • Projakościowe zarządzanie produkcją

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie międzynarodowe

  Kierunek jest zorientowany na Studentów chcących zdobyć i rozwijać umiejętności oraz kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej szczególnie w zakresie współpracy z podmiotami z różnych kultur, łączenia i twórczego wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin, dostrzegania i radzenia sobie ze zjawiskami o charakterze ponadnarodowym (dotyczącymi zarówno nowych możliwości, jak i potencjalnych zagrożeń).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Globalne systemy logistyczne
  • Zarządzanie w projektach międzynarodowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Globalne systemy logistyczne
  • Zarządzanie w projektach międzynarodowych

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie projektami

  Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie projektami to trzyletnie (6 semestrów) studia kierowane do absolwentów szkół średnich. W ciągu trzech lat nauczysz się podstaw zarządzania organizacjami oraz projektami i zdobędziesz certyfikat IPMA-Student. 

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie projektami to dwuletnie (4 semestry) studia kierowane do osób posiadających tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Przez dwa lata nauczysz się zaawansowanych metod i poznasz narzędzia zarządzania nie tylko projektami, ale także większymi przedsięwzięciami - programami i portfelami projektów. Możesz zdobyć certyfikat IPMA-D.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie projektami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie zasobami ludzkimi

  Kierunek jest adresowany do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem pracownikami w organizacjach (m.in. rekrutacją i selekcją, wynagrodzeniami, szkoleniami, rozwojem zawodowym, planowaniem kariery, motywowaniem, coachingiem, doradztwem personalnym).

  Realizowane przedmioty obejmują treści z zakresu zarządzania, socjologii oraz psychologii, a więc te, które kształtują relacje człowiek-praca. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne nie tylko w pracy na stanowiskach w działach HR, firmach konsultingowych, ale także w zarządzaniu własną firmą lub zespołem pracowników, w każdym typie organizacji.

  Kierunek ZZL przygotowuje więc do podjęcia pracy w fascynującym obszarze, związanym z funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy. Treści zajęć są w pełni powiązane z obecnymi trendami na rynku pracy – kluczową rolą wiedzy, globalizacją i informatyzacją.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)