• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej z zagadnień dotyczących nauk społecznych, nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych. Studenci zgłębiają nabywają umiejętności przede wszystkim w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, administracji w biznesie, jak również swobodnego poruszania się w obszarze prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z polityką, finansami oraz zarządzaniem sektorem publicznym.

  Studenci Administracji w poznańskiej WSHiU nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, posługiwania się pojęciami prawnymi, stosowania terminologii administracji publicznej, wykorzystywania nowoczesnych technik kancelaryjno- biurowych, zarządzania księgowością, zawierania umów, przygotowywania i przeprowadzania badań sondażowych, stosowania procedur i przygotowywania wymaganej przy zamówieniach publicznych dokumentacji, przeprowadzania oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja w biznesie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja gospodarcza
  • Administracja i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja w biznesie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja gospodarcza
  • Administracja i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: