Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

tel. (+48) 91 444 1801

fax (+48) 91 444 1925

https://efz.usz.edu.pl/

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

tel. (+48) 91 444 1801

fax (+48) 91 444 1925

https://efz.usz.edu.pl/

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W USPRAWNIENIU ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie dodatkowej specjalności i nabycie uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

  Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu audutu wewnętrznego w jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych i posiadanie 2-letniej praktyki w rozumieniu artykułu 286 ust. 1 pkt 5 lit. d z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, uprawnia do wykonywania czynności audytorskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CERTYFIKOWANY MENEDŻER PROJEKTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  We współczesnym, dynamicznym otoczeniu gospodarczym, realizacja działalności biznesowej coraz częściej odbywa się poprzez projekty. Skutkuje to wzrostem zapotrzebowania na profesjonalne kompetencje z zakresu zarządzania projektami. Specjaliści zarządzania projektami to grupa zawodowa, która jest najbardziej poszukiwana obecnie na rynku pracy, ceniona i dobrze opłacana. Słuchacz studiów podyplomowych \”Certyfikowany menedżer projektów\” zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu skutecznie i efektywne zarządzanie projektami. Ukończenie studiów zapewni przygotowanie do uzyskania certyfikatu międzynarodowej organizacji International Project Management Association (IPMA) na poziomie IPMA Level D.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO I RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do pracy w biurach rachunkowych i biurach doradztwa podatkowego poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego oraz regulacji międzynarodowych ich dotyczących.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rozwój i doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej, aktywności i sprawności działania w warunkach globalizacji biznesu, umiejętności wykorzystania nowej wiedzy w praktyce zarządzania, inwestowanie w wiedzę zapewniającą rozwój osobisty i nowe szanse na karierę zawodową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest dostarczenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą i obsługą klienta, jak również przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych i obsługi klienta. Ważne jest zarówno zdobycie przydatnej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności.

  Program studiów obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą sprzedażą i obsługą klienta. Bardzo ważne jest poznanie klienta i dostosowanie do niego odpowiednich technik sprzedaży. Słuchacz pozna również metody pomocne w zarządzaniu sprzedażą.

  Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych różnych kierunków. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie zarządzania sprzedażą

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu public relations. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. relacji z mediami i pracownikami. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę dotyczącą wykorzystania technik komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych), by przekazać czytelny i zrozumiały komunikat dla rozmówcy.

  Uzyskają także wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie udzielania wywiadów dla mediów, organizowania konferencji czy wystąpień publicznych. Zdobycie ich ułatwi słuchaczom komunikację z mediami oraz zniweluje popełniane błędy, jak również umożliwi lepszą współpracę z dziennikarzami.

  Słuchacze będą doskonalić umiejętności z zakresu różnorodnych sytuacji negocjacyjnych i radzenia sobie ze stresem, jak również poznają metody efektywnego zarządzania czasem. Zapoznają się z konkretnymi narzędziami do praktycznego wykorzystania w Internecie, szczególnie zostanie przybliżona tematyka dotycząca mediów społecznościowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Budżetowa jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

  • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
  • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
  • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
  • ewidencji na kontach księgowych;
  • systemu podatkowego w Polsce;
  • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
  • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
  • audytu i kontroli wewnętrznej;
  • zamówień publicznych;
  • partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • budżetowania zadaniowego;
  • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • controllingu środków z funduszy Unii Europejskiej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW DO CERTYFIKATU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych podmiotów gospodarczych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza i Controlling jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

  -wskazywania możliwości wykorzystania informacji ekonomicznych pochodzących z systemu rachunkowości,

  -rozróżniania systemu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu,

  -rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez jednostki gospodarcze,

  -sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania finansowego,

  -stosowania narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej,

  -wykorzystania podziału kosztów na stałe i zmienne dla potrzeb decyzyjnych,

  -budżetowania operacyjnego i kapitałowego,

  -zarządzania zasobami ludzkimi,

  -identyfikowania i zarządzania procesami zachodzącymi w jednostkach gospodarczych,

  -zarządzania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT w jednostce gospodarczej,

  -zarządzania czasem i finansami projektów,

  -zarządzania środkami unijnymi,

  -rozróżniania i zarządzania ośrodkami odpowiedzialności w jednostkach gospodarczych,

  -wykorzystania rozwiązań informatycznych wspomagających system rachunkowości zarządczej i controllingu,

  -obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia ukierunkowane są na zagadnienia związane z zarządzaniem inwestycjami w jednostkach sektora finansów publicznych, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, a także w podmiotach prywatnych będących  potencjalnym beneficjentem pomocy publicznej lub wykonawcą zadań dla jednostek sektora finansów publicznych.

  W procesie kształcenia główny nacisk położony jest na uzyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji przydatnych do rozpoznawania, diagnozowania i  rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, planowania, przygotowania i realizacji inwestycji, gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Uzyskana na studiach podyplomowych wiedza powoli realizować zadania na stanowiskach kierownika jednostki, koordynatora komórki inwestycji, specjalisty pionu zarządzania procesem inwestycyjnym, audytora, kontrolera.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe są skierowane do kadry kierowniczej organizacji, osób kierujących zespołami pracowniczymi,prowadzących  własne przedsiębiorstwa, lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach.

  Program studiów pozwala słuchaczom rozwinąć  strategiczne kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, a także  umożliwia   pozyskanie  szerokiego spektrum wiedzy oraz umiejętności stanowiących profesjonalny warsztat pracy dla osoby zarządzającej zespołem.

  Praktyczny charakter studiów zapewnią praktycy opierający swoją wiedzę na doświadczeniach biznesowych oraz  posługujący się aktywnymi formami nauczania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Eryk Ocena odpowiedz

Polecam Logistykę! Super prowadzony kierunek i bardzo wysoki poziom kadry z Katedry Logistyki. Większość z profesorów i doktorów to praktycy w biznesie, więc wiedzą jak wygląda realny świat :) jeśli logistyka w Polsce to tylko na US!

Maria Ocena odpowiedz

Jest super! Studiuję logistykę inżynierską. To najlepiej wyposażona uczelnia w tym zakresie. Kadra w większości także działa z powodzeniem w praktyce, więc nie jest oderwana od rzeczywistości gospodarczej. Polecam!

olek Ocena odpowiedz

Dwa razy zmieniałem uczelnie i póki co na US najbardziej mi się podoba. Polecam

Adrian Ocena odpowiedz

Lubię ten wydział i kierunek zarządzanie, który studiuję , na II stopień zostaję tutaj

Ala Ocena odpowiedz

Jestem absolwentką tego wydziału, dokładnie dwóch kierunków i właśnie co rozpoczęłam studia podyplomowe. Polecam, jeżeli ktoś wie co chce osiągnąć poprzez studia i do czego dąży w życiu. Jestem zadowolona z toku studiów i jakości kształcenia

G Ocena odpowiedz

Wneiz to najgorsze co może być. Poziom nauczania poniżej krytyki, na to co wykładowcy wyrabiają mogłabym napisać książkę, a do tego nie akredytowana dla stowarzyszenia księgowych. Mam tu mgr i w skwp musiałabym zaczynać od II stopnia mimo że na wneiz i w skwp Szczecin wykladaja ci sami ludzie a za czasów certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg niby była akredytowana xD

Abslowent Ocena odpowiedz

Wydział z mojej perspektywy na tyle żenujący, że zmieniłem uczelnię. Myślę, że otrzymanie promotora, który niezbyt podchodził pod tematykę mojego kierunku było strzałem w kolano.