• EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Radom - kierunek Ekonomia

  Kierunek oferuje uzyskanie bardzo szerokiej wiedzy teoretycznej oraz kompetencji i umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania mechanizmów gospodarczych w skali mikro, makro oraz w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów umożliwia poszerzenie wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów sektora prywatnego i publicznego działających w ramach krajowych uwarunkowań instytucjonalno-prawnych, jak również w warunkach umiędzynarodowienia procesów gospodarczych, globalizacji i regionalnej integracji gospodarczej. W trakcie studiów kształtowane są umiejętności podejmowania decyzji opartych na rachunku ekonomicznym, postawy przedsiębiorczości i innowacyjności, poszanowania środowiska naturalnego.

  Absolwent kierunku EKONOMIA posiada wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej oraz nabywa umiejętność praktycznego wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych przy podejmowaniu właściwych decyzji ekonomicznych.

  Przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe realizowanych w ramach kierunku EKONOMIA na studiach II stopnia pozwalają na rozwijanie zainteresowań naukowych przez każdego studenta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunek Ekonomia przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata kierunku studiów przyporządkowanego do dyscyplin naukowych w ramach dziedziny nauk społecznych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: