jakie przedmioty zdawać na maturze

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Opracowanie zawiera przedmioty maturalne, które są punktowane w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe na poszczególne kierunki studiów. Dzięki niemu w łatwy sposób sprawdzisz na jakich kierunkach możesz studiować zdając wybrane przez ciebie przedmioty maturalne. 

Uwaga Kandydaci! Informacje zawarte w opracowaniu mają charakter orientacyjny. Szczegówe informacje na temat wymagań kwalifikacyjnych znajdziecie w naszym serwisie przy poszczególnych uczelniach lub na stronach internetowych uczelni.

 

 

 

kierunki  studiów przedmioty maturalne 
    A

administracja

historia, geografia, matematyka, WOS, język polski, język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia 

 

 
 
 

administracja publiczna

geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia 

 

 
 
 

agrobiznes

język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 
 
 

agrobiochemia

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

 

 
 
 

aktorstwo

egzaminy praktyczne, historia, j. polski (literatura), j. obcy 

 

 
 
 

aktorstwo nowych mediów

rozmowa kwalifikacyjna

 

 
 
 

akustyka

konkurs świadectw

 

 
 
 

amerykanistyka

 
język angielski, historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, język polski lub inny urzędowy język UE, język rosyjski
 

 
 
 

analityka chemiczna

chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, język obcy, informatyka 

 

 
 
 

analityka chemiczna i spożywcza

język polski, język obcy, matematyka, chemia, fizyka, astronomia, biologia

 

 
 
 

analityka gospodarcza

matematyka, język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka, informatyka

 

 
 
 

analityka i kreatywność społeczna

język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru 

 

 
 
 

analityka medyczna

biologia, chemia, fizyka, język obcy

 

 
 
 

analityka społeczna

język obcy nowożytni, język polski, geografia, historia, WOS

 

 
 
 

analityka społeczna i internetowa

język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 
 
 

analityka z diagnostyką molekularną

bilogia, chemia

 

 
 
 

analiza danych - big data

matematyka, informatyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia

 

 
 
 

analiza i zarządzanie w biznesie

język obcy matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka 

 

 
 
 

andragogika

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

 
 
 
 
 
 

animacja

posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów, sprawdzian kwalifikacyjny

 
 
 
 
 
 

animacja kultury

język polski, język obcy nowożytny
 
 
 
 
 
 

animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru 

 
 
 
 
 
 

antiquity and archaeology

 
posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów, znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty)
 
 
 
 
 
 

applied petroleum geosciences

anglojęzyczne studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

archeologia

 
biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu
 
 
 
 
 
 

architektura

matematyka, fizyka, język polski, język obcy, sprawdzian z rysunku

 
 
 
 
 
 

architektura informacji

język polski

 
 
 
 
 
 

architektura i urbanistyka

matematyka, język obcy, sprawdzian uzdolnień plastycznych

 
 
 
 
 
 

architektura krajobrazu

sprawdzian z rysunku odręcznego; biologia, matematyka

 
 
 
 
 
 

architektura wnętrz

matematyka, język obcy, sprawdzian z rysunku

 
 
 
 
 
 

archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

filozofia, geografia, historia, informatyka, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

artes liberales

 

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wos, matematyka, geografia, język obcy nowożytny, filozofia, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, wiedza o tańcu

 
 
 
 
 
 

astronomia

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

 
 
 
 
 
 

audiofonolgia

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka albo język polski 

 
 
 
 
 
 

audiofonologia z protetyką słuchu

język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

 
 
 
 
 
 

automatyka i robotyka

matematyka, język obcy, fizyka, chemia 

 
 
 
 
 
 

   B

badania i analizy społeczne

studia magisterskie, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego

 
 
 
 
 
 

bałkanistyka

biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

 
 
 
 
 
 

behawiorystyka zwierząt

język obcy, biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

 
 
 
 
 
 

bezpieczeństwo ekologiczne

biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka

 
 
 
 
 
 

bezpieczeństwo i higiena pracy

matematyka, chemia, fizyka, język obcy

 
 
 
 
 
 

bezpieczeństwo i produkcja żywności

biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

 
 
 
 
 
 

bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, język angielski

 
 
 
 
 
 

bezpieczeństwo międzynarodowe

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

bezpieczeństwo narodowe

geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

język polski, matematyka, język obcy nowożytni, dodatkowy przedmiot do wyboru

 
 
 
 
 
 

bezpieczeństwo wewnętrzne

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie
 
 
 
 
 
 

bezpieczeństwo żywności

biologia, chemia, matematyka

 
 
 
 
 
 

biochemia

chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia

 
 
 
 
 
 

bioetyka

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

biofizyka

chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia

 
 
 
 
 
 

bioinformatyka

język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

 
 
 
 
 
 

bioinformatyka i biologia systemów

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

bioinżynieria

język obcy, biologia, matematyka,  chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

 
 
 
 
 
 

bioinżynieria produkcji żywności

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny*, język polski, matematyka

 
 
 
 
 
 

bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

język polski, język obcegy, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia

 
 
 
 
 
 

bioinżynieria zwierząt

matematyka, chemia, fizyka, biologia, język angielski

 
 
 
 
 
 

biologia

język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

 
 

biologia człowieka

język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

 
 
 
 
 
 

biologia medyczna

język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

 
 
 
 
 
 

biologiczne podstawy kryminalistyki

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

biomonitoring

biologia, chemia, geografia, fizyka z astronomią, matematyka, język angielski, informatyka

 
 
 
 
 
 

biotechnologia

język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

 
 
 
 
 
 

biotechnologia medyczna

biologia, chemia i język angielski

 
 
 
 
 
 

biotechnologia stosowana roślin

język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

biotechnologia środowiska

matematyka, język obcy, fizyka, chemia, bilogia, geogrfia

 
 
 
 
 
 

biotechnology

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

biznes i technologia ekologiczna

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

biznes międzynarodowy

język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, informatyka 

 
 
 
 
 
 

broker biotechnologii

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

budownictwo

język polski, język obcy, fizyka i astronomii, matematyka, chemia

 
 
 
 
 
 

business management

język obcy, matematyka, geografia, WOS, informatyka, historia, WOS, fizyka

 
 
 
 
 
 

   C

ceramika

matematyka, fizyka, chemia,biologia

 
 
 
 
 
 

chemia

chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, język obcy, informatyka

 
 
 
 
 
 

chemia budowlana

matematyka, język obcy, fizyka, chemia 

 
 
 
 
 
 

chemia i technologia żywności

biologia, chemia, fizyka, astronomia, informatyka, matematyka

 
 
 
 
 
 

chemia kosmetyczna

chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, język obcy, informatyka

 
 
 
 
 
 

chemia techniczna

biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka
 
 
 
 
 
 

chemia żywności

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

chemistry

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

coaching medyczny

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

computer aided engineering

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

cultural communication

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

    D

dialog i doradztwo społeczne

j. polski, biologia, filozofia, historia, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

dietetyka

matematyka, język polski, język obcy, biologia, chemia

 
 
 
 
 
 

digital design

rozmowa kwalifikacyjna, egzamin praktyczny

 
 
 
 
 
 

doradztwo filozoficzne i coaching

język polski, język obcy, matematyka

 
 
 
 
 
 

doradztwo podatkowe

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

doradztwo polityczne i publiczne

język polski, język obcy, matematyka dodatkowy przedmiot do wyboru

 
 
 
 
 
 

dyrygentura

egzamin wstępny - praktyczny i kierunkowy

 
 
 
 
 
 

dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

język polski, język obcy, dodatkowy przedmiot do wyboru

 
 
 
 
 
 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

język polski, język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

 
 
 
 
 
 

dziennikarstwo i medioznawstwo

język polski, język obcy, nowożytni, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

 
 
 
 
 
 

  E

e-biznes

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

ecology and evolution

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

economics and it applications

 
geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy nowożytny - język angielski, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia
 
 
 
 
 
 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny

 
 
 
 
 
 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny

 
 
 
 
 
 

edukacja techniczno-informatyczna

matematyka, język polski

 
 
 
 
 
 

edytorstwo

język polski, filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka 

 
 
 
 
 
 

e-edytorstwo i techniki redakcyjne

język polski

 
 
 
 
 
 

ekoenergetyka

język obcy nowożytni, matematyka, fizyka z astronomią, geografia, informatyka

 
 
 
 
 
 

ekoinżynieria

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, język obcy nowożytni

 
 
 
 
 
 

ekologiczne źródła energii

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy nowożytni

 
 
 
 
 
 

ekonofizyka

matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka, geografia, język obcy nowożytni

 
 
 
 
 
 

ekonomia

język obcy nowożytni, matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 
 
 
 
 
 

ekonomia ekobiznes

język obcy nowożytni, matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 
 
 
 
 
 

ekonomiczna analiza prawa

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

ekonomiczno-prawny

matematyka, filozofia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

 
 
 
 
 
 

ekonomika obronności

matematyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy

 
 
 
 
 
 

eksploatacja mórz i oceanów

język polski, język obcy nowożytny, biologia, matematyka, oraz wskazany przez maturzystę przedmiot, którego wynik odnotowany jest na świadectwie dojrzałości

 
 
 
 
 
 

elektroniczne przetwarzanie informacji

język polski, matematyka

 
 
 
 
 
 

elektronika i telekomunikacja

matematyka, fizyka z astronomią, język obcy

 
 
 
 
 
 

elektroradiologia

matematyka, biologia, fizyka z astronomią

 
 
 
 
 
 

elektrotechnika

matematyka, fizyka z astronomią, informatyka

 
 
 
 
 
 

energetyka

matematyka, fizyka, język obcy, język polski

 
 
 
 
 
 

energetyka i chemia jądrowa

język polski, matematyka, język obcy

 
 
 
 
 
 

english in public communication

studia magisterskie

 
 
 
 
 
 

english philology

język polski, język obcy, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

etnofilologia kaszubska

matematyka, język obcy, biologia filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia sztuki, język regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

etnologia - antropologia kulturowa

 
biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna 1
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy
 
 
 
 
 
 
 

etnoregionalistyka świata

język polski, język obcy, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

etyka

biologia, filozofia, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie,

 
 
 
 
 
 

etyka - mediacje i negocjacje

język polski, matematyka, język obcy nowożytny

 
 
 
 
 
 

european administration

język angielski, historia, geografia, informatyka, matematyka, WOS

 
 
 
 
 
 

european and international business law nad eu administration

język angielski, historia, geografia, informatyka, matematyka, WOS

 
 
 
 
 
 

european cultures

posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów, znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty)

 
 
 
 
 
 

europeistyka

język obcy nowożytni, język polski, WOS, historia

 
 
 
 
 
 

europeistyka i stosunki transgraniczne

język polski, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
 
 
 
 
 
 

europeistyka w zakresie realizacji polityk unii europejskiej

język polski, matematyka, język obcy, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

  F

farmacja

biologia, chemia

 
 
 
 
 
 

film i multimedia

rozmowa kwalifikacyjna

 
 
 
 
 
 

filmoznawstwo i kultura mediów

język polski, język obcy, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

język polski, historia, język obcy

 
 
 
 
 
 

filologia

język obcy nowożytny, język polski, historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, geografia

 
 
 
 
 
 

filologia angielska

język angielski, język polski

 
 
 
 
 
 

filologia angielska – translatoryka

język polski, język obcy, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

 
 
 
 
 
 

filologia bałtycka

język polski, matematyka,język obcy, język mniejszości narodowej, geografia, informatyka, historia sztuki

 
 
 
 
 
 

filologia białoruska

język polski, matematyka, język obcy

 
 
 
 
 
 

filologia bułgarska

język polski, język obcy nowożytni

 
 
 
 
 
 

filologia chorwacka

język polski, język obcy nowożytni

 
 
 
 
 
 

filologia germańska

język niemiecki, filozofia, historia, język angielski, język łaciński i kultura antyczna, język polski

 
 
 
 
 
 

filologia iberyjska

język obcy nowożytny, język polski

 
 
 
 
 
 

filologia klasyczna

 
język polski, język obcy nowożytni, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
 
 
 
 
 
 

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

język polski, język obcy, język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS

 
 
 
 
 
 

filologia - lingwistyka stosowana

język polski, język obcy nowożytny

 
 
 
 
 
 

filologia nowogrecka

język polski, język obcy nowożytny, matematyka

 
 
 
 
 
 

filologia polska

język polski, język obcy nowożytni, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

 
 
 
 
 
 

filologia romańska

język polski, język francuski, język obcy nowożytny

 
 
 
 
 
 

filologia rosyjska

biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
 
 
 
 
 
 

finanse menedżerskie

matematyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy

 
 
 
 
 
 

fizjoterapia

język polski, biologia

 
 
 
 
 
 

fizyka

fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, chemia, biologia, język obcy, geografia

 
 
 
 
 
 

fizyka medyczna

matematyka, język obcy, chemia, fizyka z astronomią
 
 
 
 
 
 

fizyka techniczna

matematyka, język obcy, fizyka, chemia 

 
 
 
 
 
 

fotografia

sprawdzian kwalifikacyjny

 
 
 
 
 
 

fotonika

biologia, matematyka, język obcy, chemia, fizyka z astronomią, informatyka

 
 
 
 

  G

gastronomia i hotelarstwo

matematyka, biologia, chemia;

 
 
 
 

gastronomia - sztuka kulinarna

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka;

 
 
 
 

genetyka

Studia II stopnia: rekrutacja odbywa się na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

 
 
 
 

genetyka i biologia eksperymentalna

biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

geoanalityka

język polski, geografia, matematyka, fizyka z astronomią, język obcy;

 
 
 
 

geodezja i kartografia

matematyka, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy, język polski;

 
 
 
 

geofizyka

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

 
 
 
 

geofizyka w geologii

język polski, matematyka, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

geografia

język polski, matematyka, język obcy, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie;
 

 
 
 
 

geografia morza i wybrzeża

matematyka, geografia, język obcy, język polski;

 
 
 
 

geoinformacja

geografia, matematyka, informatyka, fizyka i astronomia, historia, WOS, język polski, język obcy;
 
 
 
 
 

geoinformacja środowiskowa

geografia, matematyka, informatyka, fizyka i astronomia, historia, WOS, język polski, język obcy;

 
 
 
 

geoinformatyka

matematyka, geografia, informatyka, język obcy;

 
 
 
 

geologia

język polski, matematyka, język obcy, geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka;

 
 

geologia stosowana

język polski, matematyka, język obcy, geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka;

 
 
 
 

geomonitoring

geografia, język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia;

 
 
 
 

germanische philologie

język polski, język niemiecki;

 
 
 
 

germanistyka

język polski, matematyka, język niemiecki;

 
 
 
 

gerontologia społeczna

język polski, język obcy, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie;

 
 
 
 

global business, finance and governance

matematyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, WOS, język obcy;

 
 
 
 

gospodarka i administracja publiczna

matematyka, geografia, historia, WOS, język obcy;

 
 
 
 

gospodarka i zarządzanie publiczne

matematyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy; 

 
 
 
 

gospodarka nieruchomościami

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy;

 
 
 
 

gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

język polski, język obcy, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka;

 
 
 
 

gospodarka przestrzenna

język obcy , matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka;

 
 
 
 

gospodarka turystyczna

matematyka, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, historia, WOS, język obcy; 

 
 
 
 

gospodarka wodna

fizyka i astronomia, chemia, matematyka, geografia, informatyka, język polski, język obcy;

 
 
 
 

gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, język obcy;

 
 
 
 

górnictwo i geologia

matematyka, fizyka, chemia, informatyka;

 
 
 
 

graduate programme in teaching english to young learners

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnym.  Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia oraz konkurs dyplomów (ocena na dyplomie). 

 
 
 
 

grafika

język polski, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, geografia, matematyka (+ egzaminy wstępne);

 
 
 
 

grafika reklamowa i multimediagrupa kierunków - finanse i rachunkowość

matematyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy;

 
 
 
 

grupa kierunków – zarządzanie

język polski, język obcy, matematyka,  geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia;

 
 
 
 

gry i grafika interaktywna

przedmioty dowolne

 
 
 
 

  H

higiena dentystyczna

biologia, chemia, fizyka i astronomia;

 
 
 
 

hipologia i jeździectwo

biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia; 
 
 
 
 
 

historia

historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, filozofia, język polski, język obcy;

 
 
 
 

historia i kultura żydów

historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, filozofia, język polski;

 
 
 
 

historia sztuki

historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, filozofia, język polski, język obcy;

 
 
 
 

historia w przestrzeni publicznej

studia II stopnia

 
 
 
 

hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

 matematyka, biologia, chemia;

 
 
 
 

humanistyka drugiej generacji

przedmioty dowolne

 
 
 
 

humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

język polski, język obcy, przedmiot dowolny; 

 
 
 
 

  I

iberystyka

język polski, język obcy, matematyka, historia, historia sztuki, WOS, geografia; 

 
 
 
 

ichtiologia morska

 język obcy, matematyka, biologia;

 
 
 
 

indywidualne studia informatyczno-matematyczne

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, język obcy

 
 
 
 

indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych

język polski, matematyka, język obcy, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny, filozofia, fizyka, chemia, biologia;

 
 
 
 

indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych

język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, fizyka i astronomia;

 
 
 
 

infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

język polski; 

 
 
 
 

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia, fizyka z astronomią, historia sztuki, filozofia;

 
 
 
 

informacja w e-społeczeństwie

biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
 
 
 
 
 

informacja w instytucjach e-społeczeństwa

język polski, język obcy, matematyka;
 
 
 
 
 

informacja w przestrzeni publicznej

język polski, język obcy; 

 
 
 
 

informatologia stosowana

język polski, język obcy, informatyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS;
 
 
 
 
 

informatyka

matematyka, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy;

 
 
 
 

informatyka, studia inżynierskie

Oceny ze studiów I stopnia.

 
 
 
 

informatyka analityczna

informatyka, fizyka i astronomia, matematyka;

 
 
 
 

informatyka i ekonometria

matematyka, geografia, informatyka, język obcy;

 
 
 
 

informatyka przemysłowa

matematyka, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

informatyka stosowana

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

informatyka w biznesie

język obcy, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka;

 
 
 
 

informatyka w biznesie i administracji

matematyka, informatyka, język obcy;

 
 
 
 

informatyka w języku angielskim

matematyka, informatyka, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

informatyka w medycynie

matematyka, fizyka i astronomia, informatyka; język obcy;

 
 
 
 

innowacyjna gospodarka

matematyka, język obcy, fizyka i astronomia, chemia, geografia, biologia, informatyka;

 
 
 
 

innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

język obcy, język polski, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka;

 
 
 
 

innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

historia, WOS, język polski, język obcy;
 
 
 
 
 

instrumentalistyka

język polski, język obcy;

 
 
 
 

intermedia

egzamin wstępny

 
 
 
 

international business

język angielski, matematyka, WOS, geografia, informatyka;

 
 
 
 

inwestycje i wdrożenia przemysłowe

język obcy, matematyka, inforamtyka, fizyka z astronomią, geografia;

 
 
 
 

inżynieria akustyczna

matematyka, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria akwakultury

język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka;

 
 
 
 

inżynieria bezpieczeństwa

matematyka, fizyka i astronomia, informatyka;

 
 
 
 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

matematyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria biochemiczna

chemia, biologia, fizyka i astronomia, matematyka, język obcy
 
 
 
 
 

inżynieria biomedyczna

matematyka, chemia, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria biotworzyw

biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka;
 
 
 
 
 

inżynieria chemiczna i procesowa

chemia, fizyka i astronomia, matematyka, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria ciepła

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria cyfryzacji

matematyka, informatyka, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria danych

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria ekologiczna

matematyka, biologia, chemia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria geologiczna

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, geografia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria i gospodarka wodna

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria kosmiczna

matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria materiałowa

biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, geografia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria mechaniczna i materiałowa

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria mechaniczno-medyczna

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria medyczna

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria naftowa i gazownicza

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria nanostruktur

chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka;
 
 
 
 
 

inżynieria nowoczesnych materiałów

matematyka, chemia, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria obliczeniowa

matematyka, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria odnawialnych źródeł energii

matematyka, chemia, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria pojzadów elektrycznych i hybrydowych

biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;
 
 
 
 
 

inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Studia II stopnia. Przy rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

 
 
 
 

inżynieria procesowa

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria produkcji

matematyka, chemia, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria przemysłu spożywczego

język obcy, biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia;

 
 
 
 

inżynieria rolnicza

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria rolno-spożywcza i leśna

biologia, chemia, fizyka z astronomią, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria systemów

matematyka, informatyka, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria systemów bezpieczeństwa

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy;
 
 
 
 

inżynieria środowiska

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, geografia, język obcy;
 
 
 
 
 

inżynieria techniczno-informatyczna

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, geografia, język obcy;

 
 
 
 

inżynieria testowa

matematyka, język obcy, język polski, fizyka i astronomia, informatyka;

 
 
 
 

inżynieria transportu i logistyki

przedmioty dowolne

 
 
 
 

inżynieria wzornictwa przemysłowego

egzaminy wstępne

 
 
 
 

inżynieria zarządzania

biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka, język obcy;

 
 
 
 

italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

język obcy, język polski, przedmiot dowolny;

 
 

  J

jachting

język polski, język obcy, biologia, matematyka;
 
 
 
 

jakość i bezpieczeństwo żywności

biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, język obcy;

 
 
 
 

jazz i muzyka estradowa

język polski + praktyczne egzamin wstępny;

 
 
 
 

język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Studia II stopnia. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

 
 
 
 

język polski, specjalność nauczycielska z logopedią

język polski, język obcy, przedmiot dowolny;

 
 
 
 

język polski w komunikacji społecznej

język polski, język obcy, filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie;

 
 
 
 

journalism and communication studies (dziennikarstwo i nauka o komunikowaniu)

język polski, język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia;

 
 
 
 

judaistyka

język polski, język obcy, historia, WOS, geografia, filozofia, historia sztuki, matematyka;

 
 
 
 

  K

kierunek ekonomiczno–prawny

matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, język obcy;

 
 
 
 

kierunek lekarski

chemia, biologia, fizyka i astronomia, matematyka;
 
 
 
 
 

kierunek lekarsko–dentystyczny

chemia, biologia, fizyka i astronomia, matematyka;

 
 
 
 

kierunek prawnoekonomiczny

matematyka, geografia, historia, język obcy;

 
 
 
 

kognitywistyka

język polski, język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, WOS;

 
 
 
 

kognitywistyka komunikacji

biologia, filozofia, fizyka z astronomią, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język polski;


komparatystyka literacko-kulturowa

historia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, geografia, język obcy;
 
 
 
 
 

kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki

Praktyczne egzaminy wstępne.

 
 
 
 

kompozycja i teoria muzyki

Praktyczne egzaminy wstępne.

 
 
 
 

komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

język rosyjski, język obcy;

 
 
 
 

komunikacja europejska

matematyka, biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; 
 
 
 
 

komunikacja promocyjna i kryzysowa

język obcy, przedmmiot dowolny;

 
 
 
 

komunikacja wizerunkowa

język polski, język obcy, matematyka, historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia; 

 
 
 
 

konserwacja i degradacja materiałów

język polski, język obcy, matematyka, chemia, fizyka i astronomia; 

 
 
 
 

konserwacja i restauracja dzieł sztuki

egzaminy wstępne

 
 
 
 

kosmetologia

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią;

 
 

krajoznawstwo i turystyka historyczna

język polski, język obcy, historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna;

 
 

krajoznawstwo i turystyka kulturowa

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie;

 
 

kryminologia

język polski, język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie; 

 
 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

język polski, matematyka, fizyka i astronimia, język obcy;

 
 

krytyka artystyczna

język polski, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język obcy;
 
 
 

kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

język polski, język obcy, przedmiot dowolny;

 
 

kultura klasyczna

Studia II stopnia. Pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

 
 

kultura śródziemnomorska

język obcy, język polski, przedmiot dowolny;

 
 

kulturoznawstwo

język polski, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, wiedza o tańcu;

 
 

kulturoznawstwo Azji i Afryki

matematyka, język obcy, język polski;

 
 

kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska

język polski, język obcy, przedmiot dowolny; 

 
 

kulturoznawstwo europejskie

język obcy, język polski, przedmiot do wyboru;

 
 

kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej

język polski, matmatyka, język obcy;

 
 

kulturoznawstwo i wiedza o mediach

język polski, język obcy;

 
 

kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

matematyka, język polski, język obcy;
 
 
 

kultury i religie bliskiego wschodu

język polski, język obcy, filozofia, historia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie;

 
 

kultury mediów

język polski;

 
 

  L

leśnictwo

język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, język obcy;

 
 

lingwistyka

język polski, matematyka, język angielski, język obcy;

 
 

lingwistyka dla biznesu

język angielski, drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka;

 
 

lingwistyka stosowana

język polski, matematyka, dwa języki obce;

 
 

lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka

język polski, matematyka, dwa języki obce;

 
 

logistyka

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy;

 
 

logistyka mediów

język polski, matematyka, język obcy;

 
 

logopedia

biologia, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny, język polski;
 
 
 

logopedia ogólna i kliniczna

język polski, matematyka, język obcy, biologia, historia, fizyka i astronomia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna;

 
 
 

logopedia z audiologią

język polski, język obcy nowożyty, biologia, fizyka, matematyka;
 
 
 

logopedia z fonoaudiologią

fizyka, biologia, chemia, matematyka;
 
 
 

lotnictwo

matematyka, fizyka i astronomia, język angielski;

 
 

lotnictwo i kosmonautyka

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;

 
 

  M

makrokierunek - akwakultura i bezpieczeństwo żywności

język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka;

 
 

makrokierunek - astrofizyka i kosmologia

Studia II stopnia. 

 
 

makrokierunek - automatyka i robot., elektronika i telekom., informatyka

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy;
 
 

makrokierunek - bioinformatyka

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka;

 
 

makrokierunek - bioinżynieria produkcji żywności

język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia;
 
 

makrokierunek - ceramika

matematyka, chemia, fizyka i astronomia, biologia;

 
 

makrokierunek - dyplomacja europejska

historia, WOS, język polski, matematyka, język obcy;

 
 

makrokierunek - ekoenergetyka

matematyka, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy;
 
 

makrokierunek - elektronika, informatyka i telekomunikacja

matematyka, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;
 
 

makrokierunek – farmerstwo

biologia, język polski, język obcy, matematyka;

 
 

makrokierunek - filologia polska i kulturoznawstwo

jezyk obcy, język polski, biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka i astronomia, chemia, informatyka;

 
 

makrokierunek - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie

język obcy, geografia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język polski, historia;

 


makrokierunek - filozofia, historia

język polski, jezyk obcy, dowolne przedmioty;

 
 

makrokierunek - informatyka i agroinżynieria

język polski, język obcy,  matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka;

 
 

makrokierunek - informatyka przemysłowa

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka;
 
 

makrokierunek - informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka;
 
 

makrokierunek - international business

język angielski, matematyka, przedmiot dowolny;

 
 

makrokierunek - inżynieria obliczeniowa

matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy;
 
 

makrokierunek - inżynieria środowiska i energetyka

matematyka, fizyka i astronomia;

 
 

makrokierunek - nanotechnologia

matematyka, chemia, fizyka i astronomia, język obcy, język polski;
 
 

makrokierunek - nanotechnologie i nanomateriały

matematyka, język obcy, fizyka i astronomia, chemia;

 
 

makrokierunek - niemcoznawstwo

język polski, język obcy, matematyka, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie;

 
 

makrokierunek - rosjoznawstwo

język obcy, język polski, historia, historia sztuki, WOS, geografia, matematyka;

 
 

makrokierunek - technologie energii odnawialnej

matematyka, chemia, fizyka z astronomią;
 
 

makrokierunek - wirtotechnologia

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka;
 
 

malarstwo

przedmioty dowolne, praktyczny egzamin wstępny;

 
 

management and finance

język obcy, matematyka, geografia, WOS, informatyka;

 
 

marketing

język obcy, matematyka, geografia, WOS, historia, informatyka;

 
 

marketing i komunikacja rynkowa

matematyka, geografia, historia, język obcy;
 
 

matematyka i finanse

matematyka, język obcy;

 
 

matematyka stosowana

język polski, matematyka, fizyka z astronomią, język obcy;
 
 

materiały współczesnych technologii

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka;
 
 

meblarstwo

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią;
 
 

mechaniczna inżynieria tworzyw

język polski, matematyka, chemia, fizyka, język obcy;
 
 

mechanika i budowa maszyn

matematyka, fizyka z astronomią, język obcy;
 
 

mechatronika

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy, język polski;

 
 

mechatronika pojazdów

matematyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski;

 
 

mediacja międzykulturowa

język polski, język obcy, przedmiot dowolny;

 
 

mediacja sztuki

egzaminy wstępne

 
 

mediacje i negocjacje

studia podyplomowe

 
 

media i cywilizacja

geografia, historia, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy;

 
 

media interaktywne i widowiska

Studia II stopnia. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

 
 

mediteranistyka

geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy, język polski;

 
 

medycyna roślin

język polski, język obcy, matematyka, biologia, chemia fizyka z astronomią, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

 
 

menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy, matematyka;

 
 

metalurgia

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy;

 
 

metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

matematyka, fizyka, geografia, historia, WOS, fizyka i astronomia, dwa języki obce;
 
 
 

miedzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

język polski, język obcy, historia, WOS, filozofia, historia sztuki, filozofia, język łaciński i kultura antyczna (ew. rozmowa kwalifikacyjna)
 
 
 

międzykierunkowe studia ekonomiczno - matematyczne

matematyka, język polski, język obcy, dowolny przedmiot; 

 
 

międzykierunkowe studia ekonomiczno - menedżerskie

matematyka, język polski, język obcy;

 
 

międzykierunkowe studia magisterskie w języku angielskim z zakresu polonistyki, judaistyki i historii (an interdisciplinary ma programme in polish studies, jewish studies, and history)

Studia II stopnia.

 
 

międzynarodowe stosunki gospodarcze

język polski, matematyka, geografia, historia, informatyka
wiedza o społeczeństwie, fizyka, język obcy (dwa języki);
 
 

międzynarodowe studia kulturowe

geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia sztuki, język obcy;

 
 

międzynarodowe studia polskie

język polski, język obcy;

 
 

międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

język polski, język obcy (ew. dwa), historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, WOS, filozofia (możliwa rozmowa kwalifikacyjna);

 
 

migracje międzynarodowe

matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy;

 
 

mikrobiologia

matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka; 

 
 

mikrobiologia stosowana

język polski, biologia, matematyka, język obcy, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka;

 
 

mikroelektronika w technice i medycynie

matematyka, fizyka z astronomią, język obcy;

 
 

militarioznawstwo

język polski, matematyka, geografia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

 
 

militarystyka historyczna

historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

 
 

modern business - zarządzanie i rachunkowość

przedmioty dowolne

 
 

musical i choreografia

egzaminy wstępne

 
 

muzeologia

język polski, język obcy, historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia;

 
 

muzyka kościelna

egzaminy wstępne

 
 

muzykologia

historia, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka;

 
 

muzykoterapia

egzaminy wstępne

 
 

  N

nanotechnologia

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, język obcy, język polski; 

 
 

nauczanie języków obcych

język angielski/język niemiecki/język francuski, matematyka, język polski;

 
 

nauczanie przyrody

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy;

 
 

nauki o rodzinie

język polski, matematyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

 
 

nauki ścisłe

język obcy, matematyka; 
 
 
 

nawigacja

matematyka, język obcy;

 
 

neurobiologia

biologia, język obcy, chemia, fizyka i astronomia, matematyka;  

 
 

niemcoznawstwo

język polski, język niemiecki, inny język obcy, historia, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski;

 
 

  O

obronność

matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski;

 
 

oceanografia

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy;
 
 
 

oceanotechnika

język polski, matematyka, fizyka z astronomią, język obcy, geografia, biologia, chemia, historia
 
 
 

ochrona dóbr kultury

język polski, historia, historia sztuki, język obcy;

 
 

ochrona dóbr kultury i środowiska

język polski, język obcy, historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia;

 
 

ochrona dziedzictwa kulturowego

język polski, przedmiot dowolny;

 
 

ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego

język polski, filozofia, geografia, historia
historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy;
 
 

ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy;
 
 

ochodnawialne odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiźródła energiirona środowiska

matematyka, biologia, fizyka z astronomią, informatyka, chemia, geografia;

 
 

ogrodnictwo

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy;

 
 

ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

język polski, język obcy, matematyka, fizyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia; 
 
 
 

oligofrenopedagogika z arteterapią

język polski, język obcy, matemtyka, dowolny przedmiot;

 
 

optometria

biologia, fizyka  z astronomią;

 
 

optyka

język polski, matematyka, fizyka z astronomią, język obcy;

 
 

optyka okularowa

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy, język polski;

 
 

optyka okularowa z elementami optometrii

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, język obcy;

 
 

organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

egzamin wstępny

 
 

organizacja turystyki historycznej

geografia, historia, język obcy;

 
 

orientalistyka

język polski, język obcy (ew. dwa), matematyka, historia, geografia, filozofia, WOS, historia sztuki, historia muzyki;
 
 
 

  P

papiernictwo i poligrafia

biologia, chemia, fizyka z astronomią,informatyka, język obcy;

 
 

pedagogika

język polski, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie; 

 
 

pedagogika małego dziecka pedagogika nauczycielska

studia podyplomowe

 
 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język polski;
 
 
 

pedagogika specjalna

język polski, język obcy, przedmiot dowolny;

 
 

pedagogika społeczno-wychowawcza

język polski, język obcy, matematyka;

 
 

pedagogika wczesnej edukacji

język polski, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS;

 
 

pedagogika wczesnoszkolna

studia podyplomowe

 
 

pielęgniarstwo

język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy;

 
 

pielęgniarstwo (pomostowe)

biologia, chemia, język obcy;

 
 

podatki i doradztwo podatkowe

język polski, matematyka, fizyka z astronomią, historia
informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy;
 
 

podstawy nauk technicznych

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, język polski, język obcy;

 
 

politologia

język polski, matematyka, filozofia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

 
 

polityka publiczna

matematyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

 
 

polityka społeczna

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, geografia, informatyka, język obcy;
 
 

polityka spraw publicznych

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
 
 
 

polonistyka - komparatystyka

język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, wiedza o społeczeństwie;

 
 

polonistyka w kontekstach kultury

Studia II stopnia. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

 
 

położnictwo

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język polski;
 
 
 

praca socjalna

biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy;

 
 

prawno-biznesowy

przedmioty dowolne
 
 

prawo

język polski, WOS, historia, matematyka, geografia, język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej;

 
 

prawo europejskie

język polski, język obcy, WOS, historia, język obcy;

 
 

prawo finansowe i skarbowość

Studia II stopnia. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

 
 

prawo gospodarcze i podatkowe

przedmioty dowolne

 
 

prawo kanoniczne

język polski, matematyka, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

 
 

prawo medyczne

studia podyplomowe

 
 

prawo podatkowe i rachunkowość

Studia II stopnia. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

 
 

prawo urzędnicze

język polski, WOS, historia, język obcy;

 
 

prawo w bizesie

język polski, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, historia;

 
 

prawo w działalności gospodarczej

WOS, historia, matematyka, język obcy, język polski;

 
 

prawo własności intelektualnej i nowych mediów

język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

 
 
 

prawo zatrudnienia – kadry i płace

Studia II stopnia. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

 
 

produkcja medialna

język polski, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, język obcy;

 
 

profilaktyka społeczna i resocjalizacja

język polski, matematyka, język obcy;

 
 

projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

historia sztuki, język polski, język obcy;

 
 

projektowanie graficzne

język polski, matematyka, język obcy (+ egzaminy wstępne)

 
 

projektowanie kultury

język polski, język obcy, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, matematyka, geografia, biologia;

 
 

projektowanie mebli

matematyka, fizyka z astronomią, informatyka, język polski, język obcy;

 
 

projektowanie w krajobrazie kulturowym

egzaminy wstępne

 
 

protetyka słuchu

język polski, język obcy, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia;

 
 

przedsiębiorczość

język obcy, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka;
 
 

przedsiębiorczość i finanse

matematyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy;
 
 
 

przedsiębiorczość i inwestycje

matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy;
 
 

przedsiębiorczość w Internecie

język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie; 
 
 
 

przyroda

biologia, geografia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka, język obcy, chemia, fizyka i astronomia;
 
 
 

przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

język polski, język obcy, matematyka, biologia, chemia,
filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu;
 
 

psychokryminalistyka

przedmioty dowolne

 
 

psychologia

matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna;

 
 

psychologia rynku

przedmioty dowolne

 
 

psychologia stosowana

matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy, język łaciński i kultura antyczna;
 
 

psychologia w biznesie

język polski, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią;
 
 

public relations i doradztwo medialne

geografia, historia, język obcy, język polski,
matematyka, wiedza o społeczeństwie;
 
 
 

publikowanie cyfrowe i sieciowe

język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu; 

 
 

  R

rachunkowość

matematyka, geografia, historia, informatyka, język obcy;

 
v

rachunkowość i controlling

matematyka, język obcy;
 
 

rachunkowość i doradztwo finansowe

matematyka, informatyka;
 
 

ratownictwo medyczne

język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia;

 
 

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

egzaminy wstępne

 
 

recykling materiałów

język polski, język obcy, matematyka, filozofia, historia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie;
 
 
 

regionalistyka kulturowa

geografia, historia, WOS, język angielski, język polski, język obcy;

 
 

relacje międzykulturowe

język obcy, język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie;

 
 

religioznawstwo

język obcy, język polski, filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie;

 
 

retoryka stosowana

język polski, język obcy;
 
 

rewitalizacja dróg wodnych

geografia, fizyka i astronomia, chemia;

 
 

reżyseria

język obcy + egzaminy wstępne

 
 

reżyseria dźwięku

matematyka, fizyka i astronomia + egzaminy wstępne

 
 

rolnictwo

chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka;

 
 

rosjoznawstwo

geografia historia wiedza o społeczeństwie, język obcy, język polski;

 
 

rybactwo

matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka;
 
 

rzeźba

język obcy, język polski, historia, historia sztuki + egzaminy wstępne;

 
 

  S

samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia, język obcy;

 
 

samorząd terytorialny i polityka regionalna

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski; 
 
 
 

scenografia

egzaminy wstępne

 
 

sinologia

język angielski, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie;

 
 

skandynawistyka

język polski, język obcy, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie; 
 
 
 

slawistyka

język polski, matematyka, język obcy (ew. 2), historia, historia sztuki, WOS;

 
 

socjologia

język polski, język obcy, matematyka, filozofia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka;

 
 

socjologia ekonomiczna

przedmioty dowolne

 
 

socjologia grup dyspozycyjnych

matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy;
 
 
 

socjologia stosowana i antropologia społeczna

język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy; 

 
 

sport

język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, wiedzy o społeczeństwie + egzaminy wstępne;

 
 

stosowane nauki społeczne

język polski, matematyka, język obcy;
 
 

stosunki międzynarodowe

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy;
 
 
 

studia amerykanistyczne

język polski, matematyka, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie;

 
 

studia azjatyckie

język angielski, język polski, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka,  wiedza o społeczeństwie; 
 
 

studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia

język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia
filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu;
 
 
 

studia bałtyckie

język poslki, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
 
 

studia euroazjatyckie

matematyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy;

 
 

studia filologiczno-kulturoznawcze

język polski, matematyka, język polski, język obcy (dwa);

 
 

studia historyczno-dyplomatyczne

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

 
 

studia historyczno-społeczne

język obcy, język polski, matematyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie;
 
 

studia miejskie

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, język obcy;
 
 
 

studia międzykierunkowe: analityka żywności i środowiska wodnego (technologia żywności i żywienie człowieka, rybactwo)

biologia, matematyka, język polski, język obcy, przedmiot dowolony;

 
 

studia międzykierunkowe: europeistyka z filologia włoską

język polski, język obcy;

 
 

studia międzykierunkowe: inżynieria akustyczna (elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn)

matematyka, fizyka i astronomia, informatyka;

 
 

studia międzykierunkowe: inżynieria mechaniczna i materiałowa (mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa)

matematyka, fizyka i astronomia, inormatyka, język obcy;

 
 

studia międzykierunkowe: inżynieria środowiska i energetyka

fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język obcy;

 
 

studia międzykierunkowe: wzornictwo i mechatronika

język polski, język obcy, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka;

 
 

studia nad słowiańszczyzną wschodnią

język polski, język obcy, matematyka;

 
 

studia nad wojną i wojskowością

historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy, język polski;

 
 

studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Studia II stopnia. Przy rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

 
 

studia polsko-niemieckie

język polski, język niemieckie, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia;

 
 

studia przyrodnicze i technologiczne (science and technology)

Studia II stopnia. Przy rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

 
 

studia regionalne

matematyka, biologia, chemia,fizyka z astronomią, geografia, historia,
informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy, język polski;
 
 

studia wschodnie

język poslki, matematyka, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki, j. białoruski, j. łemkowski, j. litewski, j. ukraiński 

 
 

studia wschodnioeuropejskie

język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie; 
 
 
 

systemy informacyjne w bezpieczeństwie

język polski, matematyka, fizyka, infoamtyka, język obcy;

 
 

sztuka i wzornictwo ceramiki

egzaminy wstępne

 
 

sztuka i wzornictwo szkła

egzaminy wstępne

 
 

sztuka mediów

egzaminy wstępne

 
 

sztuka mediów i edukacja wizualna

historia sztuki + egzaminy wstępne

 
 

sztuka pisania

język polski
 
 
 

sztuka projektowania krajobrazu

egzaminy wstępne

 
 

  T

taniec

język polski, język obcy + egzamin wstępny;

 
 

techniczne zastosowania Internetu

 

 
 

technika rolnicza i leśna

język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, język obcy;
 
 

techniki dentystyczne

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, język obcy;
 
 

technologia chemiczna

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, język obcy;
 
 
 

technologia drewna

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią;
 
 
 

technologia żywności i żywienie człowieka

biologia, chemia, język obcy, fizyka z astronomia, matematyka;

 
 

technologie cyfrowe w animacji kultury

przedmioty dowolone

 
 

technologie energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;
 
 

technologie informatyczne w logistyce

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy;
 
 

technologie komputerowe

język polski, język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka;

 
 

teksty kultury i animacja sieci

matematyka, język obcy, język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu;
 
 

teleinformatyka

matematyka, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;
 
 

telekomunikacja

matematyka, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy;

 
 

teologia

język polski, język obcy, geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia (możliwa rozmowa kwalifikacyjna);

 
 

terapia artystyczna

historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie + egzamin wstępny;

 
 

terapia zajęciowa

przedmioty dowolne

 
 

tourism management

przedmioty dowolne

 
 

towaroznawstwo

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, język obcy;
 
 

transport

matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia;

 
 

turystyka

historia, geografia, WOS, język obcy;

 
 

turystyka historyczna

historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język polski, filozofia, geografia, język obcy;

 
 

turystyka i rekreacja

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy;

 
 

turystyka krajoznawcza i kulturowa

historia, wiedza o społeczeństwie,  geografia, język obcy;

 
 

turystyka przyrodnicza

język obcy, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia;

 
 

turystyka religijna

dowolne przedmioty

 
 

  U 

ukrainistyka

 

 
 

undergraduate programme in international relations

język polski, matematyka, język obcy;
 
 

  W

weterynaria

biologia, chemia, język obcy;
 
 

wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

język polski, język obcy, historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, matematyka;

 
 

wiedza o teatrze

język obcy, historia, język polski, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie;
 
 
 

włókiennictwo

przedmioty dowolne

 
 

wojskoznawstwo

język polski, geografia, biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie;
 
 

wschodoznawstwo

język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy;
 
 

wychowanie fizyczne

język obcy, dowolne przedmioty + egzamin wstępny;

 
 

wzornictwo

egzamin wstępny

 
 

wzornictwo przemysłowe

egzamin wstępny

 
 

  Z

zaawansowane materiały i nanotechnologia

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka;
 
 

zarządzanie

matematyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

 
 

zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

historia, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie;

 
 

zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

historia, historia sztuki;

 
 

zarządzanie i dowodzenie

matematyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy;
 
 

zarządzanie i inżynieria produkcji

język obcy, matematyka, informatyka, fizyka i astronomia;

 
 

zarządzanie informacją

historia, język polski, matematyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie;

 
 

zarządzanie informacją i bibliologia

historia, historia sztuki, język polski. matematyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie;

 
 

zarządzanie inżynierskie

matematyka, język polski, język obcy;

 
 

zarządzanie jakością i analiza żywności

matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka;
 
 
 

zarządzanie kulturą i mediami

język polski, język obcy, filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie;

 
 

zarządzanie obszarami wiejskimi

biologia, chemia, język angielski;
 
 

zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

język polski, matematyka, język obcy;
 
 

zarządzanie państwem

matematyka, język obcy, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie,wiedza o tańcu, język polski;
 
 

zarządzanie publiczne

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy;

 
 

zarządzanie środowiskiem

język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią;
 
 
 

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, informatyka, geografia;
 
 
 

zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem

język polski, język obcy,  filozofia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka, historia, WOS, matematyka;

 
 

zarządzanie własnościa intelektualną

język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

 
 

zarządzanie w politykach publicznych

biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
 
 

zarządzanie zasobami ludzkimi

język obcy, matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka;

 
 

zastosowania fizyki w biologii i medycynie

język polski, matematyka, język obcy, fizyka i astronomia, informatyka, chemia, biologia;
 
 

zdrowie publiczne

matematyka, biologia, WOS;
 
 

zdrowie środowiskowe

matematyka, chemia, fizyka z astronomią, biologia;
 
 

zielarstwo i terapie roślinne

matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy;
 
 

zootechnika

matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka;
 
 

  Ż

żywienie człowieka

matematyka, biologia, chemia;
 
 

żywienie człowieka i ocena żywności

matematyka, biologia, chemia;
 
 

 TEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia wybrać?

Jaki kierunek studiów wybrać?

Jak wybrać uczelnię?

Komentarze (7)

 • Katarzyna

  Nie znam się, ale po co na dziennikarstwie i komunikacji społecznej biologia, chemia i fizyka?

 • admin

  kliknij kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna i wyświetlą Ci się wydziały na których możesz studiować ten kierunek. W wymaganiach rekrutacyjnych znajdziesz przedmioty, które są punktowane. Różnią się one na poszczególnych uczelniach.

 • Natalia

  Strona niepoprawnie działa na telefonie...a wielka szkoda

 • Berry

  Nie dodaliście kierunku- wokalistyka.

 • bartnik

  Ja się wybieram teraz do szkoły policealnej Kreatoredukacja. Zamiast na studia chcę się nauczyć czegoś praktycznego i iść od razu do pracy. Teraz to się bardziej podobno opłaca :)

 • apoloniusz

  Fajna pomocna strona. Ale nie każdy idzie po maturze na studia. Ja postanowiłem wybrać się do policealnej do kreatoredukacji u mnie we Wrocławiu. Mają tam ponoć oblegany kierunek- technik weterynarii, który słynie z praktycznych zajęć a moim zdaniem tak właśnie powinna wyglądać dalsza nauka. Dość czystej teorii :)

 • floriaj

  Tez nie rozumiem teraz teraz trendu, że wszystko na studia na huuuura. Przecież studentem obecnie może być każdy, to żaden wyczyn. Tak samo znajdziecie pracę po dobrej policealnej w stylu wymienionej Kreatoredukacji jak po zwykłych studiach. Wiadomo, że medycyna czy prawo to inna dyskusja ale generalizując to tak wygląda obecnie sytuacja :)

zasady rekrutacji na studia 2017

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE