Wyniki matur 2022

Wyniki matur 2022

Wyniki matur 2022

03.07.2022

Wyniki matur 2022 - kiedy i gdzie

Wyniki matury 2022 dla zdających zarówno w terminie głównym i dodatkowym ogłoszone zostaną online - 5 lipca 2022 roku po godzinie 8:00 w portalu przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Tego samego dnia szkołom zostaną wydane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. Osoby poprawiające maturę w sierpniu wyniki poznają 9 września 2022 roku.

 

Co znajdziesz w artykule

terminy wyników matur 2022

terminy wyników matur poprawkowych 2022

gdzie sprawdzić wyniki matur 2022

kiedy można odebrać świadectwo maturalne 2022

kiedy poprawa matury 2022

kiedy można odebrać świadectwo maturalne w sesji poprawkowej 2022

kiedy składać dokumenty na studia 2022

 

Matura 2022

Ogłoszenie wyników matur organizowanych przez CKE od zawsze budzi wiele emocji wśród przyszłych studentów. Każdy bowiem chce wypaść jak najlepiej – od tego zależy czy maturzyści znajdą się na listach osób przyjętych poszczególnych uczelni wyższych w Polsce.

Do matury 2022 przystąpiło 289 tysięcy uczniów. Mierzyli się oni z różnego rodzaju zadaniami zawartymi w arkuszach egzaminacyjnych, których treść ustalona była na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie tzw. podstawy programowej.

Tegoroczne matury rozpoczęły się 4 maja egzaminem z obowiązkowego języka polskiego, a zakończyły się 23 maja egzaminem z fizyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Dla niektórych to jednak nie koniec maturalnych zmagań, bowiem 1 czerwca rozpoczęły się egzaminy w terminie dodatkowym, które zakończyły się 15 czerwca.

 

Czy tegorocznym maturzystom uda się wypaść lepiej niż ich o rok starszym kolegom? W zeszłym roku, za pierwszym podejściem w maju, matury nie zdało 25,5% osób. Najwięcej (21% zdających) poległo na matematyce i języku polskim (7%). Jak będą wyglądały wyniki matur w 2022 r. czy będą lepsze niż w roku poprzednim, gdzie średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych mieściły się w granicach od 55% do 83% maksymalnej liczby punktów. O wynikach matur 2022 będziemy informować na bieżąco.

 

dowiedz się więcej

 

Wyniki matury 2022 - terminy

Maturzyści dowiedzą się, jak wypadli podczas egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym 5 lipca 2022 r. Przypomnijmy, że aby matura została uznana za zdaną, należy zdobyć minimum 30% punktów – dotyczy to przedmiotów obowiązkowych

 

Wyniki matur 2022

 • Data: 5 lipca 2022 r.
 • Godzina: 8:00-10:00
 • Miejsce: strona OKE w systemie ZIU lub szkoła

 

Etapy Wyniki matur 2022 - termin główny
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2022 r., godz. 8:00-10:00
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2022 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2022 r.

 

O której godzinie publikowane są wyniki matur 2022

Jak podaje CKE wyniki matur zostaną opublikowane 5 lipca 2022 r. między godziną 8:00 a 10:00 rano. Wyniki będzie można sprawdzić w portalu przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Gdzie znajdziesz wyniki matury 2022

Wyniki matur 2022 - online

Maturzyści będą mogli poznać wyniki matur 5 lipca 2022 na stronie OKE w systemie ZIU. Swój indywidualny login i hasło każdy abiturient liceum lub technikum otrzymał od dyrektora szkoły.

 

Co należy zrobić, by zalogować się do ZIU?

 1. Wejść do "systemu ZIU”.
 2. Wpisać login oraz hasło.

Jeśli maturzysta zgubił swoje hasło, musi ponownie zwrócić się do szkoły o wygenerowanie nowego zabezpieczenia. Każdy uczeń będzie miał prawo do wglądu swoich prac, ale wymaga to wcześniejszego zgłoszenia do OKE.

Zaloguj się do systemu ZIU

 

 

Wyniki matur 2022 - stacjonarnie

Wyniki matur można również sprawdzić bez logowania się do systemu ZIU. W tym celu należy udać się do szkoły i odebrać świadectwo z wynikami.

 

 

Okręgowe Komisje Egazminacyjne

 

WOJEWÓDZTWA OKE
pomorskie, kujawsko-pomorskie OKE Gdańsk
śląskie OKE Jaworzno
małopolskie, podkarpackie, lubelskie OKE Kraków
podlaskie, warmińsko-mazurskie OKE Łomża
łódzkie, świętokrzyskie OKE Łódź
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie OKE Poznań
mazowieckie OKE Warszawa
dolnośląskie, opolskie OKE Wrocław

 

 

 

Kiedy można odebrać świadectwo maturalne 2022

Maturzyści informację o wynikach matur będą mogli sprawdzić 5 lipca 2022 r. na stronie systemu ZIU. Od 5 lipca 2022 r. będą mogli również odbrać świadectwo dojrzałości w swojej szkole.

 

 

Kiedy poprawa matury 2022

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022, we wtorek o godz. 9:00, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych - nie będzie przeprowadzony.

Co ważne, do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części w części pisemnej,

pod warunkiem że:

 

Aby wszystko poszło po naszej myśli i poprawkowa matura mogła się odbyć, musimy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną

dowiedz się więcej matura poprawkowa 2022

 

Kiedy wyniki matury poprawkowej 2022

Etapy Wyniki matur 2022 - termin poprawkowy 
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 9 września 2022 r.
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.

 

 

Kiedy można odebrać świadectwo maturalne w sesji poprawkowej 2022

Maturzyści informację o wynikach matury poprawkowej będą mogli sprawdzić 9 września 2022 r. Od 9 września 2022 r. będą mogli również odbrać świadectwo dojrzałości w swojej szkole.

 

Kiedy składać dokumenty na studia 2022

Kandydaci na studia mogą rejestrować się w elektronicznych systemach rekrutacji (IRK, ERK) już od 1 marca 2022, choć większość szkół wyższych umożliwia to od maja lub czerwca 2022 r. Maturzyści poznają wyniki matur 5 lipca 2022 r. wtedy też niezwłocznie powinni wprowadzić dane z wynikami do uczelnianych systemów rekrutacyjnych. Zazwyczaj pierwsze listy rankingowe pojawiają się już po kilku dniach.

W I turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na większości polskich uczelni publicznych składanie dokumentów (dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia) odbywa się w terminie od 5 lipca do 27 lipca 2022 r.

W przypadku nie wypełnienia miejsc na poszczególne kierunki studiów zostają uruchamanie kolejne tury rekrutacji. Niektóre uczelnie przyjmują aplikacje na studia nawet do 15 października 2022.

Sprawdź terminy elektronicznej rejestracji i jak wygląda rekrutacja na studia 2022.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia na popularnych uczelniach:

 • Uniwersytet Warszawski: 19.07.2022
 • Politechnika Warszawska: 11.07.2022
 • Uniwersytet Jagielloński: 15.07.2022
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 18.07.2022
 • Politechnika Poznańska: 11.07.2022
 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 12.07.2022
 • Uniwersytet Gdański: 29.07.2022
 • Politechnika Gdańska: 14.07.2022

*dotyczy I tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

sprawdź więcej wyniki rekrutacji na studia 2022

 

Rekrutacja na studia. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Czym są dokumenty rekrutacyjne i czy mogą się one różnić w zależności od uczelni i dziedziny studiów? Na które studia świadectwo dojrzałości otwiera drogę do przyjęcia, a na których jest tylko jednym z wielu elementów?

Najważniejszym dokumentem składanym w procesie rekrutacji na studia jest świadectwo dojrzałości. Do niego należy zazwyczaj dołączyć jeszcze formularz, czy też ankietę osobową, ale nie oznacza to, że na tym postępowanie kwalifikacyjne się kończy.

dowiedz się więcej: dokumenty rekrutacyjne na studia

 

Składanie dokumentów na studia na popularnych uczelniach

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2022 do 19.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 12.07.2022 do 23.07.2022
 • Politechnika Łódzka: do 12.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Politechnika Warszawska: od 12.07.2022 do 15.07.2022
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: od 21.07.2022 do 26.07.2022
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: od 19.07.2022 do 27.07.2022
 • Uniwersytet Jagielloński: od 5.07.2022 do 7.07.2022
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: od 15.07.2022 do 19.07.2022
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: do 15.07.2022
 • Politechnika Śląska w Gliwicach: do 18.07.2022

*terminy dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze rekrutacji

zobacz więcej: terminy składania dokumentów na studia 2022

 

Czytaj także:

 

matura poprawkowa 2022

 

wyniki matura poprawkowa 2022

 

niezdana matura 2022 co dalej

 

studia 2022

 

terminy rekrutacji na studia 2022

 

rekrutacja na studia 2022

 

 

wyniki matur

 

 

Wyniki egzaminów maturalnych 2021 - czy pandemia wyszła na dobre?

 

W poniedziałek, 5 lipca 2021, poznaliśmy wyniki zeszłorocznych matur. Jak poszło maturzystom? Zdecydowanie lepiej niż polskim piłkarzom na Mistrzostwach Europy.

 

Ilu maturzystów zdało maturę?

Maturę 2021 zdało 74,5 % wszystkich osób podchodzących do egzaminów. Prawo do poprawki miało 17,7% osób, natomiast 7,8 % osób musiało przełknąć gorycz porażki i poczekać na swoją szansę do przyszłego roku.

 

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

273 419

100%

w tym:

 

osób, które zdały egzamin

203 593

74,5%

osób, które miały prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu

48 366

17,7%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

21 460

7,8%

 

Jak wygląda podział wyników na uczniów liceów ogólnokształcących i uczniów techników?

Spośród zeszłorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81%, a prawo do poprawki miało 13,2 % uczniów, natomiast spośród absolwentów techników maturę zdało 64% zdających, a prawo do poprawki miało 24,9 % osób.

Z maturalnymi zmaganiami najlepiej poradzili sobie abiturienci z województwa małopolskiego, a najsłabiej z województwa kujawsko- pomorskiego.

 

Procentowa zdawalność matury 2021 z podziałem na przedmioty obowiązkowe (wszystkie typy szkół):

 • Język polski: 93%
 • Matematyka: 79%

 

Języki obce:

 • angielski: 94%
 • niemiecki: 85%
 • rosyjski: 92%
 • włoski: 96%
 • francuski: 97%
 • hiszpański: 96%.

Warte odnotowania jest także to, że zeszłoroczna matura miała jeden z najniższych wskaźników dotyczących ściągania na egzaminach, czyli niesamodzielnego rozwiązywania zadań.

 

Ile osób podchodziło do matury?

Do egzaminu maturalnego w 2021 r. przystąpiło 273 419 absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Grono absolwentów liceów obejmowało 167 504 osoby, natomiast grono absolwentów techników 105 915 osób. Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku obowiązkowo zasiedli do pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

 

Jak przebiegały egzaminy?

Zeszłoroczne egzaminy, w związku z pandemią i koniecznością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym były przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, ogłoszonych w grudniu zeszłego roku. Zdający mieli obowiązek przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Podobnie do ubiegłorocznej matury, nie było egzaminów ustnych. Ponadto, chętni mogli przystąpić do maksymalnie sześciu egzaminów z przedmiotów do wyboru, w gronie których znajdowały się: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Aby zdać, należało uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych.

 

Wyniki zdających egzamin maturalny - ogółem

 

 

Wszyscy zdający

w tym:

absolwenci liceum ogólnokształcącego

absolwenci technikum

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

 

274831

 

100%

 

168499

 

100%

 

106332

 

100%

w tym:

liczba osób, które zdały maturę

226741

83%

147127

87%

79614

75%

liczba osób, które nie zdały matury

48090

17%

21372

13%

26718

25%

Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2021 r. – odsetek sukcesów

 

Wyniki zdających egzamin maturalny - przedmioty

 

Przedmiot

Poziom egzaminu

Odsetek sukcesów – wszyscy zdający

w tym:

absolwenci liceum ogólnokształcącego

absolwenci technikum

język polski

P*

95%

96%

93%

język białoruski

P

100%

100%

 

język litewski

P

100%

100%

 

język ukraiński

P

100%

100%

 

matematyka

P

84%

88%

77%

język angielski

P

94%

96%

92%

język francuski

P

97%

98%

69%

język hiszpański

P

97%

98%

84%

język niemiecki

P

87%

91%

83%

język rosyjski

P

93%

94%

91%

język włoski

P

96%

96%

100%

Zdawalność egzaminów z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym 2021 r.

* Poziom podstawowy.

 

Zdawalność egzaminu w województwach

 

Województwo

Absolwenci z 2021 r.

Liczba zdających

Odsetek sukcesów

dolnośląskie

17 641

71,6%

kujawsko-pomorskie

14 124

70,1%

lubelskie

16 046

73,1%

lubuskie

6 249

72,2%

łódzkie

17 027

72,8%

małopolskie

26 630

78,1%

mazowieckie

42 862

79,2%

opolskie

6 152

72,9%

podkarpackie

16 719

74,7%

podlaskie

8 713

81,5%

pomorskie

17 222

71,5%

śląskie

29 684

72,8%

świętokrzyskie

8 914

74,5%

warmińsko-mazurskie

9 597

71,6%

wielkopolskie

25 398

74,2%

zachodniopomorskie

10 441

70,0%

 

Sukces?

Podczas konferencji prasowej z udziałem wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego oraz dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika podkreślano, że wyniki egzaminów można uznać za dobre i zadowalające, a wszelakie przypuszczenia i zwiastowania maturalnego dramatu nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.

Skoro przedstawiciele ministerstwa oraz CKE uznają wyniki zeszłorocznych matur za dobre, to może warto zrezygnować z tradycyjnego modelu nauczania i cały proces kształcenia realizować wyłącznie w trybie zdalnym?

Naturalnie, traktujmy taką propozycję z przymrużeniem oka, bowiem taka formuła nikomu nie wyszłaby na dobre, ale warto zastanowić się nad kondycją tradycyjnego szkolnictwa, skoro lepsze wyniki osiągane są w czasach pandemii, obostrzeń, dystansu i nauki w domach.

 

Jak wyglądały matury 2022

 

Przypomnijmy, że na wszystkich tegorocznych maturzystów czeka obligatoryjny pisemny egzamin z trzech najważniejszych przedmiotów – języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki, a dla uczniów z wykładowym językiem mniejszości narodowych, również egzamin z danego języka oraz z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

 

W arkuszach znajdą się zarówno zadania zamknięte (test wyboru), jak i otwarte – wymagające pisemnych odpowiedzi. W ubiegłych latach maturzyści uczestniczyli również w egzaminach ustnych z języka polskiego, języka nowożytnego oraz języków mniejszości narodowych, etniczych oraz regionalnych.

 

W ich przypadku także trzeba było osiągnąć co najmniej trzydziestoprocentowy wynik, ale zazwyczaj nie był on brany pod uwagę podczas rekrutacji na studia na polskich uczelniach wyższych. W tym roku plany egzaminów ustnych również zostały pokrzyżowane przez pandemię koronawirusa. Ze względu na zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa egzaminy ustne po prostu się nie odbędą więc maturzyści, którzy odczuwają stres przed publicznymi wystąpieniami, najprawdopodobniej odczują ulgę.

 

Co jednak ważne, w 2022 r. do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej mogą przystąpić osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

 

 

Wyniki matury wstępem na studia wyższe

 

Absolwenci szkół średnich, którzy chcą dostać się na wybrane kierunki studiów, na ogół nie poprzestawali wyłącznie na zdawaniu trzech podstawowych przedmiotów. Obecnie egzaminem maturalnym objęte są niemal wszystkie szkolne przedmioty. Największą szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają przede wszystkim te osoby, które część egzaminów pisały na poziomie rozszerzonym i wybrały przedmioty z puli dodatkowej.

 

Przykładowo – osoby, które chciałyby rozpocząć w przyszłości studia na kierunku zarządzanie, oprócz pozytywnie zdanych egzaminów z trzech przedmiotów podstawowych (język polski, język obcy nowożytny, matematyka) mogą z powodzeniem wybrać również przedmioty takie jak: informatyka, historia, geografia, wos, fizyka, biologia czy chemia. To właśnie one znacząco zwiększają szansę, że maturzyści będą mogli w październiku przekroczyć próg (być może nawet wirtualny!) wymarzonej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej na temat zasady rekrutacji na studia 2022.

 

 

Poprawa matury 2022

 

Nie każdy jednak wypada podczas egzaminów maturalnych tak dobrze, jak chciał. Na szczęście każdy może wziąć udział w egzaminach poprawkowych. Część uczelni uruchamia dodatkowe rekrutacje, dzięki którym można dostać się na studia w kolejnych turach. Nawet jeśli okaże się 5 lipca, że wyniki z jednego przedmiotu obowiązkowego nie przekraczają 30% lub po prostu nie są satysfakcjonujące, można śmiało jeszcze raz zadbać o swoją intelektualną przyszłość. Każdy z nas zna bowiem kogoś, kto w pogoni za marzeniami potrafił nawet kilkukrotnie poprawiać swoją maturę, by zacząć studia chociażby na kierunku lekarskim czy na prawie.

 

Maturalne egzaminy poprawkowe dla osób, które nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został jej unieważniony, zaczną się we wtorek 23 sierpnia o godzinie 9:00. Ich wyniki będą znane już 9 września. Maturzyści, którzy zdali egzamin poprawkowy mają szansę jeszcze studiować w roku akademickim 2022/2023 - tam, gdzie zostały jeszcze wolne miejsca, ponieważ uczelnie przeprowadzają kolejne tury naboru.

 

A co z osobami, które nie zdały egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu lub chcą poprawić wynik jeśli uzyskały wynik co najmniej 30%? W takim przypadku absolwent może przystąpić ponownie do matury w okresie pięciu lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdawał maturę pierwszy raz. Czyli osoby, które nie zdały matury w 2022 r. lub chcą poprawić jej wynik mogą to zrobić najwcześniej w maju 2023 r.

 

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

wystartowały matury 2022

matura z historii 2022

matura z języka włoskiego 2022

matura z chemii 2022

matura z języka niemieckiego 2022

matura WOS 2022

matura z języka rosyjskiego 2022

matura z biologii 2022

matura z matematyki 2022 (poziom rozszerzony)

matura z języka hiszpańskiego (poziom rozszerzony)

matura z języka polskiego 2022 (poziom rozszerzony)

matura z języka francuskiego 2022 (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

matura z języka angielskiego 2022 (poziom rozszerzony)

matura 2022 z filozofii

matura 2022 przecieki z języka angielskiego

matura z języka angielskiego 2022 (poziom podstawowy)

matura z języków obcych nowożytnych 2022

matura z matematyki 2022

matura z historii muzyki 2022

matura z języka polskiego 2022

matura z języka polskiego 2022 - przecieki

matura z języka łacińskiego i kultury antycznej 2022

ile trwają egzaminy - matura 2022

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białej Podlaskiej

Filia AWF w Białej Podlaskiej
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia WSB w Cieszynie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia WSB w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa

Rekrutacja na studia w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska we Wrocławiu
Coventry University Wroclaw
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

Rekrutacja na studia w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (3)

Anna odpowiedz

Nie wiem, z czego wynika zadowolenie ministerstwa i CKE. Chyba nie za bardzo można porównywać wyniki matur 2021 z tymi z 2020 roku, skoro zmieniono zakres materiał z matematyki i zmniejszono ilość punktów możliwych do osiągnięcia. Czyli matury były łatwiejsze. Dane zawyżają duże miasta, gdzie większość maturzystów korzystała z korepetycji. Trudno więc mówić o sukcesie polskiego szkolnictwa. Nauczanie zdalne to całkowita porażka w przypadku dzieci i młodzieży. Szkoła oprócz przekazywania wiedzy ma za zadanie uczenie funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Twierdzenie, że zajęcia zdalne dobrze przygotowały uczniów do matury jest próbą usprawiedliwienia błędnych decyzji.

UBuskiewicz odpowiedz

Późno. Tyle czekać?

Sylwek odpowiedz

To chory kraj żeby uczniowie czekali dwa miesiące na wyniki. A czemu przy takich komputerach nie za dwa tygodnie. To jest chore nawet tacy młodzi dwa miesiące w nerwach. Kuźwa mac

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Rekrutacja na uczelniach

Łódź

Warszawa

Kraków

Poznań

Katowice i woj. śląskie

Lublin

Kielce

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Szczecin

Gdańsk | Gdynia | Sopot

Rzeszów

Częstochowa

Białystok

Bielsko-Biała

Koszalin

Słupsk

Siedlce

Nowy Sącz

Biała Podlaska