Matura 2023 - terminy, zmiany i przedmioty

Matura 2023 - terminy, zmiany i przedmioty

Matura 2023 - terminy, zmiany i przedmioty

01.10.2022

Matura 2023. Kiedy jakie egzaminy?

Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 23 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 19 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym od 21 do 22 sierpnia 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 8 września 2023 r.

Deklaracje maturalne mogą być złożone elekronicznie (e-deklaracja) w systemie ZIU na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl lub tradycyjnie (papierowo u dyrektora szkoły) do 30 września 2022 r. (deklaracja wstępna) oraz do 7 lutego 2023 r. (deklaracja ostateczna).

pobierz deklaracja papierowa

Po terminie deklaracji ostatecznej nie będzie już można dokonywać zmian przedmiotów i poziomu egzaminów. W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie obowiązywać będzie deklaracja wstępna.

 

Co znajdziesz w artykule

terminy matury próbnej 2022

terminy matury 2023

terminy deklaracji maturalnych 2023

terminy matury dodatkowej 2023

terminy wyników matury 2023

terminy matury poprawkowej 2023

terminy wyników matury poprawkowej 2023

przedmioty obowiązkowe 2023

przedmioty dodatkowe 2023

ile procent żeby zdać maturę 2023

zmiany na maturze 2023

lista lektur matura 2023

co warto wiedzieć przed maturą

terminy rekrutacji na studia 2022

 

Harmonogram matur 2023

W przypadku egzaminów maturalnych, najczęstszą zbitką wypowiadanych pytań jest: Co? Gdzie? Kiedy? Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram egzaminów na 2023 rok.

 

Terminy matury 2023 - część pisemna (termin główny)

DATA
GODZINA 9:00
GODZINA 14:00
4 maja 2023
(czwartek)
Język polski – pp*
-
5 maja 2023
(piątek)
język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
8 maja 2023
(poniedziałek)
matematyka – pp
język hiszpański – pr*
język hiszpański – dj*
9 maja 2023
(wtorek)
język angielski – pr
język angielski – dj
filozofia – pr
10 maja 2023
(środa)
wiedza o społeczeństwie – pr
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
11 maja 2023
(czwartek)
biologia – pr
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
12 maja 2023
(piątek)
matematyka – pr
język francuski– pr
język francuski– dj 
15 maja 2023
(poniedziałek)
chemia – pr
historia muzyki – pr
16 maja 2023
(wtorek)
geografia – pr
języki mniejszości narodowych – pp

17 maja 2023

(środa)

język polski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
18 maja 2023
(czwartek)
historia – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
19 maja 2023
(piatek)
fizyka – pr
historia sztuki – pr
22 maja 2023
(poniedziałek)
informatyka – pr

język kaszubski – pr j

język łemkowski – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr

23 maja 2023
(wtorek)
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)*
godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego (termin główny)
 

10-23 maja

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

 

 

Legenda:

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

dj – poziom dwujęzyczny

 

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Matury próbne - terminy

Jak informuje CKE próbne matury na poziomie podstawowym odbędą się od 28 do 30 września, a kolejne od 12 do 22 grudnia 2022. Egzaminy będą przeprowadzane w nowej formule 2023. Udział szkół w próbnych maturach jest nieobowiązkowy. Egzaminy odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

DATA GODZINA 9:00 CZAS TRWANIA

28 września 2022

(środa)

język polski (poziom podstawowy) 240 minut

29 września 2022

(czwartek)

matematyka (poziom podstawowy) 180 minut

30 września 2022

(piątek)

języki obce nowożytne (poziom podstawowy):

 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski
120 minut

 

 

Kiedy matura w terminie dodatkowym 2023

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego przeznaczony jest dla osób, które ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotnie nie mogły przystąpiść do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 19 czerwca 2023 r.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)

DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00

1 czerwca 2023

czwartek

język polski – pp**

-

2 czerwca 2023

piątek

matematyka – pp

matematyka – pr

5 czerwca 2023

poniedziałek

język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

filozofia – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr

historia muzyki – pr

6 czerwca 2023

wtorek

biologia – pr

język angielski – pr

język angielski – dj**

7 czerwca 2023

środa

wiedza o społeczeństwie – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

12 czerwca 2023

poniedziałek

chemia – pr

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

13 czerwca 2023

wtorek

historia – pr

historia sztuki – pr

14 czerwca 2023

środa

geografia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

15 czerwca 2023

czwartek

fizyka – pr

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

16 czerwca 2023

piątek

informatyka – pr

język polski – pr

język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

zadania w języku obcym***

19 czerwca 2023

poniedziałek

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

 

Część ustna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)
 

5-7 czerwca

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

 

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2023 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Deklaracje maturalne. Do kiedy trzeba je złożyć?

Słowo „deklaracja” brzmi bardzo poważnie, ale nie trzeba się go bać. Chodzi o to, aby w oficjalnej formie przedstawić chęć zdawania matury. Każda osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów musi złożyć pisemną deklarację przystąpienia do tych egzaminów. Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. w postaci papierowej (pobierz deklaracjęalbo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci.

Deklarację w postaci elektronicznej zdający może wypełnić i złożyć w systemie (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl. Login i hasło uczniowie ostanich klas powinni otrzymać od dyrektora szkoły do 25 września 2022 r.

Warto zaznaczyć, że maturalna deklaracja może być „wstępna” i „ostateczna”. Oznacza to, że możemy zmienić zdanie. 

 

 

Deklaracja wstępna

Należy złożyć do 30 września 2022 r.

 

Deklaracja ostateczna

Należy złożyć do 7 lutego 2023 r.

 

 

 

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz osób, o których mowa w sekcji 2.6.). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

 

 

Kiedy wyniki egzaminu maturalnego 2023

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023 r.

 

Ogłoszenie wyników matur organizowanych przez CKE od zawsze budzi wiele emocji wśród przyszłych studentów. Każdy bowiem chce wypaść jak najlepiej – od tego zależy bowiem, czy maturzyści znajdą się na listach osób przyjętych uczelni wyższych w Polsce. W tym roku dodatkowe emocje budzi pandemia koronawirusa. Matury zostały zmodyfikowane.

 

Gdzie znajdziesz wyniki matury 2023

Maturzyści, aby poznać wyniki, będą musieli zalogować się na portal uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w systemie ZIU. Swój indywidualny login i hasło każdy abiturient liceum lub technikum poznał jeszcze w szkole.

 

 

Okręgowe Komisje Egazminacyjne

 

OKE WOJEWÓDZTWA
OKE Gdańsk pomorskie, kujawsko-pomorskie
OKE Jaworzno śląskie
OKE Kraków małopolskie, podkarpackie, lubelskie
OKE Łomża podlaskie, warmińsko-mazurskie
OKE Łódź łódzkie, świętokrzyskie
OKE Poznań wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie
OKE Warszawa mazowieckie
OKE Wrocław dolnośląskie, opolskie

 

 

Co należy zrobić, by zalogować się do OKE?

 

 1. Wejść do systemu OKE i wybrać zakładkę „uczeń”.
 2. Wpisać numer PESEL (login) oraz hasło.

Jeśli maturzysta zgubił swoje hasło, musi ponownie zwrócić się do szkoły o wygenerowanie nowego zabezpieczenia. Każdy uczeń będzie miał prawo do wglądu swoich prac, ale wymaga to wcześniejszego zgłoszenia do OKE.

 

dowiedz się więcej wyniki matury 2022

 

Jak będą wyglądały matury w 2023 r.

Egzamin maturalny w 2023 r. zostanie przeprowadzony w 2 formułach 2015 i 2023 z przedmiotów obowiązkowych (część pisemna oraz ustna) i dodatkowych w części pisemnej.

Egzamin maturalny w formule 2023

 • uczniowie 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowewydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

 

Egzamin maturalny w formule 2015

 • uczniowie 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 • wszyscy absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół artystycznych oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie
 • absolwenci liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018– 2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • osoby, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny

 

Przedmioty obowiązkowe - matura 2023:

Na maturze 2023 r. obowiązkowo musimy przystąpić do egzaminu w części ustnej oraz pisemnej.

 

CZĘŚĆ PISEMNA 

Lista przedmiotów obowiązkowych matura 2023:

 • język polski (na poziomie podstawowym),
 • matematyka (na poziomie podstawowym),

 • język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym),

 • język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym) - dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej

 

CZĘŚĆ USTNA

 • język polski (bez określania poziomu)

 • język obcy nowożytny (bez określania poziomu)

 • język mniejszości – narodowej (bez określania poziomu) - absolwenci szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

 

 

Przedmioty dodatkowe - matura 2023

Egzamin z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej przeprowadzany jest na poziomie rozszerzonym. Dla części ustnej nie określa się poziomu dla przedmiotów dodatkowych.

Wyjątkiem są języki nowożytne, które absolwenci mogą zdawać w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym oraz w części ustnej bez określania poziomu albo dwujęzycznym.

W 2023 roku absolwent może przystąpić do maksymalnie sześciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych (w tym jeden obowiązkowy) na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

CZĘŚĆ PISEMNA 

Lista przedmiotów dodatkowych matura 2023

 1. biologia
 2. chemia
 3. filozofia
 4. fizyka
 5. geografia
 6. historia
 7. historia muzyki
 8. historia sztuki
 9. informatyka
 10. język łaciński i kultura antyczna
 11. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 12. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 13. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 14. język polski
 15. język regionalny (język kaszubski)
 16. matematyka
 17. wiedza o społeczeństwie

 

CZĘŚĆ USTNA 

Lista przedmiotów dodatkowych matura 2023 - część ustna

 1. język angielski (bop albo dj)
 2. język francuski (bop albo dj)
 3. język hiszpański (bop albo dj)
 4. język niemiecki (bop albo dj)
 5. język rosyjski (bop albo dj)
 6. język włoski (bop albo dj)
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bop)
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bop)
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bop)
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bop)
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bop)
 12. język kaszubski jako język regionalny (bop)

 

Legenda

bop - bez określania poziomu

dj - poziom dwujęzyczny

 

Ile przedmiotów dodatkowych można zdawać na maturze?

W roku 2023 r. absolwenci mogą podejść do egzaminu do maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych, który jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem języków nowożytnych, które mogą być zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).

 

Jakie przedmioty dodatkowe zdawać na maturze?

Zacznijmy od tego, że tegoroczni maturzyści mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Który przedmiot z tak długiej listy wybrać? To zależy od co najmniej dwóch czynników. Po pierwsze, istotne jest to, który najbardziej nas interesuje i który sprawia nam największą łatwość? To proste. Jeśli interesuje nas historia, nauka sprawia nam przyjemność i uzyskujemy dobre oceny, to warto wybrać właśnie historię.

Drugim czynnikiem jest pomysł na studia. Należy sprawdzić wymagania rekrutacyjne obowiązujące na wybranym przez nas kierunku.

Co zdawać na maturze: wymagania rekrutacyjne na studia 2023

 

Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za zdany

W 2023 roku absolwenci, aby zdali maturę muszą uzyskać conajmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (bez określania progu).

Absolwenci szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej muszą obowiązkowo przystąpić do egazminu z języka danej mniejszości narodowej w części ustnej. Uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

 

Ile procent, aby zdać maturę w 2023

Egzaminy obowiązkowe - część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny (spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) – bez określania poziomu (minimum 30%)

 

Egzaminy obowiązkowe część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu)

 

Absolwenci z językiem nauczania mniejszości narodowej

Obowiązkowo zdają egzamin z języka danej mniejszości narodowej w części pisemnej na poziomie podstawowym.

Absolwenci szkoły lub oddziału dwujęzycznego

W Formule 2023, obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego

W formule 2015 - absolwenci 4-letniego technikum z lat 2006–2023 albo branżowej szkoły II stopnia z lat 2022-2023 oraz w formule 2023 - absolwenci wszystkich szkół

Nie muszą zdawać przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jeżeli posiadają świadectwo lub certyfikat lub dyplom zawodowy na poziomie technika.

 

matura 2021 poprawka

 

Niezdana matura co dalej

Czasami każdemu może powinąć się noga, nie inaczej jest w przypadku matury. Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

W przypadku osób zdających maturę w 2023 r. poraz pierwszy, mogą przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu 2023 r. jeśli przystąpiły się do wszystkich egazminów z przedmiotów obowiązkowych i co najmniej jednego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdały tylko jednego egzaminu pisemnego w terminie głównym lub dodatkowym. 

czytaj dalej niezdana matura co mam zrobić

 

Kiedy matura poprawkowa w 2023 roku

Naturalnie, znacząca mniejszość osób zdających zakłada, że przyda im się termin poprawkowy, choć z maturą, tak jak z każdym aspektem życia, bywa różnie. Na szczęście, nie trzeba nucić ostatniej zwrotki przeboju Czerwonych Gitar – „Matura”, ze słowami „Znów za rok matura”, gdyż część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023, we wtorek o godz. 9:00, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych - 21 sierpnia 2023 r.

 

Do egzaminu maturalnego 2023 w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: 1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ 2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023 – do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym) i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

 

Do kiedy deklaracja - matura poprawkowa w 2023 roku

Aby wszystko poszło po naszej myśli i poprawkowa matura mogła się odbyć, musimy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

matura

 

Kiedy wyniki matury poprawkowej 2023

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur poprawkowych 8 września 2023 r. Wtedy też przekaże szkołom świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. Tego samego dnia technika i licea zobowiązane są do wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Co zrozumiałe, osoby które nie zdały egzaminu nie mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2023/2024, a ponowną szansę zdania egzaminu dojrzałości otrzymają w przyszłym roku.

dowiedz się więcej wyniki matury poprawkowej 2022

 

Odwołanie, czyli jeśli uznamy, że zostaliśmy ocenieni niewłaściwie

Warto znać swoje prawa, a takie przysługują nam także, gdy zdajemy maturę. Po pierwsze, mamy prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminów. Co jeśli nie zgadzamy się z naszymi wynikami?

Należy zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy zebranych punktów. Taki wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania opisanego wyżej wglądu.

Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Weryfikacja naszych obiekcji i zażaleń dokonywana jest w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Odpowiedź otrzymujemy w formie pisemnej. Powinna przyjść do nas w terminie czternastu dni.

 

Czy matura jest wymagana na studia w wyższych uczelniach?

Matura jest egzaminem, który sprawdza poziom wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania z wybranych przedmiotów na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku zdawania matury, jest ona jedak wymagana od kandydatów na studia w uczelniach wyższych.

Matura zastępuje egazmin wstępny (na niektórych kierunkach wciąż wymagany np. architektura), a wyniki z poszczególnych przedmiotów brane są pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

Zmiany na maturze 2023

W 2023 roku maturzyści będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Ze zdawania 1 przedmiotu na PR mogą zrezygnować osoby posiadającje dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe).

wszystko o zmianach na maturze 2023

 

Lista lektur - matura 2023 (Formuła 2023 zakres podstawowy)

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni na Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 6. Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
 7. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 13. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 14. William Szekspir, Makbet
 15. Molier, Skąpiec;
 16. Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
 17. Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 18. Juliusz Słowacki, Kordian;
 19. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
 20. Bolesław Prus, Lalka
 21. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 22. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 23. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 24. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 25. Stefan Żeromski, Przedwiośnie;
 26. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 27. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 28. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 29. Albert Camus, Dżuma;
 30. George Orwell, Rok 1984;
 31. Sławomir Mrożek, Tango;
 32. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 33. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 34. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 35. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 36. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego

 

Utwory poetyckie w części pisemnej

 • Bogurodzica
 • Lament świętokrzyski (fragmenty)
 • Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, treny IX, X, XI, XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości
 • Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój
 • Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty)

żródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf

 

Lista lektur - matura 2023 (zakres rozszerzony)

 1. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 2. Platon, Państwo (fragmenty);
 3. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 4. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 5. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 6. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 7. William Szekspir, Hamlet;
 8. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 9. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 10. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 11. Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 12. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 13. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 14. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 15. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 16. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 17. wybrane eseje następujących autorów: Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze). 

 

Utwory poetyckie

 • Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny – rapsod, Fortepian Szopena

źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PR.pdf

 

 

ZOBACZ TAKŻE

za nami matura 2022

matura z informatyki 2022

matura z fizyki 2022

matura z geografii 2022

matura z historii 2022

matura z języków mniejszości narodowych 2022

matura z chemii 2022

matura z języka włoskiego 2022

matura WOS 2022

matura z języka niemieckiego 2022

matura z biologii 2022

matura z języka rosyjskiego 2022

matura z matematyki 2022 (poziom rozszerzony)

matura z języka hiszpańskiego (poziom rozszerzony)

matura z języka polskiego 2022 (poziom rozszerzony)

matura z języka francuskiego 2022 (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

matura z języka angielskiego 2022 (poziom rozszerzony)

matura 2022 z filozofii

matura 2022 przecieki z języka angielskiego

matura z języka angielskiego 2022

matura z języków obcych nowożytnych 2022

matura z matematyki 2022

matura z historii muzyki 2022

matura z języka polskiego 2022

jak będzie wyglądać matura 2022

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białej Podlaskiej

Filia AWF w Białej Podlaskiej
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia WSB w Cieszynie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia WSB w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa

Rekrutacja na studia w Lesznie

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)
Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)
Coventry University Wroclaw
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

Rekrutacja na studia w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie
Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (20)

Julie odpowiedz

thank a lot for your web site it aids a great deal. http://www.zltgo.com/home.php?mod=space&uid=249505

Bobonick odpowiedz

Podczas egzaminów podstawowych nie powinno być innych rozszerzeń. Np. podstawowa matematyka a o 14.00 Rozszerzona historia muzyki. Dwa egzaminy na których wymagana jest duża koncentracja. I co z tego że historię muzyki zdaje mało osób.

Masakraaa odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Warto się jeszcze uczyć czy lepiej już sobie odpocząć?

Rabin W odpowiedzi do: Masakraaa odpowiedz

Warto

Tak warto W odpowiedzi do: Masakraaa odpowiedz

Nie warto

Thomanicar odpowiedz

S?lf-Im?r?v?m?nt ?nd success g? h?nd in hand. T?king th? steps to make yours?lf a b?tt?r and m?r? well-rounded individu?l will ?r?ve t? be ? wise decisi?n. https://thoughtoftheday.btcfreedom.design Th? wis? ?ers?n f?els th? pain ?f on? ?rr?w. The unwise f??ls th? ??in ?f two. Wh?n l??king f?r wise w?rds, the best ones ?ften come from ?ur ?ld?rs. Y?u'v? heard that it's wise to l?arn from ?xperience, but it is wis?r t? l?arn from th? ?x??rience ?f others. W? t?nd t? think of gr??t thinkers ?nd innov?tors as s?loists, but th? truth is that th? gre?t?st inn?v?tive thinking d??sn't occur in a v?cuum. Innovation r?sults from c?ll?bor?tion. Some of us think h?lding ?n mak?s us str?ng, but som?tim?s it is l?tting go. But wh?t I've disc?v?red ?ver time is th?t some of the wisest ?eopl? I kn?w h?ve ?ls? been some of th? m?st br?k?n p?ople. Don't wast? ?our tim? with ?x?lanati?ns, p??pl? only he?r what th?y w?nt t? he?r. To m?k? difficult d?cisions wis?ly, it h?l?s to hav? a systematic pr?cess f?r assessing ?ach ch?ic? and its c?ns?quenc?s - th? ??t?ntial im??ct ?n each ?s??ct ?f y?ur lif?. E?ch of us ex?erienc?s defe?ts in lif?. W? can transf?rm d?fe?t int? victor? if w? l?arn fr?m lif??s whuppings.

Mickie odpowiedz

Wow, attractive website. Thnx ... https://vitrinetecnica.crt04.org.br/author/maressacavallarodeq/

Jenny odpowiedz

I like this site - its so usefull and helpfull. https://jobsinnigeria.careers/author/kellsieleppernf/

XD odpowiedz

Matura to bzdura

Niski poziom odpowiedz pokaż odpowiedzi (4)

W piereszej klasie liceum zrobilam maturę prubna z angielskiego i uwaga średnia ocen byla 83 procent. To jest tak łatwe ze nawet uczniowie byli w szoku. Poziom matury to tak mniej więcej uczen po 8 klasie

Ali W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Najwyraźniej miałaś dobry poziom z tego języka, co nie zmienia faktu, że nie wszyscy w Polsce mają podobnie. A na studia i tak jest konkurs, więc póki wszyscy nie piszą matur na 100%,jakieś zróżnicowanie jest.

adi W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Jak na maturze zrobisz takie ortografa jak prubna, to marny twój los. Dla ciebie widać 8 klasa klasa to za wysoki poziom.

Wysoki poziom W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Zrup prubno mature s polaka a bendziesz zdziwony

ZawodówkaXD W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Maturę napisała w 1lo ale jakoś do słownika za trudno było zajrzeć

zestresowana odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

macie jakieś przeczucia co będzie

egzaminator CKE W odpowiedzi do: zestresowana odpowiedz

mniej więcej

Strega W odpowiedzi do: zestresowana odpowiedz

Ja tylko nie chcę gara sportiva ?

What W odpowiedzi do: egzaminator CKE odpowiedz

Na przykład co? Ja obstawiam na polski wesele albo dziady cz.3

Len odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Komentuje Pierwszy

marta W odpowiedzi do: Len odpowiedz

gratulacje jesteś pierwszy

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Rekrutacja na uczelniach

Łódź

Warszawa

Kraków

Poznań

Katowice i woj. śląskie

Lublin

Kielce

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Szczecin

Gdańsk | Gdynia | Sopot

Rzeszów

Częstochowa

Białystok

Bielsko-Biała

Koszalin

Słupsk

Siedlce

Nowy Sącz

Biała Podlaska