Dodaj do ulubionych

Philosophy studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Philosphy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Philosophy to studia filozoficzne prowadzone w języku angielskim. Zajęcia realizowane są przez wyspecjalizowanych dydaktyków, którzy doświadczenie zdobyli w Polsce i za granicą. Studenci mają okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu różnych działów filozofii. Zgłębiają historię tradycyjnej filozofii europejskiej przy uwzględnieniu filozofii analitycznej. Uczęszczają między innymi na ontologię i epistemologię, które stanowią podstawę edukacji filozoficznej.

Absolwenci mają okazję pracować w instytucjach edukacyjnych, wydawnictwach, firmach PR, agencjach reklamowych i mass mediach, jak również w urzędach publicznych, organizacjach politycznych i jednostkach samorządowych.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Konkurs świadectw dojrzałości. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PHILOSOPHY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Philosophy stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku philosophy

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHILOSOPHY?

Kierunek philosophy opracowany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci mają okazję uczęszczać na kursy z historii filozofii, które ułatwiają zrozumienie treści i ewolucji najważniejszych idei i programów badawczych cywilizacji Zachodu. Zgłębiają zagadnienia związane z etyką i estetyką, a także rozwijają teoretyczne zrozumienie świata wartości oraz emocjonalną i moralną wrażliwość.

W trakcie zdobywanego kształcenia studenci uczą się szacunku dla powinności obywatelskich, a także wykazują związki między systemami normatywnymi ­– prawnymi, moralnymi, religijnymi. Uczęszczają na logikę i semiotykę logiczną.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Philosophy możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie nauki w zakresie kierunku philosophy studenci mają okazję analizować język naturalny i struktury teorii naukowych. Uczęszczają na zajęcia z antropologii filozoficznej, filozofii społecznej i filozofii kultury, dzięki czemu mają okazję zrozumieć złożone relacje między stylem życia, kulturą intelektualną, a celami elit społecznych w różnych czasach i społeczeństwach.

Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę z zakresu filozofii działania, filozofii umysłu, filozofii polityki i prawa. Nauczysz się analizować idee filozoficzne oraz formułować i rozwiązywać problemy teoretyczne. Nabędziesz umiejętność rozumienia innych ludzi i kultur, a także będziesz w stanie interpretować zachowania jednostek i społeczeństw.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PHILOSOPHY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHILOSOPHY?

Studia na kierunku Philosophy trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku philosophy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PHILOSOPHY STUDIA I STOPNIA

PHILOSOPHY STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek philosophy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

Konkurs świadectw dojrzałości. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku philosophy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek philosophy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PHILOSOPHY?

Studia na kierunku Philosophy dają wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Absolwenci mają okazję poszczycić się nabytymi umiejętnościami językowymi w zakresie języka angielskiego, co ułatwia zatrudnienie w Polsce i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Philosophy:

  • instytucje edukacyjne
  • wydawnictwa
  • firmy PR
  • agencje reklamowe i mass media

Absolwenci zatrudniani są także w urzędach publicznych, organizacjach politycznych i jednostkach samorządowych. Potrafią oni wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł anglojęzycznych, a także konstruować i rekonstruować różnego typu argumentacje w języku angielskim.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHILOSOPHY

Komentarze (0)