Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | zarządzanie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności zarządzanie możesz podjąć na 58 uczelniach publicznych oraz 94 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | zarządzanie - uczelnie >

Opis kierunku

Zarządzanie co roku cieszy się sporym zainteresowaniem, co sprawia, że zalicza się do jednych z najpopularniejszych kierunków studiów. Dzieje się tak za sprawą interdyscyplinarnego charakteru Zarządzania, co oznacza, że składa się z wielu dziedzin nauki takich jak psychologia, socjologia, marketing, finanse i ekonomia. Może się wydawać, że są to z pozoru niełączące się dziedziny, jednak w czasie studiów zobaczysz, że mają ze sobą wiele wspólnego. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, rachunkowości, a także poznasz taktyki autoprezentacji i rozwiniesz swoją kreatywność.

 

Specjalności

Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie: zarządzanie w bankowości i finansach, zarządzanie w biznesie, zarządzanie w branży e – commerce, zarządzanie w gospodarce cyfrowej, zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii, zarządzanie w korporacjach, marketing, bankowość.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku zarządzanie najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 
Ceny

Studia stacjononarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 3120 zł do 14900 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku studiów Zarządzanie mogą znaleźć pracę w wielu przedsiębiorstwach i korporacjach głównie na stanowiskach kierowniczych. Odnajdą się oni w wielu sektorach np. w administracji samorządowej i publicznej, bankowości oraz przemyśle np. jako kontroler jakości lub specjalista do spraw zarządzania.

 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie?

Studia na kierunku zarządzanie mają interdyscyplinarny charakter – oznacza to, że zakres nauki obejmuje wiele dziedzin naukowych. Przyszli studenci już podczas procesu rekrutacji mają szansę na zaprezentowanie swoich rozległych horyzontów.

Konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo wysokaW rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne aplikowało ponad 29 tys. kandytatów.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie:

  • informatyka,
  • historia,
  • geografia,
  • matematyka,
  • wos,
  • język obcy,
  • fizyka,
  • biologia,
  • chemia,
  • język polski

 

Język polski, matematyka i język obcy nowożytni stanowią absolutną podstawę egzaminu maturalnego, lecz oprócz nich kandydaci muszą wybrać co najmniej (!) jeden dodatkowy przedmiot, który otworzy im dalsze drzwi kształcenia. Spośród przedmiotów do wyboru będą to przykładowo: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, czy informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie +

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Płońsku stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum w Gdańsku

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie - zasady rekrutacji