Ekoenergetyka - Poznań

Ekoenergetyka - Poznań

Ekoenergetyka - Poznań

Studia w Poznaniu 

ekoenergetyka

Odkryj ekoenergetykę w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ekoenergetyka studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku ekoenergetyka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ekoenergetyka - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek ekoenergetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Ekoenergetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekoenergetyka?

Jeśli rozważasz studia w zakresie ekoenergetyki, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Pamiętaj, że w zależności od poziomu i trybu kształcenia wymogi kwalifikacyjne mogą być inne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekoenergetyka w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKOENERGETYKA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

EKOENERGETYKA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKOENERGETYKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

EKOENERGETYKA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOENERGETYKA W POZNANIU?

Ekoenergetyka to nowatorski kierunek, odpowiadający na potrzeby współczesnego rynku pracy. Interdyscyplinarnie opracowywany program studiów wypełniony jest najważniejszymi przedmiotami, a także umożliwia zdobycie lub rozwinięcie potrzebnych do pracy umiejętności.

Studenci będą mieli okazję zapoznać się z technologiami wykorzystywania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła, a także ze sposobami konwersji biomasy na biopaliwa.

Dowiesz się także, jak pozyskuje się biogaz oraz na czym polega projektowanie, budowa i eksploatacja biogazowni. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności projektowe i eksploatacyjne odnoszące się do paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ekoenergetyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Ekoenergetykę możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) lub cztery lata (studia inżynierskie niestacjonarne).

Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Zajęcia w ich zakresie zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie odbywają się w trakcie trzech semestrów (półtora roku).

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Ekoenergetyka to nowoczesna propozycja kształcenia, której kompleksowo opracowany program studiów wypełniony jest takimi przedmiotami jak: mikrobiologia z elementami biologii roślin, inżynieria materiałowa, silniki i siłownie kogeneracyjne, energia wiatru i siłownie wiatrowe.

Zajęcia mają charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, a prowadzone są w przystosowanych do tego merytorycznie i technologicznie pracowniach komputerowych i laboratoryjnych oraz w salach wykładowych.

Studenci uczęszczają na zajęcia ogólne, podstawowe i kierunkowe. Zdobywają lub rozwijają umiejętności analityczne i projektowe. Zapoznają się z technologiami wykorzystywania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła, dowiadują się, jak pozyskiwać biogaz, zgłębiają technologie pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOENERGETYKA W POZNANIU?

Studia na kierunku Ekoenergetyka trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKOENERGETYKA W POZNANIU?

Absolwenci ekoenergetyki szczycą się wiedzą z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych i ochrony środowiska, a także umiejętnościami sprowadzającymi się do wykorzystywania tej wiedzy w ramach pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, uwzględniając przy tym ochronę środowiska, to jest ekoenergetykę.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ekoenergetyka:

 • jednostki gospodarcze, które wymagają wiedzy technicznej, rolniczej, informatycznej
 • gałęzie produkcji związane z sektorem gospodarki żywnościowej, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa
 • ochrona środowiska

Zawodowo absolwenci zajmują się projektowaniem i eksploatacją obiektów technicznych, nadzorowaniem procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, które występują w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza tych pochodzenia rolniczego.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekoenergetyka w Poznaniu?

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

EKOENERGETYKA - ważne informacje

ekoenergetyka studia

studia inżynierskie i techniczne w Poznaniu

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki inżynierskie i techniczne w Poznaniu

informatyka
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

Komentarze (0)