Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - Bydgoszcz

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - Bydgoszcz

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Odkryj innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną?

Unikatowy kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną przyciąga uwagę wielu kandydatów na studia. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Musisz zdać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ W BYDGOSZCZY?

Innowacyjność i zarządzanie strefą publiczną to kierunek, na którym odnajdą się osoby kreatywne, wiążące swoją drogę zawodową z zarządzaniem.

Studia tego typu dają absolwentom solidne podstawy teoretyczne i umiejętności praktyczne, które sprowadzają się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz zarządzania sferą publiczną. Dzięki temu z pewnością odnajdziesz się na różnych stanowiskach w instytucjach publicznych, agencjach marketingowych, w szeroko pojmowanym biznesie.

Zdobywane kompetencje w dużej mierze będą odnosić się do kreowania, wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w sferze prywatnej, biznesowej, publicznej. Dowiesz się, na czym polega nowoczesna komunikacja marketingowa oraz poznasz funkcje zarządzania w organizacjach.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy realizowany jest w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach.

Stacjonarna (dzienna) forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny może być realizowany zaocznie (w weekendy) i wieczorowo (od poniedziałku do piątku). Zweryfikuj, w jaki sposób tego typu kierunek możesz studiować niestacjonarnie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Tryb niestacjonarny zazwyczaj podlega opłacie.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w zakresie innowacyjności i zarządzania sferą publiczną pozwolą Ci zdobyć kompetencje odnoszące się do inicjowania zmiany, planowania i organizowania działań w różnych wymiarach sfery publicznej, a także w biznesie.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a okazję wybrać specjalizację, która może mieć duże znaczenie podczas wyznaczania ścieżki kariery. Możesz zająć się zarówno kreowaniem marki państwa i instytucji publicznych, zarządzaniem rozwojem i wizerunkiem miast, jak i promocją wsi bądź zarządzaniem biura (office manager).

Interdyscyplinarnie konstruowany program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych, specjalistycznych. Dowiesz się, jak funkcjonuje miasto oraz instytucje, które odpowiadają za jego rozwój.

Będziesz zgłębiał/a zagadnienia odnoszące się do zarządzania i rozwoju obszarów wiejskich, a także zyskasz kompetencje w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi w pracy administracyjnej lub w pracy związanej z obiegiem dokumentacji oraz ochroną danych osobowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ W BYDGOSZCZY?

Zdobywane przez studentów kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną wykształcenie jest dostosowane do wymagań współczesnego rynku pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną:

 • agencje rozwoju regionalnego
 • przedsiębiorstwa zajmujące się rozwojem regionalnym
 • instytucje kultury
 • biura konsultingowe
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje administracji publicznej

Absolwenci mogą pracować w jednostkach samorządowych urzędów gmin i powiatów, w jednostkach, które zajmują się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, a także w obszarze brandingu, reklamy i public relations. Są przygotowani do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która może specjalizować się, na przykład w doradztwie w zakresie tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego.

Gdzie studiować na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ - ważne informacje

innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną studia

studia ekonomiczne w Bydgoszczy

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)