Animacja kultury - Szczecin

Animacja kultury - Szczecin

Animacja kultury - Szczecin

Studia w Szczecin 

animacja kultura

Odkryj animację kultury w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Animacja kultury studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku animacja kultury to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Animacja kultury - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek animacja kultury

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Animacja kultury stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek animacja kultury?

Animacja kultury to popularny kierunek kształcenia. Ponieważ chętnych jest dużo, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które uczelnie poszczególne ustalają indywidualnie. Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Pamiętaj, że w zależności od poziomu kształcenia wymogi kwalifikacyjne mogą być inne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Animacja kultury w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANIMACJA KULTURY SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

ANIMACJA KULTURY SZCZECIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANIMACJA KULTURY SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY W SZCZECINIE?

Animacja kultury to propozycja kształcenia, która odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Kompleksowo opracowany kierunek pozwoli Ci zdobyć wiedzę i opanować umiejętności odnoszące się do organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku.

W trakcie realizowanych zajęć studenci uczą się stosować metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach.

Nauczysz się także planować i realizować projekty kulturalne oraz organizować i promować imprezy i wydarzenia o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym. Zajęcia odbywają się nie tylko w zaciszach uniwersyteckich sal wykładowych, ale również w ternie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Animacja kultury możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia w zakresie animacji kultury możesz realizować w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata, studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają dwa lata i uzupełniają wiedzę zdobytą na poziomie pierwszego stopnia.

Stacjonarna forma kształcenia prowadzona jest od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie poszczególnych wydziałów. Kandydaci muszą uiścić opłatę rekrutacyjną.  

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie konstruowanym programie studiów kierunku animacja kultury znajdziesz takie przedmioty jak: plener artystyczno-metodyczny, trening kreatywności, metodyka działalności kulturalnej, przemysły kreatywne, ekopedagogika, metodyka pracy animatora wolnoczasowego. Studenci uczęszczają na przedmioty ogólne, praktyczne i zawodowe. Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się promować wydarzenia kulturalne z wykorzystaniem elementów public relations i marketingu. Zdobędziesz wiedzę i kompetencje umożliwiające planowanie i realizację projektów kulturalnych różnego rodzaju. Wykształcisz umiejętności diagnostyczne, które ułatwią weryfikowanie potrzeb społeczności lokalnych oraz wpłyną na opiekę nad dziedzictwem kulturowym.

Studenci rozwijają kompetencje kierownicze, które umożliwią zarządzanie instytucjami kultury. Nauczysz się także wykorzystywać metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Animacja kultury trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY W SZCZECINIE?

Animacja kultury to popularny kierunek studiów, który odpowiada na zapotrzebowania współczesnych pracodawców. Absolwenci mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia, ale zdobywają także odpowiednią wiedzę i kompetencje, które umożliwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie działalności kulturowej i dydaktycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku animacja kultury:

 • instytucje i placówki, które prowadzą działalność kulturalną (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe)
 • państwowe instytucje kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury)
 • samorządowe placówki kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe)
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej

Możesz pracować także w organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych oraz w prywatnych agencjach, galeriach, biurach, które zajmują się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą.

Gdzie studiować na kierunku animacja kultury w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek animacja kultury w Szczecinie

 • Uniwersytet Szczeciński

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Animacja kultury w Szczecinie?

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

ANIMACJA KULTURY - ważne informacje

animacja kultury studia

studia pedagogiczne w Szczecinie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki pedagogiczne w Szczecinie

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Szczecinie

Komentarze (0)