Kulturoznawstwo studia online - Łódź

Kulturoznawstwo studia online - Łódź

Kulturoznawstwo studia online - Łódź
Dodaj do ulubionych

Kulturoznawstwo Łódź - studia online

Studia online na kierunku Kulturoznawstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kulturoznawstwo w Łodzi w zakresie studiów online to idealny wybór dla osób, które szukają kreatywnego kierunku, umożliwiające poznanie tajników kompozycji i aranżacji. Studenci mają okazję zapoznać się z pracą na planie filmowym, teatralnym, przy eventach kulturalnych. Zajęcia prowadzone są przez czynnych zawodowo dydaktyków, którzy uczestniczą w życiu artystycznym.

Absolwenci zatrudniani są w firmach fonograficznych i studiach nagraniowych, klubach muzycznych, firmach impresaryjnych, instytucjach organizujących koncerty, eventy, festiwale, rozgłośniach radiowych oraz innych mediach, instytucjach i organizacjach kultury, agencjach reklamy.

czytaj dalej wszystko o Kulturoznawstwo studia online - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek kulturoznawstwo - studia online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo - studia online +

Filia w Jaśle stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: online

Filia w Sieradzu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: online

Filia w Świdnicy stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: online

Filia w Trzciance stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: online

Filia w Warszawie stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: online

Filia w Wodzisławiu Śląskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: online

Studia online AHE w Łodzi stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: online

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo - studia online

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne uczelnie ustalają indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od poziomu i trybu kształcenia wymogi kwalifikacyjne mogą się różnić. Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty we wskazanym terminie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kulturoznawstwo w Łodzi - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kulturoznawstwo - studia online w Łodzi

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO W ŁODZI?

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarne studia humanistyczne, które pozwolą Ci nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, a uczą się między innymi projektować i realizować wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane grono akademickie, które w dużej mierze jest czynne zawodowo i wciąż działa w kulturze i sztuce. Kierunek ma inspirować do podejmowania własnych działań promocyjnych i twórczej pracy. Prócz zajęć online studenci uczęszczają także na przedmioty, które odbywają się na uczelni.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia online na kierunku Kulturoznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studiując kulturoznawstwo, masz szansę zdobyć wiedzę w zakresie zarządzania w obszarze kultury, związaną z problematyką promocji i reklamy oraz organizacją przedsięwzięć kulturalnych. Nauczysz się projektować i realizować wydarzenia kulturalne i artystyczne, nabędziesz umiejętność rozpoznawania i analizowania zjawisk kultury współczesnej z uwzględnieniem specyfiki mediów, a także poznasz formy nowoczesnego zarządzania w kulturze i pozyskiwania środków finansowych.

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak: kultura audiowizualna, kultura muzyczna, kultura popularna, logika i semiotyka, marketing i public relations, metodyka zarządzania kompetencjami, historia kultury, antropologia kultury.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Łodzi

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO W ŁODZI?

Studia na kierunku Kulturoznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO W ŁODZI?

Absolwenci kulturoznawstwa mają wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Pracują między innymi w firmach impresaryjnych, instytucjach organizujących koncerty, eventy, festiwale, w firmach fonograficznych i studiach nagraniowych, agencjach reklamy, instytucjach i organizacjach kultury, firmach producenckich, studiach filmowych, domach produkcyjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kulturoznawstwo:

  • instytucje i organizacje kultury
  • agencje reklamy
  • media
  • ośrodkach sztuki i kultury: w kinach, teatrach, muzeach, galeriach, centrach sztuki
  • własna firma
  • firmy producenckie

Absolwenci pracują w charakterze kreatywnych twórców kampanii reklamowych w obszarze kultury, specjalista do spraw PR, marketingu i promocji w sferze kultury, w charakterze dziennikarzy prasy, radia lub TV w dziale kultury, jako organizatorzy i twórcy wydarzeń kulturalno-artystycznych, muzycznych, filmowych i teatralnych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

sprawdź wszystko o: studia online

Kierunki humanistyczne w Łodzi

logopedia
Rozwiń

Komentarze (0)