Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wrocław

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wrocław

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wrocław

Studia we Wrocławiu

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć na kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne rozwiną wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Ponadto nauczą się analizowania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, a także przeciwdziałania działalności przestępczej oraz terrorystycznej. W czasie studiów skupią się na nauce technik kryminalistycznych i ich zastosowania w praktyce zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, firmach ochroniarskich, służbach mundurowych, służbach bezpieczeństwa, czy w organizacjach międzynarodowych.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Europeistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku europeistyka

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

Wszystkie osoby, które zainteresowane są rozpoczęciem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, powinny bardzo dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego, tylko on bowiem stanowić będzie przepustkę do rozpoczęcia tej nowej, intelektualnej przygody. 

Przyszli studenci bezpieczeństwa wewnętrznego już na poziomie rekrutacji muszą zaprezentować rozległą wiedzę o państwowości, historii oraz o elementach prawa. Nie zwlekaj zatem i swoje przygotowania zacznij już dziś!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

1. Dla kogo ten kierunek

Każdy z nas pragnie żyć z poczuciem bezpieczeństwa, to naturalna i pierwotna potrzeba. Na co dzień nie myślimy jednak, co stanie się z nami chociażby podczas napadu terrorystycznego. Jedno jest pewne – chcemy żyć z poczuciem, że jesteśmy bezpieczni, że państwo, w którym żyjemy zapewnia nam najbardziej optymalne warunki do życia. Wiedząc, że nie groźni nam nic złego, możemy świadomie się rozwijać. By było to możliwe wewnętrzne organy państwa do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego muszą nieustannie się rozwijać i doskonalić.

Współcześnie dbałość o poczucie bezpieczeństwa obywateli danego państwa jest niezwykle ważna. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są zatem niezwykle popularne, ponieważ wciąż potrzeba specjalistów, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom będą mogli to bezpieczeństwo zapewniać. Warto jednak podkreślić, że te prestiżowe studia nie są dobre dla każdego. Osoby, które myślą o ich rozpoczęciu, musi cechować zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy pod presją oraz niezwykła sprawność fizyczna.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia w uczelniach niepublicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zazwyczaj są odpłatny.

 

3. Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu dostrzegły, że studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w ostatnich latach stały się wyjątkowo popularne. W tym dolnośląskim mieście studenckim swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz zatem na dwóch uczelniach. Możesz wybierać spośród propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego (studia podyplomowe) oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, zastanów się, która z tych ofert będzie najbliższa twoim oczekiwaniom.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego muszą mieć świadomość, że przed nimi wiele intensywnych godzin nauki. Specjaliści, którzy zajmują się ochroną państwa, nie tylko doskonale znają obowiązujące przepisy prawne, lecz przede wszystkim potrafią je wykorzystywać w praktyce podczas planowania programów profilaktycznych i działań zapobiegających przestępczości, czy terroryzmowi. Na osoby kształcące się na tym kierunku czeka także rozbudowana propozycja zajęć terenowych, podczas których dbać będą one o swoją sprawność fizyczną.

 

4. Praca po studiach

Naczelnym celem wszystkich organów państwa jest zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeństwa. Chcemy żyć w miejscach, które stwarzają jak najbardziej komfortowe warunki do rozwoju, pracy, czerpania radości z życia. By mogło się to spełniać, potrzebni są wciąż specjaliści – młodzi i wykwalifikowani – którzy będą nam te warunki stwarzać. Oznacza to, że absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego w ogóle nie powinni mieć problemu ze znalezieniem stabilnego i rozwojowego zatrudnienia.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają na pracę w różnego rodzaju organach administracji rządowej i samorządowej. Możesz pracować w instytucjach, które zajmują się tworzeniem planów profilaktycznych, czy zapobieganiem przestępczości. Jednostki ochrony państwa takie jak straż i policja również czekają na absolwentów tego kierunku. Oprócz tego możesz z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą, której profil opierać będzie się na świadczeniu usług związanych z ochroną i prewencją. Praca po tych studiach może dać wiele satysfakcji osobom, które do wykonywania swojego zawodu podchodzą z pasją.

Coraz częściej jest tak, że chcemy zarówno rozwijać się intelektualnie, jak i dbać o swoją karierę zawodową. Polskie ośrodki coraz częściej dostrzegają tę zależność i zapewniają studentom jak najbardziej komfortowe warunki nauki. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możesz zatem rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Zastanów się, który z nich będzie najbardziej odpowiadać twoim oczekiwaniom. Studia stacjonarne mają charakter regularnych spotkań w tygodniu. Jeżeli wybierzesz studia zaoczne, to będziesz poszerzać wiedzę podczas weekendowych zjazdów naukowych. Warto jedynie podkreślić, że studia zaoczne wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest wyjątkowo rozległy i obejmuje wiele rozbudowanych aspektów. Studenci będą uczestniczyć w wielu wykładach, ćwiczeniach praktycznych oraz zajęciach terenowych. Wszystko to zapewni im doskonałe przygotowanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Przykładowe przedmioty kształcenia ogólnego obejmują podstawy:

 • prawa;
 • ekonomii;
 • socjologii.

 

Najważniejszą część kształcenia obejmują jednak te przedmioty, które związane są z kształceniem kierunkowym. Studenci podczas ich trwania będą poznawać szczegółowe zagadnienia odnoszące się do bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia we Wrocławiu kształcą bowiem jedynie najlepszych profesjonalistów, których wiedza jest rozległa. Pasjonaci tego kierunku będą się zatem dokształcać z zagadnień takich jak:

 • bezpieczeństwo: państwa i społeczne;
 • bezpieczeństwo informatyczne;
 • teoria bezpieczeństwa;
 • terroryzm;
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych itd.

 

To oczywiście przykłady przedmiotów, z którymi stykać się będą studenci. W przypadku nauki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne największe znaczenie mają przede wszystkim umiejętności. Oczywiście muszą być one podparte rzetelną wiedzą, dobry specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego cechuje się przede wszystkim umiejętnością analitycznego myślenia, działania pod presją czasu oraz w sytuacjach kryzysowych.

Najistotniejszą rolę odgrywa tutaj przede wszystkim umiejętność kierowania grupą – tylko profesjonalista potrafi zapanować nad nią w sposób spokojny, ale jednocześnie konkretny. Trudne jest zachowanie równowagi podczas działań kryzysowych, a to właśnie do obowiązków osoby przeprowadzającej akcję należy opanowanie przerażonych mas. Te niezwykle trudne kompetencje będą szczególnie rozwijane podczas studiów na tym kierunku.

Warto także wspomnieć o specjalizacjach, które kształcić będą już wyjątkowo wąskie kwalifikacje. Studenci mogą wybrać przykładowo:

 • cyberbezpieczeństwo;
 • czy służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa.
Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studenci swoją przygodę z bezpieczeństwem wewnętrznym rozpoczynają od studiów licencjackich. Jest to kształcenie pierwszego stopnia, które trwa trzy lata. Studenci poznają podstawowe zagadnienia i rozwijają niezbędne kompetencje. Ostatni rok nauki przygotowuje także do obrony pracy dyplomowej. 

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

Osoby, które kończą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, nie powinny w ogóle martwić się o zatrudnienie w przyszłości. Uczelnie we Wrocławiu kształcą jedynie najlepszych specjalistów, którzy swoją karierę mogą rozwijać wielopłaszczyznowo.

Dziś coraz częściej kładziemy nacisk na aspekty związane z obronnością państwa – chcemy żyć szczęśliwie i w spokoju, bez lęku o naszą przyszłość. Podstawą naszego życia powinno być poczucie, że mieszkamy w miejscu, w którym nie wydarzy się nic złego, a jeżeli już do takiej sytuacji dojdzie, to będziemy mogli liczyć na szybką i profesjonalną pomóc.

By wszystko to było możliwe, potrzebni są specjaliści z zakresu obronności. Mogą oni podejmować bardzo owocną współpracę z:

 • jednostkami administracji rządowej i samorządowej;
 • Policją, Strażą Graniczną, Wojskiem Polskim;
 • organami takimi jak ABW oraz BOR;
 • organizacjami pożytku publicznego;
 • agendami Unii Europejskiej itd.

 

Kariera specjalistów do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego zależy przede wszystkim od ich aspiracji i oczekiwań. Mogą oni pracować w wyżej wymienionych organach, ale równie dobrze mogą występować w roli ekspertów i komentatorów przebiegu działań kryzysowych w kraju.

Zakres obowiązków absolwentów tego kierunku będzie obejmować planowanie działań prewencyjnych, zarządzanie akcją obronną, przeciwdziałanie przestępczości, śledzenie i ograniczenie terroryzmu, przeciwdziałanie internetowej przestępczości itd. Obecnie osoby zajmujące się wykonywaniem tego zawodu mają ręce pełne pracy, ponieważ paradoksalnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym musi się zwiększać dbałość o ochronę państwa.

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowani są także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która świadczyć będzie usługi związane z ochroną osób oraz mienia.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą podjąć wiele zawodów związanych z bezpieczeństwem. Największym zainteresowaniem cieszą się m.in.: policjant, funkcjonariusz celno-skarbowy oraz funkcjonariusz Straży Granicznej. Jakie obowiązki do nich należą i ile zarabiają miesięcznie?

 

Policjant

Obowiązki policjanta trudno jednoznacznie określić, ponieważ wyglądają one inaczej zależności od wydziału, w którym pracuje. Do najogólniejszych zadań zalicza się m.in. dbanie o utrzymanie porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, działania zapobiegawcze i edukacyjne, a także zwalczanie przestępczości. Policjanci po ukończeniu Bezpieczeństwa wewnętrznego mogą pracować np. w wydziałach kryminalnych, dochodzeniowo-śledczych lub do walki z przestępczością. Mediana zarobków policjanta wynosi około 5150 zł brutto.

 

Funkcjonariusz celno–skarbowy

Pracuje on np. na lotniskach lub na granicach. Odpowiada on za sprawowanie pieczy nas przebiegiem odprawy celnej, a także za kontrolę towarów wjeżdżających i wyjeżdzających z Polski. Nalicza należności celne i opłaty podatkowe od wwożonych lub wywożonych towarów. Najważniejszym obowiązkiem funkcjonariusza celno-skarbowego jest wykluczanie wszelkich prób przemytu substancji i artykułów wybuchowych, broni oraz substancji psychoaktywnych. Mediana zarobków funkcjonariusza celno-skarbowego wynosi około 6130 zł brutto miesięcznie.

 

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Podejmuje on pracę na granicach państwa i odpowiada za kontrolę ruchu granicznego, co oznacza, że prowadzi nadzór nad osobami wjeżdzającymi lub wyjeżdżającymi z państwa, sprawdzając czy nie odpowiadają oni np. za przemyt lub czy nie są nielegalnymi emigrantami. Wydaje również pozwolenia na przekroczenie granicy. Mediana miesięcznych zarobków funkcjonariusza straży granicznej wynosi około 7010 zł brutto.

Źródła: wynagrodzenia.pl/ pracuj.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że podane wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Zróżnicowanie w stawkach uzależnione jest od wykształcenia, ukończonych dodatkowych kursów i szkoleń, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków obcych, wielkości firmy oraz miejsca pracy – wynagrodzenia bardzo często różnią się w zależności od województwa i miasta.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

1. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu realizowany jest w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Na kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne odnajdą się osoby, które myślą analitycznie, potrafią pracować pod presją czasu oraz chciałyby związać swoje życie zawodowe z pracą w służbach bezpieczeństwa. Studiując na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, są to: cyberbezpieczeństwo, kryminologia i kryminalistyka, służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa oraz specjalista BHP.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą pracować w służbach bezpieczeństwa. Studenci w trakcie zajęć i praktyk, zostaną przygotowani do umiejętnego analizowania przepisów prawa i ich wykorzystywania w praktyce. Absolwenci będą przygotowani w zakresie wskazywania zagrożeń, które mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa oraz jak radzić sobie z realnym niebezpieczeństwem. W toku studiów studentom przekazywana jest umiejętność pozyskiwania i ochrony informacji.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu to m.in. ekonomia, język obcy, podstawy prawy, podstawy komunikacji społecznej, socjologia, systemy polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne UE, ruchu społeczne, patologie społeczne z elementami profilaktyki oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej m.in. w Policji, strażach, służbach lub inspekcjach.

Dowiedz się więcej

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczony jest dla osób, które chcą przeciwdziałać zagrożeniom bezpieczeństwa w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej. Studiując na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, możesz wybrać jedna z oferowanych specjalności, są to: bezpieczeństwo państwa, cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie, kryminologia z elementami kryminalistyki, menedżer BHP, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych oraz służby policyjne i bezpieczeństwo lokalne.

Wykwalifikowana kadra przekazuje studentom Bezpieczeństwa wewnętrznego wiedzę i informacje m.in. z zagrożeń bezpieczeństwa państwa np. militarnego, działań prewencyjnych, kryminalistyki i wiktymologii. W czasie studiów studenci dowiadują się jak działa system bezpieczeństwa narodowego, a także jak zorganizowane są systemy bezpieczeństwa w firmach prywatnych.

Przedmioty, z jakimi mogą zmierzyć się studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego to m.in. podstawy prawne ochrony informacji niejawnych, dokumentacja z zakresu informacji niejawnych, archiwizacja dokumentów, kryminologia, podstawy wiktymologii, podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń oraz zabezpieczanie aplikacji i usług internetowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w organizacjach pożytku publicznego, ABW, BOR, w Policji, Straży Granicznej oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu realizowane jest w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczony jest dla osób, które chcą zajmować się bezpieczeństwem oraz obszarem działań w jego zakresie. Decydując się na Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu, możesz wybrać jedną z trzech z oferowanych specjalności: kryminologia i kryminalistyka, cyberprzestępczość lub zarządzanie kryzysowe.

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne są, idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą uzyskać wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Studenci zostają przygotowani przez wykwalikowaną do kierowania zespołem i przetwarzania informacji.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego to m.in. techniki śledcze, profil przestępcy, psychologia w kryminalistyce, zagrożenie epidemią i pandemią, zjawisko bioterroryzmu, informatyka śledcza, szyfrowanie danych oraz systemy operacyjne.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w służbach mundurowych, służbach celnych, służbach specjalnych, organizacjach samorządowych oraz pozarządowych, korporacjach, a także w sektorze związanych z bezpieczeństwem informacji.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wybiera coraz więcej absolwentów szkół średnich. Za ich popularnością może stać ciekawe i dynamiczne zatrudnienie w przyszłości, należy jednak podkreślić, że nie jest to kierunek stworzonych dla wszystkich. Osoby, które go wybierają, powinny posiadać odpowiednie predyspozycje takie jak:

 • doskonała sprawność fizyczna;
 • umiejętność logicznego myślenia;
 • zdolność efektywnej pracy pod presją;
 • bezproblemowa praca w grupie;
 • dokładność, szczegółowość, skrupulatność.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Sam widzisz – nie są to cechy, które posiada każdy. Jeżeli jednak odnajdujesz je w sobie, to być może studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne czekają właśnie na ciebie. Pamiętaj, że twoją podstawową bronią w procedurze rekrutacyjnej są przede wszystkim wyniki otrzymane podczas egzaminu maturalnego.

By stać się jednym ze studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, to w swoich planach maturalnych musisz uwzględnić przedmioty takie jak: historia, WOS oraz jeden z przedmiotów: geografia, język polski lub matematyka. Nie zapomnij również o doskonałym przygotowaniu z dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego. Tylko twoje bardzo dobre wyniki z matury zapewnią ci na liście osób przyjętych.

Ciekawą, ale i ambitną propozycją jest wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Mogą sobie na nią pozwolić jedynie osoby, które lubią znacznie poszerzać swoją wiedzę. Jeżeli jesteś jedną z nich, to weź tę propozycję pod uwagę, ponieważ jeżeli będziesz laureatem lub finalistą olimpiady, to będziesz mieć zapewnione miejsce na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku bezpieczeństwa wewnętrznego pomyśl o olimpiadach takich jak:

 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności;
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej;
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych. Gdy już dostaniesz się na wymarzone studia, nie zapomnij dostarczyć do dziekanatu pakietu podstawowych dokumentów – zdjęć do legitymacji, skanów dowodu oraz świadectwa maturalnego. Nie bagatelizuj tego, by nie zostać skreślonym z list osób przyjętych.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

Studia prawnicze na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu dadzą dużo satysfakcji osobom, które nie boją się wyzwań.

Andrzej, student trzeciego roku, mówi:

Studia wybrałem trochę przypadkowo, sugerując się swoją pasją do sportu. Jednak zupełnie tego nie żałuję, bo nauka na tym kierunku daje mi poczucie, że w przyszłości znajdę naprawdę dobrą i ciekawą pracę, a to jest dla mnie najważniejsze.

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)