Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bydgoszcz

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bydgoszcz

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2021/2022, uczelnia niepubliczna w Bydgoszczy oferuje płatne studia w obu trybachCena za pierwszy rok studiów wynosi około 3450 zł.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy to popularny kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie wszechstronnego wykształcenia, niezbędnego, jeśli zawodowo chcesz zajmować się zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego. Poznasz także oprogramowanie symulacyjne do zarządzania kryzysowego.

W zależności od ukończonej specjalizacji absolwenci zatrudniani są w zespołach reagowania kryzysowego, służbach mundurowych, działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, strukturach administracji publicznej jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji, instytucjach państwowych i samorządowych jako specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Aby stać się studentem bezpieczeństwa wewnętrznego w Bydgoszczy, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Jedyne znaczenie mają wyniki, jakie osiągniesz podczas egzaminu dojrzałości, zastanów się zatem dobrze, dzięki którym przedmiotom osiągniesz swój cel. W przypadku nauki na tym kierunku wybór jest dość duży, ponieważ możesz wybierać spośród WOS-u, historii lub geografii. Pamiętaj, że studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają bardzo interdyscyplinarny charakter, więc im większe zaplecze wiedzy z zakresu nauk społeczno-prawnych, tym lepiej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy uchodzi za jeden z najbardziej popularnych. Studenci tego typu kształcenia mają okazję nabyć wszechstronną wiedzę, która przekazywana jest przez wyspecjalizowane grono pedagogiczne. Będziesz miał/a okazję zgłębiać szczegółowo nauki społeczne, nauki z zakresu praw człowieka, zasad funkcjonowania i organizacji państwa w odniesieniu do ustroju i struktury, a także wiedzę z zakresu procedur zarządzania państwem.

Nauczysz się wykorzystywać odpowiednie programy komputerowe, jak również specjalne oprogramowanie symulacyjne do zarządzania kryzysowego. Zajęcia będą odbywały się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych. Studenci mają szansę odwiedzić instytucje i obiekty ważne dla bezpieczeństwa publicznego. Są przygotowywani do pracy w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Bydgoszczy zdobywają wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, miejscu tych nauk w systemie nauk społecznych, a także uczą się, jak je stosować w życiu zawodowym. Zgłębiają treści odnoszące się do podziału władzy w państwie, a także o zadaniach i zasadach funkcjonowania organów państwa, również o usytuowaniu i roli administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu praktycznym.

W trakcie zdobywanego kształcenia zdobędziesz wiedzę o regulacjach prawnych, które są związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Poznają zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne. Mają szansę zapoznać się z realnymi i potencjalnymi zagrożeniami, które są związane z bezpieczeństwem wewnętrznym w ujęciu krajowym i regionalnym.

 

Umiejętności

Studia w Bydgoszczy na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwią Ci nabycie najważniejszych umiejętności i wiedzy istotnej w perspektywie wykonywania obowiązków zawodowych. Będziesz w stanie w prawidłowy sposób interpretować zjawiska i zagrożenia bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Nauczysz się posługiwać konkretnymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nauczysz się komunikować z otoczeniem w celu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Będziesz stosować technologie informatyczne w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa. Nauczysz się interpretować podstawowe zagrożenia, które są związane z bezpieczeństwem w komunikacji powszechnej i transporcie drogowym.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają świadomość, że zdobywana wiedza wymaga bycia na bieżąco, dlatego chętnie stawiają na dokształcanie. Potrafią działać i pracować w zespole, a także biorą odpowiedzialność za powierzane zadania. Określają priorytety, które pomagają sprecyzować istotę danego zadania.

Identyfikują i rozstrzygają dylematy, które wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem zawodu. Chętnie uczestniczą w przygotowaniu projektów społecznych zarówno politycznych, gospodarczych, jak i obywatelskich, a uwzględniają przy tym aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Są przygotowani do pracy w instytucjach administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Dbają o kondycję, sprawność fizyczną i sylwetkę, co jest niezwykle istotne w przypadku wykonywania poszczególnych zawodów.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia w zakresie kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy są dostosowywane do wybranej uczelni i specjalizacji. Prócz najważniejszych przedmiotów studenci mają szansę odbyć kurs strzelecki przy wykorzystaniu profesjonalnej, krótkiej i długiej broni. Wielu z nich wybiera praktyki zawodowe i dyplomowe, które są efektem wypracowanego programu z partnerami biznesowymi.

Będziesz miał/a okazję uczestniczyć w zajęciach z inicjowania i prowadzenia własnego biznesu, dzięki czemu będziesz w stanie w przyszłości poprowadzić samodzielnie firmę. Poszczególne przedmioty przygotują Cię do podjęcia pracy w zawodzie, między innymi w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

 

W programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo państwa
 • zarządzanie
 • teoria państwa i prawa
 • systemy polityczne i ekonomiczne państw 
 • historia wojen i wojskowości 
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego 
 • prawo konstytucyjne 
 • ustrój samorządu terytorialnego 
 • usytuowanie, znaczenie i rola Polski w Europie i na świecie 

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy przeznaczony jest dla osób, które interesują się bezpieczeństwem, kryminalistyką lub wojskowością. Odnajdą się tutaj osoby, które w życiu zawodowym chcą zajmować się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym i marzy im się praca w służbach mundurowych, administracji publicznej, agencji detektywistycznej.

Kierunek przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych, odpornych na sytuacje stresowe, a także komunikatywnych. Bardzo ważna jest także sprawność fizyczna. Studia są idealne dla osób, planujących zatrudnienie w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych RP i w wielu innych miejscach.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studenci swoją przygodę z bezpieczeństwem wewnętrznym rozpoczynają od trzyletnich studiów pierwszego stopnia. To czas otrzymywania podstawowych kwalifikacji i niezbędnej wiedzy, która potrzebna jest do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z przystąpieniem do egzaminu dyplomowego – studenci, u których przebiegł pomyślnie, otrzymują tytuły licencjatów. Absolwenci kształcenia pierwszego stopnia mogą rozpocząć także pierwsze aktywności zawodowe.

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Bydgoszczy przygotują Cię do podjęcia pracy zawodowej i naukowej. Potrafią oni wskazywać i diagnozować obszary zagrożeń bezpieczeństwa państwa, znają zasady organizacji i zabezpieczania imprez masowych. Potrafią odnaleźć się w funkcjonowaniu administracji publicznej i instytucji UE w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa. Oceniają i szacują ryzyko w stanach zagrożenia. Potrafią udzielać pierwszej pomocy oraz posługiwać się bronią krótką.

Absolwenci mają wiedzę na temat funkcjonariuszy publicznych, prawa cywilnego, zwalczania przestępczości i terroryzmu. Oceniają zagrożenia w komunikacji, dysfunkcje przestrzeni publicznych, patologie społeczne, ruchy społeczne i systemy polityczne. Są zatrudniani w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Policja
 • Siły Zbrojne RP
 • Służba Celna
 • ABW
 • Agencja Wywiadu
 • Straż Graniczna
 • organy administracji rządowej i samorządowej
 • firmy i instytucje z sektora ochrony osób i mienia
 • wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji
 • agencje detektywistyczne

Stanowisko pracy, które będziesz zajmować, może zależeć od zdobytego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, realizowanych specjalizacji.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • urzędnik państwowy
 • funkcjonariusz służb mundurowych
 • specjalista w dziale bezpieczeństwa
 • pracownik jednostek WOPR
 • specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Bydgoszczy - uczelnie:

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Na stronach internetowych wybranych uczelni znajdziesz szczegółową listę wraz z przelicznikiem punktowym, który pomoże Ci ustalić, jakie przedmioty maturalne warto zdawać.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą być fascynującą przygodą dla osób, które kochają wyzwania.

Mariusz, student trzeciego roku, mówi:

To studia, na które od zawsze chciałem aplikować. Podoba mi się duża liczba zajęć praktycznych, dzięki którym wiem, że zdobywam niezbędne kwalifikacje.

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Bydgoszczy


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)