Politologia - Zielona Góra

Politologia - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

Politologia studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

W sferze polityki dzieje się bardzo wiele i wydaje się, że jej głos nigdy nie cichnie ani w kraju, ani na arenie międzynarodowej. Jedni uważają, że tam, gdzie nie ma polityki, tam jest prawdziwa wolność. Niestety polityka funkcjonuje w naszym świecie, ponieważ paradoksalnie jedynie odgórna władza może ustanowić jakiś porządek. Francuski socjolog Gabriel Tarde stwierdził: „Fabryką władzy jest sfera publiczna i fabryka ta musi pracować nieustannie, a nie raz na cztery lata”. Politolodzy czuwają nad sferą publiczną w polityce i otrzymują odpowiednie wykształcenie, które pozwoli im odpowiednio zarządzać między innymi kampaniami politycznymi.

Kierunek politologia w Zielonej Górze wymaga kandydatów zaangażowanych, którzy żywo interesują się historią, polityką, a także ogólną strefą społeczną, ekonomiczną i gospodarczą nie tylko Polski, ale i innych państw. Jeśli tego typu nauki nie są Ci obce, a do tego z łatwością przyswajasz sobie treści z zakresu nauk humanistycznych i ekonomicznych, ten kierunek będzie dla Ciebie idealny.

Program studiów i gdzie studiowa

Studia humanistyczno-społeczne w Zielonej Górze w zakresie politologii możesz realizować na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia stara się zapewnić swoim studentom bogatą w najnowsze i najbardziej opłacalne kierunki ofertę, dlatego tak chętnie wiele osób decyduje się na różnego rodzaju studia humanistyczne, techniczne czy medyczne.

Program kształcenia z pewnością budowany jest na naukach odnoszących się do historii, polityki czy religii świata. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: konflikty społeczne, szkoła debatowania i sporu politycznego, administracja publiczna, prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa RP, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, stosunki międzynarodowe, siły zbrojne i służby bezpieczeństwa publicznego RP, współczesne spory i konflikty międzynarodowe, mniejszości narodowe w konfliktach zbrojnych, partie polityczne i systemy partyjne i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Zielonej Górze w zakresie politologii gwarantują absolwentom wykształcenie umiejętności, które przydadzą się w przypadku merytorycznego argumentowania, popartego własnymi poglądami politycznymi lub analizowania czy interpretowania poglądów i zdań odnoszących się do konfliktów i spraw wagi państwowej osób najbardziej w nie zaangażowane.

Abiturienci podejmują pracę w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w organach partii politycznych, a wreszcie w mediach. Biorą czynny udział w zmianach politycznych, a także planują strategie decyzyjne. Są przygotowywani do pracy w charakterze rzeczników prasowych, specjalistów do spraw polityki bądź sytuacji międzynarodowej, jak również do pracy badawczej.

czytaj dalej wszystko o Politologia - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek politologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek politologia w Zielonej Górze?

Kierunek politologia w Zielonej Górze uchodzi za jeden z najbardziej fascynujących i obleganych kierunków studiów humanistycznych ostatnich lat. Spowodowane może to być sytuacją polityczno-gospodarczą kraju również na arenie międzynarodowej. Jeśli pragniesz rozwijać się w zakresie nauk politycznych, musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych przedmiotów, to znaczy matematyki, języka polskiego czy języka obcego nowożytnego, powinieneś zdać przynajmniej jeden z zalecanych przedmiotów do wyboru takich jak: filozofia, historia, geografia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Przedmioty te możesz zdawać na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Politologia w Zielonej Górze - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POLITOLOGIA ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

POLITOLOGIA ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POLITOLOGIA ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku politologia w Zielonej górze

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku politologia w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do zapewniania komfortu studiowania, dlatego studia humanistyczne w zakresie politologii możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na spotkania w tygodniu, wybierz zajęcia weekendowe i studia niestacjonarne. Pamiętaj jednak, że studia zaoczne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia obfituje w zajęcia, dla których podporą są nauki historyczne, społeczne i polityczne. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • konflikty społeczne,
 • retoryka i argumentacja polityczna,
 • szkoła debatowania i sporu politycznego,
 • prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa RP,
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe,
 • siły zbrojne i służby bezpieczeństwa publicznego RP,
 • współczesne spory i konflikty międzynarodowe,
 • teorie geopolityczne XX i XXI wieku,
 • polityka społeczno-gospodarcza
 • i wiele innych.

Zajęcia prowadzone są w ramach konwersatoriów, ćwiczeń, wykładów czy seminariów. Studenci mogą rozwijać się w zakresie politologii lub relacji międzynarodowych. Ofertę specjalnościową bądź profili kierunkowych warto śledzić na stronach uczelni w Zielonej Górze, ponieważ zależy ona od zainteresowania studentów.

Studia humanistyczne w Zielonej Górze na kierunku politologia zapewniają studentom rozległą wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania polityki, dzięki czemu będą oni w stanie zrozumieć dynamikę zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Studenci rozwijają zdolności analityczne i interpretacyjne, które pozwolą na dokonywanie szczegółowych analiz i syntez życia społecznego. Udoskonalą także zdolności argumentacyjne, śmiałość w głoszeniu własnych poglądów, umiejętności decyzyjne, a także sprawność w komunikowaniu. Komunikacja przecież jest podstawą dobrej polityki, a przede wszystkim odpowiedniego przekazu.

Ile trwają studia na kierunku politologia w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak politologia możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to trzyletnie studia licencjackie, które po sześciu semestrach zapewniają tytuł licencjata i umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie. Studia pierwszego stopnia zapewniają gruntowne wykształcenie, jednak jest ono proponowane w podstawowym zakresie, który uzupełniają studia drugiego stopnia.

Studia magisterskie trwają cztery semestry. Po dwóch latach kształcenia uzyskujesz tytuł magistra, który poświadcza Twoje kompetencje i zwiększa perspektywy zawodowe. Studia drugiego stopnia może rozpocząć absolwent politologii lub abiturient kierunków pokrewnych takich jak na przykład bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, polityka społeczna, socjologia czy prawo.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek politologia w Zielonej Górze?

Kierunek politologia w Zielonej Górze wzbudza bardzo duże zainteresowanie przyszłych kandydatów na studia. Przyczyną może być oczywiście sytuacja polityczno-gospodarcza kraju, także na arenie międzynarodowej. Studia humanistyczne w tym zakresie wymagają odpowiedniego podejścia i zaangażowania. Nim zdecydujesz się na nie aplikować, zastanów się:

 • Czy nie masz problemu z nauką przedmiotów humanistycznych?
 • Czy w zakres Twoich zainteresowań wchodzą zagadnienia polityczno-społeczne?
 • Czy masz predyspozycje językowe i potrafisz pracować w zespole?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przynajmniej jeden przedmiot do wyboru na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Rozważ przede wszystkim geografię, historię, filozofię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie. Najwyższą ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści bez problemu plasują się na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie czy Olimpiadzie Geograficznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja wymaga przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, dowodu osobistego do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku politologia w Zielonej Górze?

Studia humanistyczne w Zielonej Górze na kierunku politologia przygotowują studentów do pracy w organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, również w mediach. Studenci przygotowywani są do roli analityków-ekspertów, którzy interpretują systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, myśli polityczne, obserwują zachodzące zmiany w sferze społecznej, politycznej czy gospodarczej. Politolodzy chętnie są zatrudniania w kancelariach (na przykład Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu), fundacjach i centrach informacji. Stają się specjalistami w zakresie komunikacji społecznej, kreują wizerunek publiczny, zajmują się public relations, marketingiem czy negocjacjami. Pracują w przedsiębiorstwach prowadzących wymianę handlową w skali międzynarodowej, w działach handlowych, a także w więziennictwie.

Studenci zajmują się doradztwem i zarządzaniem politycznym, strategiami bezpieczeństwa i prognozowaniem w polityce, ruchami społecznymi i politycznymi. Znajdują zatrudnienie w strukturach lokalnych i samorządowych, w organizacjach politycznych, społecznych, gospodarczych, krajowych i międzynarodowych. Pracują w zespołach analitycznych, szkoleniowych, diagnostycznych. Wielu absolwentów wybiera ścieżkę kariery w organizacjach pozarządowych, a także w mediach społecznościowych. W środkach masowego przekazu, a także w wydawnictwach abiturienci skupiają się na polityce zagranicznej i wewnętrznej. Wielu z nich decyduje się na karierę naukową w placówkach naukowo-badawczych o charakterze politologicznym. Możliwości pracy i rozwoju po kierunku politologia jest bardzo wiele, dlatego warto rozważyć tego typu studia humanistyczne. Strefa polityczna rozwija się niezwykle dynamicznie, dlatego specjalistów w tej dziedzinie nieustannie brakuje.

Jakie opinie mają studia na kierunku politologia w Zielonej Górze?

Politologia to kierunek, który uchodzi za niezwykle fascynujący, a plasuje się w dość elitarnym gronie studiów humanistycznych w Zielonej Górze.

Amadeusz, student trzeciego roku studiów licencjackich, wyjaśnił:

Wiedza odnosząca się do polityki jest niezwykle potrzebna, zwłaszcza jeśli chcemy zrozumieć to, jak działa współczesny świat. Osobiście chcę jak najbardziej uświadamiać społeczeństwo, dlatego już teraz zajmuję się różnego rodzaju szkoleniami. Kierunek jest bardzo ciekawy, polecam.

Kierunki humanistyczne w Zielonej Górze


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)