Zarządzanie - Częstochowa

Zarządzanie - Częstochowa

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Zarządzanie - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku Zarządzanie w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku zarządzanie w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w Częstochowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 17 lipca 2023 r. | Zarządzanie Częstochowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Częstochowie zarządzanie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (UHP) oraz Politechnice Częstochowskiej (PCZ) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane było przez ponad 29 tys. kandydatów. 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarzązanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Pokaż więcej
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzenie w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Zarządzanie zawiera w sobie kilka różnych zagadnień, co czyni ten kierunek interdyscyplinarnym i wszechstronnym. Jako że w tematyce Zarządzania odnajdziesz podstawy takich nauk, jak ekonomii, psychologii i matematyki, musisz być przygotowany do zdawania przedmiotów maturalnych odpowiadających tematyką wymienionym dziedzinom.

Aby dostać się na studia na kierunku Zarządzanie w Częstochowie, podejdź do matury z matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii oraz języka angielskiego i postaraj się uzyskać jak najwyższe wyniki, pamiętając, że grono konkurencji jest zazwyczaj niezwykle szerokie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Częstochowie

 

Niektóre kierunki studiów w Częstochowie odbywają się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Jako przyszły student staniesz przed możliwością wyboru najbardziej dogodnej dla siebie opcji, biorąc pod uwagę plany na przyszłość i aspiracje. Zatem w jaki sposób wybrać najlepiej? Wszystko zależy od tego, czy planujesz podjąć studia jako jedyną aktywność, wymagającą większego nakładu czasowego, czy też marzysz na przykład o równoległym zgłębianiu wiedzy kierunkowej z pełnoetatową pracą na pełną część etatu.

W pierwszym przypadku najprawdopodobniej najlepiej odnajdziesz się na studiach w trybie dziennym. Zagwarantują ci one możliwość systematycznego zdobywania wiedzy kierunkowej i nabywania wszystkich potrzebnych kompetencji bez konieczności nadrabiania materiału w domu. Na studia niestacjonarne natomiast powinieneś się zdecydować, jeśli nie będziesz miał zbyt dużo czasu na naukę w trakcie tygodnia roboczego lub z jakichś powodów wolisz uczyć się weekendowo. Weźmiesz wówczas udział w systematycznych zjazdach, odbywających się najczęściej dwa razy w miesiącu. Dla niektórych przyswojenie ogromnej dawki materiału kierunkowego w zaledwie kilka godzin jest nie lada wyczynem, jednak z pomocą wykładowców i osób prowadzących warsztaty praktyczne, zdołasz pogodzić każdą aktywność z nauką.

O tym, że umiejętności menedżerskie, poparte odpowiednimi kompetencjami interpersonalnymi są w cenie, wiedzą wszyscy przedsiębiorcy, zatrudniający większą grupę ludzi. Sukces wynikający z realizacji każdego z zadań jest nie tylko wypadkową zaangażowania i ambicji każdego z członków zespołu, ale również wiąże się z odpowiednim podejściem lidera, którego celem jest odpowiednie zmotywowanie ludzi i zadbanie o jak najbardziej satysfakcjonujący efekt końcowy. Studia na kierunku Zarządzanie stanowią atrakcyjną propozycję edukacyjną, która powstała, aby wykształcić grono młodych ludzi, chcących rozwijać naturalne predyspozycje menedżerskie, aby zająć w przyszłości stanowiska kierownicze.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia na kierunku Zarządzanie w Częstochowie przygotowują do możliwości wywiązania się z wielu odpowiedzialnych zadań, wynikających ze specyfiki kształcenia i późniejszej kariery zawodowej. Głównym punktem honoru wykładowców na wszystkich częstochowskich uczelniach jest zarówno uposażenie każdego studenta w kompleksową wiedzę i umiejętności kierunkowe, ale również zainteresowanie tematyką przeprowadzanych zajęć. Przedmiotami składającymi się na całokształt siatki studiów na Zarządzaniu są między innymi:

 • podstawy rachunkowości,
 • podstawy zarządzania,
 • rachunkowość finansowa,
 • ekonomika nieruchomości,
 • transport i spedycja.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku zarządzanie w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nie istnieje jeden uniwersalny kierunek, odpowiedni dla każdego kandydata i analogicznie – jeden kandydat o określonych cechach, który sprosta wyzwaniom generowanym przez charakter każdego kierunku studiów. Z tego względu aplikanci na Zarządzanie w Częstochowie powinni wykazywać kilka kluczowych cech charakteru, takich jak otwartość, charyzma, czy umiejętność przewodzenia innymi ludźmi, aby mieć szansę na odniesienie sukcesu w przyszłości.

Jeżeli uważasz, że pokrywasz się z sylwetką idealnego kandydata na te studia, a ponadto pragniesz związać swoją przyszłość z jednym z zawodów, których możliwość podjęcia generuje ukończenie Zarządzania, to bez wahania aplikuj – być może staniesz przed szansą rozpoczęcia nauki już w październiku.

 

4. Program studiów

Uczelnie w Częstochowie skomponowały prezentowany program nauczania w taki sposób, aby był on jak najbardziej przystępny i jednocześnie profesjonalny. Bowiem głównym punktem honoru wszystkich ośrodków akademickich jest odpowiednie wykwalifikowanie szeregu kompetentnych liderów, zdolnych do podjęcia wszelakich stanowisk kierowniczych i menedżerskich zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Zarządzanie przede wszystkim przygotowuje do obejmowania pozycji lidera podczas pracy nad projektami wynikającymi z zadań zlecanych danej firmie, dlatego szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji interpersonalnych studentów oraz konkretnych działań psychologicznych, dzięki którym odniosą sukces w przyszłości.

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Częstochowie

Studia na kierunku Zarządzanie w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia zarządzanie mają charakter dwuetapowego przebiegu, dzięki czemu studenci nie stają przed obowiązkiem ukończenia pięcioletniego cyklu bez możliwości wcześniejszego podjęcia pracy w zawodzie. Jeżeli ukończysz trwające trzy lata studia pierwszego stopnia oraz uzyskasz dyplom licencjata, będziesz mógł rozpocząć karierę zawodową oraz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Podjęcie studiów drugiego stopnia jest opcjonalne, jednak zdecydowanie korzystne w perspektywie ogromu nowych możliwości na kształtowanie przebiegu kariery oraz udoskonaleniu własnej wiedzy i umiejętności. Studia magisterskie trwają jedynie dwa lata, a obiecują bardzo wiele.

Zarządzanie w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Częstochowie

Jako że tematyka Zarządzania, a także pozyskane w trakcie studiów umiejętności i wiedza są użyteczne dla pracodawców z rozmaitych branży, każdy absolwent zaangażowany w proces kształcenia bez wątpienia będzie miał szansę na znalezienie przyszłościowej, dobrze płatnej oraz rozwijającej pracy w zawodzie. Wielu absolwentów za szczyt swoich marzeń uważa otworzenie własnej działalności gospodarczej, co wbrew pozorom nie jest takie trudne. Wystarczy posiadać jedynie innowacyjny plan na poprowadzenie firmy na szczyt społecznego i finansowego prestiżu, gdyż potrzebne kompetencje zagwarantuje ci ukończony kierunek.

Absolwenci częstochowskiego Zarządzania będą mogli znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach o dowolnym spektrum działania. Szkolenia pracowników i motywowanie ich do osiągania jeszcze wyższych celów będzie leżało w zakresie twoich obowiązków, jeśli zdecydujesz się podjąć pracę o takim charakterze. Będziesz ponadto odpowiedzialny za sprawowanie pieczy nad pracą zespołów ludzi, zaangażowanych w różne projekty. Dopilnujesz terminu ich realizacji oraz odpowiednio zmobilizujesz swój zespół.

Praca w prywatnych i publicznych placówkach administracyjnych to kolejna alternatywa, jaką powinni rozważyć wszyscy absolwenci opisywanego kierunku. Jeśli chciałbyś zajmować się planowaniem i wdrażaniem w życie nowych ustaleń prawnych, to zdecydowanie może okazać się opcją dla ciebie.

Niezależnie od tego, na jaki zawód się zdecydujesz, bez wątpienia zapewnisz sobie możliwość ciągłego zdobywania nowych, cennych kompetencji oraz realizacji różnych celów, co szczególnie docenią najambitniejsi z aplikantów na Zarządzanie w Częstochowie.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Częstochowskiej oraz jako specjalność na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zarządzanie studia w Częstochowie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Zarządzanie studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie 

 

Zarządzanie studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie 
 
Zarządzanie studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie 
 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Częstochowska (Wydział Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Częstochowie

Coraz poważniej rozważasz wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym na Zarządzanie w Częstochowie, ale wciąż nie wiesz, jakie informacje powinieneś zgłębić zawczasu, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań wynikających z niewiedzy? Zanim rozpoczniesz poszerzanie swojej wiedzy o rekrutacji, upewnij się, czy jest to kierunek dla ciebie. Jeżeli:

 • Doskonale odnajdujesz się przewodząc pracy innych ludzi,
 • Potrafisz zorganizować swój czas i otoczenie, wykorzystując jego pełną efektywność,
 • Chciałbyś poznać tajniki stosowane przez najwybitniejszych liderów,

to być może studia na kierunku Zarządzanie w Częstochowie okażą się najwłaściwszym z możliwych wyborów dla ciebie. Podejmując próbę zakwalifikowania się na te studia, musisz zawczasu poczynić odpowiednie przygotowania do maturalnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyki, fizyki, języka angielskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii. Jak widzisz zakres przedmiotów jest dość duży, dlatego z powodzeniem możesz wybrać jedynie te, które interesują cię najbardziej. Uzyskując możliwie wysoki wynik gwarantujesz sobie zakwalifikowanie na Zarządzanie już w październiku.

Ponadprzeciętnie uzdolnieni, zdobywający sukcesy w przynajmniej jednej dziedzinie związanej z tematyką kształcenia, mogą spróbować swojego szczęścia na ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej i postarać się o zdobycie tytułu laureata lub finalisty. Konkursy takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Fizyczna.

mogą okazać się przepustką do rozpoczęcia dowolnie wybranego, istniejącego kierunku studiów, również na Zarządzaniu.

 

Proces rekrutacji

Po zgłoszeniu swojej kandydatury za pośrednictwem elektronicznej rejestracji kandydatów, celem poinformowania o chęci podjęcia Zarządzania w Częstochowie, należy skompletować plik potrzebnych dokumentów i zanieść je w odgórnie ustalonym terminie, który znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni. Prawdopodobnie będziesz potrzebował fotografii o standardowych wymiarach do dokumentów, kserokopii świadectwa maturalnego oraz dowodu potwierdzającego tożsamość kandydata.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Częstochowie

Studia w Częstochowie na kierunku Zarządzanie są przedmiotem zainteresowania bardzo wielu przyszłych studentów, o czym świadczy liczba zgłoszeń, jaką każdego roku przyjmują władze poszczególnych uczelni. Chcąc poznać renomę tego kierunku, powinieneś zasięgnąć opinii studentów.

Natalia, studentka pierwszego roku Zarządzania w Częstochowie, mówi:

„Uwielbiam być na pozycji lidera, a znajomi powtarzają mi, że świetnie wywiązuję się z narzuconych obowiązków. Kierowanie grupą ku wyznaczonemu celowi przychodzi mi niezwykle łatwo, a Zarządzanie umożliwia realizację moich marzeń. Jeśli masz podobne zainteresowania, to nie musisz się dłużej wahać.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Częstochowa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Częstochowa studia stacjonarne

Zarządzanie Częstochowa studia niestacjonarne

Popularne kierunki zarządzanie i marketing w Częstochowie

Kierunki zarządzanie i marketing w Częstochowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia