Informatyka - Rzeszów

Informatyka - Rzeszów

Informatyka - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

na kierunku informatyka 

Odkryj kierunek informatyka w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Informatyka – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku informatyka w Rzeszowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Rzeszowskim, Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Rzeszowski oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PRZ oraz uczelni niepublicznejCeny wahają się od 5600 zł do 6940 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Informatyka w Rzeszowie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Informatyka w Rzeszowie? Proces kwalifikacyjny to, po prostu, konkurs świadectw, w którym należy pochwalić się wysoką oceną z matematyki. Warto także przyłożyć się do nauki języka angielskiego, gdyż traktowany jest niemal jako język ojczysty każdego informatyka, zaraz po wybranych językach programowania.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka, 
 • informatyka,
 • j. obcy,
 • fizyka.

 

Dla pewności, należy jeszcze sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

INFORMATYKA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

INFORMATYKA RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Informatyka w Rzeszowie

Informatyka egzystuje niemal w każdym, nawet najmniejszym elemencie życia. Wystarczy wyobrazić sobie, że nawet rekrutacja na studia bez informatycznego wsparcia okazałaby się znacznie trudniejszym i skomplikowanym przedsięwzięciem. Powiedzieć, że dzięki informatyce świat staje się prostszy, to jak nic nie powiedzieć.

Śmiało można posunąć się do twierdzenia, że informatyka niemal całkowicie zdominowała współczesny świat każdego człowieka. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych praktyków opisywanej dziedziny sprawia, że pracodawcy sami szukają absolwentów studiów informatycznych, to natomiast generuje ogromne zainteresowanie tym kierunkiem wśród świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich, stojących przed koniecznością dokonania wyboru nie tylko studiów, ale także uczelni.

Informatyka, jako jedna z najchętniej wybieranych kierunków studiów, jest nauką pragmatyczną, dającą najlepszym ogromne szanse na międzynarodowym rynku pracy oraz możliwość ciągłego samorozwoju i dokształcania się w systematycznie powstających gałęziach w obrębie tej nauki.

 

 

 

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia informatyczne w Rzeszowie dają studentom możliwość rozwijania różnych umiejętności. To współczesne systemy informatyczne, tworzenie baz danych, programowanie w języku asemblera, grafika komputerowa i animacja. Aby precyzyjnie rozwijać się w konkretnej materii, na studentów czekają liczne specjalności, wśród których wymienić można:

 • Inżynierię systemów informatycznych,
 • Aplikacje internetowe,
 • Inteligentne systemy wspomagania decyzji,
 • Informatykę w przedsiębiorstwie.

 

Wybór specjalności nie zawęża horyzontów możliwości w kwestii wyboru miejsca pracy, ale w dużym stopniu ułatwia niezwykle trudny proces decyzyjny poprzez przygotowanie jednostki do poruszania się w określonym obszarze, kreślonym horyzontem jednej z odgałęzień współczesnej informatyki.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 do 2 lat. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Zadając sobie pytanie o to, kto byłby najwłaściwszym kandydatem na Informatykę w Rzeszowie, warto uprzednio uzmysłowić sobie szczegółową specyfikę tego kierunku w celu uniknięcia ewentualnych rozczarowań. Matematyka, jako niekwestionowana królowa nauk, jest podstawą pod rozwój wszystkich nauk ścisłych, również informatyki.

Dlatego idealny kandydat na te studia powinien posiadać naturalną zdolność do szybkiego przyswajania nowych informacji, analitycznego i logicznego rozwiązywania skomplikowanych problemów, a ponadto interesować się światem nowych technologii informatycznych oraz chcieć stać się ich częścią.

Jeżeli uważasz, że powyższy opis idealnie odzwierciedla posiadane przez ciebie cechy i predyspozycje, możesz bez wahania aplikować na studia w Rzeszowie na kierunku Informatyka.

Poprzez dokonywane wybory możesz mieć niebagatelny wpływ na ostateczny kształt swoich studiów. Jednym z nich będzie decyzja, czy podjąć studia w trybie stacjonarnym, czy zaocznym. Pierwsza z alternatyw da ci możliwość zdobywania wiedzy dzięki przedmiotom wykładanym w ciągu pięciu dni roboczych. Decydując się na tę opcję musisz być przygotowany na zmierzenie się z konkurencją – jest ona zwykle dużo większa niż w przypadku studiów zaocznych.

Niestacjonarny tryb studiów ma charakter weekendowych zjazdów, odbywających się najczęściej dwa razy w miesiącu. Daje to studentom możliwość podjęcia zajęcia zarobkowego, pochłaniającego duże zasoby czasowe w tak zwanym tygodniu roboczym. Ponoć za wolność trzeba płacić, podobnie jest w tym przypadku. Studia zaoczne wymagają systematycznego uiszczania opłat semestralnych w określonej odgórnie wysokości. Pamiętaj, że niezależnie od dokonanego wyboru, będziesz miał takie same szanse na rynku pracy, jak inny absolwenci Informatyki w Rzeszowie.

 

4. Wiedza i umiejętności

Zgłębienie teorii systemów informatycznych, co będzie stanowiło podstawę pod rozwój dalszych umiejętności kierunkowych, wymaga zrozumienia skomplikowanych założeń matematycznych – od tego rozpocznie się twoja nauka na studiach informatycznych na dowolnie wybranej uczelni w Rzeszowie. Jeżeli uda ci się przebrnąć przez podstawy, na dalszych etapach nauki będzie czekała na ciebie nauka najczęściej używanych języków programowania, tworzenia stron internetowych, diagnostyka problemów systemowych, podstawy grafiki oraz wiele, wiele innych.

Wymagania na kierunek Informatyka w Rzeszowie są niemałe, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

 • analiza matematyczna,
 • matematyka dyskretna,
 • algebra liniowa z geometrią,
 • algorytmy i struktury danych,
 • technologie sieciowe,
 • metody numeryczne,
 • hurtownie danych,
 • projektowanie usług w chmurze komputerowej,
 • grafika i komunikacja człowiek- komputer.

 

Informatyka nauczy cię również skutecznej współpracy grupowej. Umiejętność ta opłaci się tuż po ukończeniu studiów, kiedy z pewnością niejednokrotnie staniesz przed zadaniem bycia częścią większego projektu, nad którym pracują ludzie z różnych branży.

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Rzeszowie

Studia na kierunku informatyka w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku 2 lat (studia II stopnia).

Studia informatyczne na kierunku Informatyka w Rzeszowie można podjąć w ramach studiów kończących się uzyskaniem przez absolwentów dyplomem inżyniera – w zależności od założeń danej uczelni. Inżynierowie natomiast muszą przygotować się na trzy i pół letni tok nauki.

Studia magisterskie drugiego stopnia będą czasowym uzupełnieniem poprzedniego etapu do pięciu lat. 

Jaka praca po studiach na kierunku Informatyka w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Informatyka w Rzeszowie

Interdyscyplinarność studiów informatycznych w Rzeszowie sprawia, że każdy z absolwentów wkroczy na szeroki grunt kreślony przez rozmaite możliwości zawodowe. Zatem gdzie będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako absolwent Informatyki na jednej z rzeszowskich uczelni?

Międzynarodowe korporacje, niezależnie od dziedziny, wokół której się obracają, z otwartymi ramionami przyjmą każdego wyspecjalizowanego informatyka, zdolnego do podjęcia pracy polegającej na tworzeniu programów, stron internetowych i aplikacji. Dla uzdolnionych artystycznie otworzy się możliwość podjęcia współpracy z twórcami rozmaitych grafik oraz gier komputerowych, w których zaplecze wizualne ma szczególne znaczenie.

Jeżeli zależy ci na realizacji własnych celów bez konieczności wykonywania zadań zleconych przez szefostwo, możesz postarać się o założenie działalności gospodarczej w postaci pracowni informatycznej dowolnej specjalności.

W związku z usprawnieniami informatycznymi, instalowanymi w niemal każdej dziedzinie współczesnego życia, dobrze wykwalifikowany informatyk znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie są komputery oraz procesy wymagające programistycznych usprawnień. Jedno jest więc pewne – po ukończeniu Informatyki w Rzeszowie staniesz się uniwersalnym specjalistą, bez trudu znajdującym dobrze płatną pracę w zawodzie.

Gdzie studiować na kierunku informatyka w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka w Rzeszowie

Przed rekrutacją na wszystkie kierunki studiów w Rzeszowie warto odpowiednio wcześnie dowiedzieć się nieco na temat siatki studiów, wymagań narzuconych przez komisję rekrutacyjną, a przede wszystkim upewnić się, czy aby na pewno kierunek leżący w zasięgu naszych zainteresowań spełni wymagania. Istnieją trzy podstawowe drogi prowadzące wprost na uczelnie w Rzeszowie.

Pierwszą z nich jest ta przeznaczona dla przyszłych maturzystów i polega na uzyskaniu jak najlepszych wyników z egzaminu dojrzałości. Kolejna to zdobycie zadowalających ocen na dyplomie ukończenia pierwszego stopnia Informatyki lub kierunków pokrewnych, dających wstęp na drugi stopień opisywanego kierunku. Alternatywą dla ich obu jest zdobycie tytułu finalisty lub laureata w wybranej olimpiadzie przedmiotowej.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, aby dać sobie szansę na rozpoczęcie studiowania Informatyki na wybranej rzeszowskiej uczelni, jest zgłoszenie swojej kandydatury za pośrednictwem elektronicznej rejestracji kandydatów. W tym celu należy odwiedzić stronę internetową wybranej uczelni i podążając za zamieszczonymi instrukcjami, wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Potrzebne dokumenty

Ostatnim, wieńczącym całokształt rekrutacji etapem, jest złożenie potrzebnych dokumentów w odgórnie ustalonym terminie. Jeśli znajdziesz swoje nazwisko na jednej z list przyjętych na Informatykę w Rzeszowie, postaraj się o jak najszybsze skompletowanie:

 • fotografii o wymiarach ustalonych przez regulamin uczelni
 • rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego
 • kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów
 • dowodu potwierdzającego twoją tożsamość

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

INFORMATYKA - ważne informacje

informatyka studia

informatyka studia online

studia informatyczne w Rzeszowie

studia informatyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Informatyka w Rzeszowie

Podejmowanie decyzji odnośnie własnej przyszłości bywa niełatwe. Nawet jeśli wybrało się już kierunek kształcenia, to pozostaje pytanie, w którym mieście podjąć studia? Jeśli w orbicie Waszych zainteresowań znajduję się stolica Podkarpacia, warto zadać pytanie: Jakie ma kierunek Informatyka w Rzeszowie opinie?

Jacek, student Informatyki mówi:

„Jak się studiuje Informatykę w Rzeszowie? Świetnie! Wiem, że niektórzy pomyślą, że opowiadam jakieś dziwne rzeczy, ale nauka powinna sprawiać frajdę. Sami przecież wybieramy sobie kierunek, a potem przyszły zawód, więc zdobywanie umiejętności powinno sprawiać radość. I tak to wygląda w Rzeszowie. Studia tutaj to, oczywiście, czas spędzony na nauce, ale sprawia ona ogromną przyjemność.”

 

Popularne kierunki informatyczne w Rzeszowie

Kierunki informatyczne w Rzeszowie

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

Komentarze (0)