Stosunki międzynarodowe - Białystok

Stosunki międzynarodowe - Białystok

Dodaj do ulubionych

Stosunki międzynarodowe studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Stosunki międzynarodowe włączane są do nauk polityczno-społecznych, a według Iwony Wyciechowskiej definiowane są jako te, „które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”. Kierunek kumuluje w sobie treści z zakresu prawa, gospodarki, polityki czy ekonomii i wpływa na kształtowanie poprawnych relacji z państwami, które są włączane do zawieranych porozumień.

Idealni kandydaci na studia prawnicze w zakresie stosunków międzynarodowych nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się treści odnoszące się do stosunków zawieranych między państwami i tego, co ma na nie wpływ. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i masz predyspozycje językowe, kierunek stosunki międzynarodowe w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Studia prawnicze w Białymstoku na kierunku stosunki międzynarodowe możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia w zakresie różnorodnych kierunków studiów.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych, zwłaszcza historii, geografii czy językach obcych nowożytnych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wstęp do nauki o państwie, prawo międzynarodowe publiczne, historia stosunków międzynarodowych, chrześcijańskie dziedzictwo Europy, międzynarodowe stosunki polityczne, integracja europejska, protokół dyplomatyczny z elementami autoprezentacji, stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim, polityka gospodarcza, polska polityka zagraniczna, teoria stosunków międzynarodowych, podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego i wiele innych.

Praca po studiach

Kierunek stosunki międzynarodowe w Białymstoku daje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w administracji państwowej i samorządowej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, w organizacjach i przedsiębiorstwach, które współpracują z zagranicą, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w instytucjach bezpieczeństwa i wojsku, w zespołach redakcyjnych mediów tradycyjnych i elektronicznych, które zajmują się problematyką międzynarodową, w biurach prasowych instytucji, które prowadzą współpracę międzynarodową, w instytucjach, które zajmują się współpracą transgraniczną, badaniem i promowaniem kultury Europy Środkowo-Wschodniej, turystyką.

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach edukacyjnych, muzealnych i kulturalnych, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu, w instytucjach finansowych, w instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w instytucjach, które zajmują się problemami społecznymi, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w organizacjach krajowych, które współpracują z zagranicą, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych, które rozwijają współpracę międzynarodową, w administracji rządowej i samorządowej, w placówkach kulturalnych.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak stosunki międzynarodowe uchodzą za jedne z najczęściej wybieranych wśród propozycji studiów prawniczych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, jednak liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Przedmioty możesz wybrać z propozycji wskazanej przez uczelnie w Białymstoku. Weź pod uwagę geografię, historię, język polski, język obcy nowożytny, wiedzę o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Białymstoku - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE BIAŁYSTOK STUDIA I STOPNIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE BIAŁYSTOK STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE BIAŁYSTOK STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku stosunki międzynarodowe możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Jeśli odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, studia dzienne będą dla Ciebie idealne.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społeczno-ekonomicznych, które uwzględniają przede wszystkim przedmioty z zakresu historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie czy języków obcych nowożytnych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • protokół dyplomatyczny z elementami autoprezentacji,
 • współczesne systemy polityczne,
 • polityka zagraniczna państw europejskich,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • chrześcijańskie dziedzictwo Europy,
 • niechrześcijańskie religie współczesnego świata,
 • przemiany cywilizacyjne we współczesnym świecie,
 • mniejszości narodowe i etniczne w świecie,
 • historia współczesna Polski i powszechna,
 • historia stosunków międzynarodowych,
 • stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim
 • i wiele innych.

Studenci realizują poszczególne przedmioty w ramach specjalistycznych modułów takich jak moduł politologiczny, społeczno-kulturowy, prawny, historyczny, ekonomiczny i tym podobne. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku. Pamiętaj, że poszczególne moduły mogą być zmienne.

Studenci mają okazję rozwijać zainteresowania w ramach wybranych specjalizacji, takich jak na przykład bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie kryzysowe w XXI wieku, Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA), bezpieczeństwo międzynarodowe, ewolucja konfliktów międzynarodowych. Ofertę specjalnościową warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie obejmujące nauki społeczne, ekonomiczne, prawne. Znajomość historii i współczesnych stosunków międzynarodowych pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy współpracy na arenie międzynarodowej. Studenci rozwijają zdolności analityczne, potrafią prowadzić negocjacje, nabywają umiejętności komunikacyjne, a także rozwijają predyspozycje językowe.

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku kierunek stosunki międzynarodowe oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia prawnicze tego typu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także podjęcie dalszej edukacji na studiach stopnia drugiego.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a także pozwalają zdobyć dodatkowe umiejętności czy specjalności. Studia magisterskie może podjąć absolwent stosunków międzynarodowych pierwszego stopnia lub kierunków pokrewnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Kierunek stosunki międzynarodowe w Białymstoku jest idealny dla osób, które pragną zagłębiać się w tematy polityczne, prawne, historyczne czy ekonomiczne. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistyczno-społecznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje językowe?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia prawnicze w Białymstoku są właśnie dla Ciebie. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, jednak liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym, takie jak geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej lub w Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja wymaga przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Białymstoku.

Jaka praca po kierunku stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku stosunki międzynarodowe dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci pracują przede wszystkim w administracji państwowej i samorządowej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, w organizacjach i przedsiębiorstwach, które współpracują z zagranicą, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w instytucjach bezpieczeństwa i wojsku, w zespołach redakcyjnych mediów tradycyjnych i elektronicznych, które zajmują się problematyką międzynarodową, w biurach prasowych instytucji, które prowadzą współpracę międzynarodową, w instytucjach, które zajmują się współpracą transgraniczną, badaniem i promowaniem kultury Europy Środkowo-Wschodniej, turystyką.

Studenci są przygotowywani do pracy w organizacjach krajowych, które współpracują z zagranicą, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w organach administracji rządowej i samorządowej, w placówkach kulturalnych, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych, które rozwijają współpracę międzynarodową, w środkach masowego przekazu, na stanowiskach menedżerów i animatorów sfery kultury i dziedzictwa kulturowego w instytucjach Unii Europejskiej, w instytucjach edukacyjnych, muzealnych, kulturalnych, w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, instytucjach finansowych, w instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w instytucjach opartych na wolontariacie, które zajmują się problemami społecznymi, w administracji państwowej i samorządowej. Abiturienci pracują jako specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych w przedsiębiorstwach, specjaliści w administracji państwowej, analityków, specjaliści dla potrzeb przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, specjaliści dla potrzeb organizacji międzynarodowych, pracownicy służb dyplomatycznych, specjaliści dla potrzeb administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Białymstoku?

Studia prawnicze w zakresie stosunków międzynarodowych uchodzą za jedne z najpopularniejszych.

Kamila, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Stosunki międzynarodowe to kierunek wszechstronny, który daje możliwość odnalezienia się w wielu branżach. Specjalizuję się w bezpieczeństwie narodowym i zarządzaniu kryzysowym. Bezpieczeństwo państwa to w końcu bezpieczeństwo nas wszystkich. Studia są niezwykle potrzebne, a nasz kraj wyczekuje specjalistów w tej dziedzinie.

Kierunki ekonomiczne w Białymstoku


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)