Pedagogika studia zaoczne Rzeszów

Pedagogika studia zaoczne Rzeszów

Pedagogika studia zaoczne Rzeszów

Studia zaoczne w Rzeszowie

pedagogika

Odkryj pedagogikę w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika - studia niestacjonarne (zaoczne) Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia zaoczne Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Ile kosztują studia na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Wszystkie studia niestacjonarne są propozycjami płatnymi. W praktyce oznacza to, że każdy kandydat w momencie zgłaszania swojej aplikacji, zobowiązuje się do uczęszczania opłat za czesne w kwocie odgórnie określonej przez regulamin danej uczelni i zależącej najczęściej od liczby rat i terminu ich spłaty. Dokładny koszt studiowania pedagogiki w Rzeszowie poznasz poprzez zapoznanie się ze stroną internetową uczelni wyższej, której oferta najbardziej cię zainteresowała.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Pedagogika w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku pedagogika (zaoczne) w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika (zaoczne) w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że proces rozwoju nie dotyczy jedynie najmłodszych, ale również dorosłych niezależnie od ich wieku. Kształtowanie charakteru i osobowości człowieka co prawda rozpoczyna się w dzieciństwie i wywiera ogromny wpływ na przystosowanie społeczne i kompetencje niezbędne w dorosłym życiu. Pedagogika jest nauką, która zajmuje się szeroko rozumianym rozwojem, wychowaniem i kształtowaniem jednostki zgodnie z obowiązującymi normami kulturowymi, społecznymi i obyczajowymi.

Wychodząc naprzeciw maturzystom, marzącym o weekendowym kształceniu, niektóre uczelnie postanowiły zaoferować możliwość podjęcia pedagogiki w trybie niestacjonarnym. Rzeszów jest jednym z miast, które gwarantują uzyskanie kompetencji kierunkowych podczas nauki w weekendy.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Pedagodzy, zaraz po rodzicach, mają główny wpływ na wychowywanie dzieci poprzez stwarzanie im odpowiedniego środowiska edukacyjnego i rozwojowego. Odpowiedzialność wynikająca z obowiązku opieki nad emocjami, psychiką i fizycznym aspektem zdrowia młodej, dynamicznie kształtującej się jednostki, wymaga interdyscyplinarnego, gruntownego przygotowania merytorycznego. Dlatego studia pedagogiczne zawierają w swojej siatce najczęściej następujące przedmioty:

 • filozofia wychowania,
 • etyka,
 • podstawy psychologii,
 • socjologia rodziny i wychowania,
 • historia myśli pedagogicznej,
 • elementy statystyki,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Łaciński przekład słowa „pedagogika” oznacza „sztukę wychowania”, co w skoncentrowany sposób pokazuje istotę tego kierunku. Codzienne obcowanie z dziećmi, których sposób bycia jest znacznie odmienny od dorosłych, wymaga cierpliwości i empatii. Pedagodzy aspirujący do miana pracowników resocjalizacyjnych powinni być odporni na stres i wykazywać umiejętność podejmowania logicznych decyzji nawet pod wpływem czasu.

Studia na kierunku pedagogika zawierają w sobie kilka różnorodnych dziedzin nauki. Z tego względu przyszli kandydaci powinni wykazywać wszechstronne zainteresowania. Posiadając komplet wspomnianych cech i predyspozycji zwiększasz prawdopodobieństwo na odniesienie sukcesu podczas edukacji i wywiązywania się z ról zawodowych, związanych bezpośrednio z pedagogiką.

Studia niestacjonarne na kierunku pedagogika w Rzeszowie mają charakter weekendowych zjazdów, na których stawia się każdy ze studentów najczęściej co dwa lub trzy tygodnie. Nauka jest wielogodzinna, często całodzienna i ma na celu uposażenie wszystkich przyszłych absolwentów w obszerne kompetencje kierunkowe, dzięki którym będą przygotowani do pełnienia pracy w zawodzie.

Popularność zaocznego trybu kształcenia wynika między innymi z takich czynników, jak chęć równoległego pogodzenia nauki na uczelni wyższej oraz pełnoetatowej pracy, dążenie do szybkiego usamodzielnienia się lub preferencja dotycząca edukacji w weekendy. Warto wspomnieć, że absolwenci studiów w trybie niestacjonarnym będą mieli takie same szanse, jak osoby, które ukończyły naukę stacjonarną.

 

4. Program studiów

Różnorodność programu kształcenia na pedagogice, która wynika z odmienności siatki studiów, jaką ustanawiają poszczególne uczelnie sprawia, że nauka na konkretnej uczelni może przebiegać inaczej, niż na innej. Jednak pewne podstawy teoretyczne i schemat wdrażania umiejętności praktycznych powinny pozostać niezmienne. Studenci pedagogiki poszerzają swoją empatię, poznają historię takich dziedzin, jak psychologia, filozofia, logika, czy socjologia.

Pod okiem profesjonalistów studenci zgłębiają konkretne techniki interwencyjne, niezbędne podczas przeprowadzania procesu resocjalizacji, czy zawodowego obcowania z młodzieżą tak zwaną „trudną”. Dogłębne poznanie psychologii rozwojowej człowieka pozwoli na zrozumienie pewnych prawidłowości, występujących podczas danych faz życia dziecka, a tym samym spostrzeżenie ewentualnych odchyleń od normy. Całokształt prezentowanych treści zapewni wszystkim studentom możliwość zdobycia międzynarodowego zatrudnienia.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania potrzebny na zdobycie kwalifikacji kierunkowych podczas nauki na studiach jest istotną kwestią, którą niewątpliwie warto poznać tuż przed zgłoszeniem swojej aplikacji. Pedagogika, podobnie jak znaczna większość kierunków studiów, składa się z dwóch etapów.

Pierwszy z nich trwa trzy lata, a kończy się wraz z obroną pracy licencjackiej. Dyplom gwarantuje możliwość pochwalenia się wyższym wykształceniem. Na tym nie koniec możliwości oferowanych przez rzeszowską pedagogikę.

Magisterskie studia drugiego stopnia wyróżniają się dwuletnim czasem trwania. Każdy z absolwentów wzbogaci posiadane kompetencje i zasłuży na tytuł magistra, dzięki któremu zyska jeszcze lepsze perspektywy na ukształtowanie swojej kariery.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Możliwość ukształtowania swojej przyszłości zawodowej zgodnie z wcześniej obranymi celami, aspiracjami i planami na przyszłość jest kwestią niezwykle istotną dla przyszłych maturzystów oraz studentów. Rozważasz podjęcie pedagogiki, a w związku z tym chciałbyś poznać czekające cię możliwości zawodowe?

Wiele będzie zależało od specjalności, na jaką zdecydujesz się podczas nauki na studiach. Absolwenci specjalności związanej z nauczaniem bez trudu odnajdą się w pracy dla różnorakich placówek oświatowych, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe, a także domy kultury.

Osoby chcące sprostać niełatwemu zadaniu, związanego z resocjalizacją, będą mogły zatrudnić się w więziennictwie, domach dziecka, domach pomocy społecznej, placówkach resocjalizacyjnych, a także placówkach związanych z diagnozowaniem zaburzeń psychicznych i rozwojowych.

Absolwenci studiów pedagogicznych ponadto będą mogli podjąć pracę w: młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, internatach i bursach, sądach, kuratoriach, zakładach karnych i poprawczych, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach terapeutycznych, domach małego dziecka i wielu, wielu innych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Rzeszowie

Szczegółowe wymagania, jakie narzucają poszczególne kierunki studiów w Rzeszowie, zależą od kilku elementarnych czynników. Jeśli rozważasz kształcenie na pedagogice w trybie niestacjonarnym, powinieneś już wiedzieć, że niektóre uczelnie przyjmują kandydatów zgodnie z kolejnością zgłoszeń, inne natomiast decydują się na zaproponowanie konkursu świadectw, aby wybrać aplikantów o najlepszych predyspozycjach.

 

W procesie rekrutacji na kierunek pedagogika w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Popularność pedagogiki zwiększa prawdopodobieństwo, że liczba kandydatów chętnych do jej rozpoczęcia będzie większa, niż liczba dostępnych miejsc. Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Rzeszowie

Przed rekrutacją na dowolne studia w Rzeszowie warto zapoznać się z ich specyfiką, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań, które mogą wyniknąć z niedopasowania sylwetki kandydata do charakteru kształcenia. Jeżeli:

 • Lubisz pracę z ludźmi, a przekazywanie innym posiadanej wiedzy sprawia ci wiele radości,
 • posiadasz dużo empatii, a przyjaciele cenią twoją zdolność do zrozumienia każdego ich problemu,
 • twoim konikiem są przede wszystkim przedmioty humanistyczne i społeczne,

 

to prawdopodobnie pedagogika została skrojona na miarę twoich potrzeb. Jedynym sposobem, żeby przekonać się, czy to prawda, jest aplikacja. Nie wahaj się dłużej i odwiedź stronę internetową wybranej uczelni, żeby zapoznać się z regulaminem procesu rekrutacyjnego!

 

Zapisy na studia

Zapisy na uczelnie w Rzeszowie przebiegają w sposób szybki, intuicyjny i nie wymagający opuszczania domowego zacisza. Kandydaci odszukują na internetowej stronie interesującej ich uczelni elektroniczny formularz, który wypełniają w sposób rzetelny swoimi danymi osobowymi, wynikami uzyskanymi na maturze oraz podają inne wymagane informacje.

Pamiętaj, żeby być skrupulatnym i rzetelnym, w przypadku popełnienia choć niewielkiej pomyłki, nawet niecelowo, prawdopodobnie zostaniesz pozbawiony szansy na rozpoczęcie pedagogiki w październiku.

Zwieńczeniem całego procesu rekrutacyjnego jest wyłonienie odpowiedniej liczby kandydatów oraz opublikowanie listy z ich nazwiskami. Jeżeli okaże się, że twoje znajduje się na jednej z nich, pozostanie ci już tylko terminowe skompletowanie i doniesienie wymaganych dokumentów. Większość uczelni potrzebuje:

 • dowodu osobistego,
 • fotografii do legitymacji,
 • świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • kserokopię jednego z powyższych dokumentów,
 • formularz aplikacyjny, znajdujący się na stronie internetowej uczelni.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Mimo faktu, że studia pedagogiczne zwykle cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością wśród ludzi wkraczających na ścieżkę szkolnictwa wyższego, to wielu z nich nie ma pewności, czy podjęcie pedagogiki będzie dla nich właściwe. Opinie starszych kolegów z pewnością pomogą w dokonaniu ostatecznego wyboru.

Paulina, studentka trzeciego roku pedagogiki w Rzeszowie, mówi:

„Dlaczego wybrałam pedagogikę? Uwielbiam pracę z dziećmi. Ich świeże spojrzenie na otaczający świat inspiruje mnie w niezwykłym stopniu. Niedługo ukończę pedagogikę na specjalności wczesnoszkolnej i mam nadzieję, że będę mogła dalej się rozwijać.”

Kierunki pedagogiczne w Rzeszowie

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Rzeszowie

Komentarze (0)